Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самоконтроль знань з розділу «Пізнаємо світ науки»

1. Позначте рядок, у якому записані лише об’єкти живої природи:

 • а) бактерії, вода, гори
 • б) Земля, рослини, тварини
 • в) гриби, рослини, тварини
 • г) кисень, Місяць, людина

2. Позначте рядок, у якому записані лише об’єкти неживої природи:

 • а) планети, рослини, тварини
 • б) кисень, вода, гриби
 • в) вода, камінь, повітря
 • г) рослини, бактерії, моря

3. Укажіть науку, яка виникла на межі науки, що вивчає живу природу та науки, що вивчає закони, за якими існують природні об’єкти.

 • а) біохімія
 • б) біофізика
 • в) біологія
 • г) астрофізика

4. Укажіть природничу науку, об’єктом дослідження якої є Сонячна система.

 • а) хімія
 • б) фізика
 • в) астрономія
 • г) географія

5. Укажіть природничу науку, яка вивчає особливості процесу фотосинтезу.

 • а) біологія
 • б) фізика
 • в) географія
 • г) хімія

6. Увідповідніть природничі науки та їхнє означення:

а) фізика

б) астрономія

в) хімія

г) біологія

1) досліджує склад, будову, властивості речовин та умови перетворення одних речовин на інші

2) наука про Землю, її природу, населення та господарську діяльність людей

3) вивчає живу природу

4) вивчає закони, за якими існують і розвиваються всі природні об’єкти

5) досліджує рух небесних тіл

7. Укажіть предмет та об’єкти вивчення природничих наук:

а) предмет вивчення природничих наук

б) об’єкти вивчення природничих наук

1) жива природа

2) різні види матерії

3) нежива природа

4) закони руху різних видів матерії

5) взаємозв’язки різних видів матерії

Перейдіть за QR-кодами або за відповідними покликаннями та перевірте свої знання.

https://learningapps.org/watch?v=p9hxh9iok23

https://learningapps.org/watch?v=pjhqb3kx222

https://learningapps.org/watch?v=px990u09k22

ДОПОВНІТЬ РЕЧЕННЯ ТА ОЦІНІТЬ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ:

Я дізнався/ дізналася ...

Я знаю ...

Я можу ...

Я вмію ...

• Я все розумію та можу пояснити.

• Я ще не все розумію та припускаюся помилок.

• Мені важко відповісти на запитання.