Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Пізнаємо взаємозв’язки в природі

 • Тема 1. Взаємозв’язки організмів з неживою природою
 • Тема 2. Взаємозв’язки між живими організмами
 • Тема 3. Взаємозв’язки організмів між собою та неживою природою в різних угрупованнях
 • Тема 4. Біологічні ритми організмів

§ 40. Середовища життя, чинники неживої природи

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • про види середовища життя організмів;
 • що таке адаптація організмів до речовинного складу атмосфери, гідросфери та літосфери;
 • чому забруднення негативно впливає на живі організми.

Середовища життя та вплив чинників неживої природи на живі організми

• Пригадайте, які є оболонки Землі. Назвіть приклади тварин, рослин, що проживають у різних середовищах. Чи є серед названих прикладів живі організми, які почуваються однаково добре в різних середовищах?

Як ви вже знаєте, наша планета складається з різних оболонок. Оскільки життя на Землі зароджувалося значно пізніше, ніж сформувалися ці оболонки, то поступово мікроорганізми, тварини, рослини та людина адаптувалися до різних умов їхнього середовища.

Усі чинники впливу неживої природи на живі організми називають абіотичними, від англійського слова abiotic — неживе.

Серед чинників неживої природи, які впливають на життєдіяльність будь-яких організмів, є температурні показники, сила та напрямок вітру, висота над рівнем моря, кількість опадів, хімічний склад ґрунту та інші.

• Пригадайте з попередніх параграфів, як впливає колір поверхні на поглинання сонячної енергії? Назвіть приклади тварин із різним забарвленням хутра / шкіри.

Для існування більшості видів живих організмів необхідне світло і тепло. Ця потреба забезпечується сонячними променями. Наприклад, рослини в процесі фотосинтезу поглинають сонячну енергію. Тривалість світлового дня впливає на ріст, цвітіння та плодоношення деяких рослин. Активним тваринам світло допомагає розрізняти предмети та орієнтуватися. Також у живих істот виробилися механізми пристосування до чергувань пір року, а також дня і ночі. Унаслідок цього сформувалися добові ритми в рослин, тварин та людини.

Адаптація організмів до речовинного складу атмосфери, гідросфери та літосфери

Робота у групі

Поміркуйте і дайте відповіді на запитання: 1) як тварини пристосовуються до холодної пори року? 2) як рослини пристосовуються до змін температури взимку і влітку? 3) чому деякі тварини і птахи полюють уночі?

Необхідною умовою життя є наявність води. Кожна клітина містить воду, завдяки чому в ній відбуваються процеси обміну речовин. Вода — добрий розчинник, тому поживні речовини легко засвоюються з водних розчинів рослинами. Тварини отримують потрібну їм воду зі спожитою їжею або під час водопою. Вода перебуває в атмосфері у вигляді пари і зумовлює вологість повітря, що є необхідною умовою існування колообігу води в природі.

Негативний вплив забруднення на живі організми

Як ви вже знаєте з попередніх параграфів, для різних оболонок Землі характерний особливий склад речовин. Тому живі організми пристосовуються не тільки до середовища життя, але і до вмісту речовини в ньому. Наприклад, щоб повітря було придатне та нешкідливе для дихання, вміст у ньому шкідливих речовин не повинен перевищувати норми. Така ж умова необхідна для води: що більше в ній забруднювальних речовин, то менше вона придатна для споживання. Забруднене середовище може стати причиною захворювання організмів чи призвести до їхньої смерті.

• Який склад речовин атмосфери, гідросфери та літосфери? Як процес дихання впливає на обмін речовинами між організмами та середовищем життя? Назвіть приклади. Що таке забруднення?

Підсумки параграфа

Чинники впливу неживої природи на живі організми називають абіотичними. Найважливішими з них є наявність світла, тепла, води та склад речовин неживої природи. Унаслідок еволюції живі організми пристосовуються до умов абіотичного середовища — наприклад, за нестачі тепла / їжі впадають у сплячку, за нестачі вологи в рослин розвивається довге коріння.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Перелічіть необхідні умови існування живих організмів.
 • 2. Які чинники неживої природи ви знаєте?
 • 3. З допомогою словника довідайтеся, що вивчає наука хронобіологія.
 • 4. Назвіть приклади тварин та рослин, що проживають у різних середовищах.

Перевірте себе

1. Як називають чинники неживої природи?

 • а) біологічні
 • б) атмосферні
 • в) водні
 • г) абіотичні

2. Яке середовище життя у дельфінів?

 • а) наземно-повітряне
 • б) водне
 • в) ґрунтове
 • г) лісове

3. Який із чинників неживої природи використовують зграї вовків для полювання?

 • а) кількість опадів
 • б) хімічний склад ґрунту
 • в) напрям вітру
 • г) температуру повітря

Виконайте вдома

Спостерігайте на місцевості які зміни є у рослин за нестачі вологи / світла? Які пристосування тварин до життя у міському середовищі ви можете назвати? Обговоріть спостереження у класі.