Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Життєві цикли рослин і тварин. Тривалість життя

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • життєві цикли рослин;
 • життєві цикли тварин;
 • тривалість життя різних організмів.

Життєві цикли рослин

З попередніх параграфів ви дізналися про способи і форми розмноження рослин та тварин. Перерахуйте їх і пригадайте, чому вони відбуваються. Використовуючи додаткові джерела інформації, дізнайтеся про цікаву професію майбутнього — репродуктолог.

Життєвий цикл — сукупність фаз розвитку, які з послідовною закономірністю змінюють одна одну.

Зазвичай, життєві цикли у вищих спорових рослин доволі складні й відбуваються за допомогою чергування двох поколінь — статевого та нестатевого або навпаки.

У життєвому циклі мохоподібних переважає статеве покоління, а в папоротеподібних, хвощеподібних та плауноподібних — нестатеве покоління.

Життєвий цикл цих рослин полягає в тому, що спора, яка потрапляє в сприятливі для проростання умови, утворює особину статевого покоління. На ній у спеціальних органах, дозрівають статеві клітини. При наявності вологи вони зливаються і, як результат — утворюють особину нестатевого покоління. Цикл знову повторюється.

У багатьох водоростей спосіб розмноження залежить від умов, у яких вони в цей момент перебувають. Наприклад, одноклітинна зелена водорість хламідомонада, що живе в стоячих прісних водоймах, під час сприятливих умов (весна, літо) розмножується нестатево, утворюючи рухливі спори.

Якщо умови погіршуються або спостерігається похолодання (осінь), хламідомонада переходить до статевого розмноження, формуючи велику кількість статевих клітин. Вони попарно зливаються, вкриваються оболонкою, падають на дно водойми і переживають несприятливий період. А навесні нестатевий процес знову відновлюється і все повторюється.

Робота в групі

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте розповідь про розмноження та життєві цикли: 1) багатоклітинної зеленої водорості — улотрикс; 2) зозулиного льону (моху); 3) щитника чоловічого (папороті); 4) хвоща польового; 5) плауна булавовидного.

Життєві цикли тварин

У багатоклітинних організмів індивідуальний розвиток завершується природною смертю. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують статеві клітини, які передають спадкову інформацію організмам наступного покоління.

Онтогенез — індивідуальний розвиток організму від його зародження до смерті. Цей процес ще називають великим життєвим циклом.

Життєвий цикл з чергуванням статевого та нестатевого поколінь можна спостерігати в медуз.

Рухлива медуза — статеве покоління. Вона утворює статеві клітини, які, зливаючись, дають нестатеве покоління — поліпа. Поліп кріпиться до дна і розмножується нестатево — шляхом брунькування. Кожна брунька, яка від’єднується від поліпа, перетворюється в молоду медузу. І цикл знову повторюється.

Пригадайте, хто ще з тварин може розмножуватися шляхом брунькування.

Робота в парі

Використовуючи додаткові джерела інформації, опишіть розмноження гідри звичайної: 1) нестатеве; 2) статеве. Від чого залежить спосіб її розмноження?

Тривалість життя різних організмів

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома поділами клітини часто не перевищує 30-ти хвилин, тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років.

Тривалість життя дрібних гризунів (мишей, хом’яків) 3-4 роки. У собак та кішок цей вік становить — 25-30 років; у коней та слонів — 30-70 років.

Рослини за тривалістю життя поділяють на окремі групи: однорічні, дворічні та багаторічні. Середня тривалість життя: яблуні, груші, сливи, калини — 50 років; дуба — 250-300 років; секвої — 3200 років.

Підсумки параграфа

Життєвий цикл — сукупність фаз розвитку, які з послідовною закономірністю змінюють одна одну. Життєві цикли з чергуванням двох поколінь: статевого та нестатевого або навпаки — у вищих спорових рослин. У багатьох водоростей спосіб розмноження залежить від умов, у яких вони на даний момент перебувають. Індивідуальний розвиток завершується природною смертю.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Що таке життєвий цикл?
 • 2. На прикладі яких рослин ми можемо простежити чергування статевого та нестатевого покоління?
 • 3. Опишіть життєвий цикл хламідомонади. Від чого він залежить?
 • 4. Яка може бути середня тривалість життя в різних тварин і рослин? Наведіть приклади.

Перевірте себе

1. До вищих спорових рослин належать:

 • а) водорості
 • б) гриби
 • в) мохи
 • г) хвойні

2. Розташуйте в правильній послідовності етапи життєвого циклу медузи, починаючи від дорослої особини:

 • а) поліп (нестатеве покоління)
 • б) статеві клітини зливаються у воді
 • в) молода медуза
 • г) поліпи розмножуються брунькуванням

3. Тривалість життя в якої особини найдовша:

 • а) у калини
 • б) у собаки
 • в) у бактерії
 • г) у секвої

Виконайте вдома

Створіть лепбук (за вибором): «Життєві цикли рослин», «Життєві цикли тварин», «Тривалість життя різних організмів».