Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Геоцентрична та геліоцентрична моделі світу

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • стародавні уявлення про форму Землі та її місце у Всесвіті;
 • геоцентричну та геліоцентричну моделі світу.

Стародавні уявлення про форму Землі та її місце у Всесвіті

• Яку форму має Земля?

Земля з давніх-давен вважалася центром світобудови. Спочатку її уявляли плоскою, розміщеною то на велетенських черепахах, то на китах, то на слонах. Дехто уявляв, що Земля плаває у великому океані або утримується від падіння вниз стиснутим повітрям. І тільки грецький математик Піфагор припустив, що наша планета має сферичну форму.

Геоцентрична модель світу

Стародавні греки, переконавшись, що Земля має сферичну форму, усе ж поміщали її в центр світу. Навколо Землі крутилося кілька сфер, на яких були закріплені Місяць, Сонце, зорі. Проблеми виникли з поясненням руху планет: адже вони періодично змінюють напрям свого руху, а їхні траєкторії утворюють петлі.

Робота в парі

Які п’ять планет були відомими стародавнім грекам? Використовуючи інтернет-джерела, пригадайте, на честь кого були названі ці планети?

Давньогрецький науковець Птолемей пояснював складні рухи планет тим, що вони не тільки обертаються навколо Землі, але й одночасно здійснюють обертання довкола інших центрів петлеподібною кривою. Але такі складні рухи суперечили навіть тим законам природи, які були відомі на той час. Для уникнення цього протиріччя почали вважати, що всі п’ять відомих на той час планет обертаються навколо Сонця, а саме Сонце, Місяць і зірки — навколо Землі (гео-геліоцентрична система світу).

Геоцентрична модель світу Птолемея

Гео-геліоцентрична система світу

Геліоцентрична модель світу

Нову картину світу створив польський науковець Миколай Коперник. У центр Всесвіту він помістив Сонце, а зірки, Земля та інші планети обертались навколо нього по колових орбітах. Він математично обґрунтував свою геліоцентричну модель та обчислив відстані від Сонця до планет. Земля виявилась не в центрі світу, а просто третьою планетою в Сонячній системі.

Геліоцентрична модель світу

Миколай Коперник

Джордано Бруно

На той час ця ідея Коперника була дуже прогресивною і зробила переворот в астрономічній науці. Але вона суперечила релігійним догмам, і тому церква цю ідею не сприйняла. Джордано Бруно, який обстоював геліоцентризм, навіть спалили на вогнищі інквізиції. Знаменитий науковець Галілео Галілей теж змушений був відректись від цієї ідеї, і тільки перед своєю смертю він висловив фразу, яка стала крилатою: «І все-таки вона крутиться!»

Поясніть, що означав цей вислів Галілея?

Робота у групі

Використовуючи інтернет-джерела, підготуйте коротке повідомлення про життя та діяльність Миколая Коперника, Джордано Бруно або Галілео Галілея (на вибір) та поділіться цією інформацією зі своїми однокласниками / однокласницями.

Підсумки параграфа

Геоцентрична модель світу — уявлення про світобудову, згідно з яким центральне місце у Всесвіті займає Земля, навколо якої обертаються Місяць, Сонце, планети, зірки.

Геліоцентрична модель світу — вчення в астрономії, за яким у центрі Всесвіту розташоване Сонце, навколо якого обертаються зірки, Земля та інші планети.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Які ви знаєте стародавні уявлення про форму Землі та її місце у Всесвіті?
 • 2. Яка різниця між геоцентричною та геліоцентричною моделями світу?
 • 3. У чому полягала революційність геліоцентричної моделі світу?

Перевірте себе

1. Який науковець першим припустив, що Земля має сферичну форму?

 • а) Птолемей
 • б) Платон
 • в) Піфагор
 • г) Фалес

2. Який науковець був прихильником геоцентричної системи світу?

 • а) М. Коперник
 • б) Птолемей
 • в) Г. Галілей
 • г) Дж. Бруно

3. Відповідно до геліоцентричної моделі у центрі світу знаходиться...

 • а) Земля
 • б) Полярна зоря
 • в) Чорна діра
 • г) Сонце

Виконайте вдома

Перейдіть на сайт за QR-кодом або за адресою https://cutt.ly/31VbZRR та розгадайте кросворд.