Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 26. Дихання рослин

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • дихання рослин;
 • дослідження дихання рослин;
 • порівняння процесів дихання та фотосинтезу рослин.

Робота в парі

Перечитайте про процес дихання рослин і складіть його поетапну схему.

Дихання рослин

Усі органи рослини — корінь, стебло, листки, плоди і навіть насінини — дихають. Під час дихання рослина вбирає з повітря кисень і виділяє вуглекислий газ. Дихання відбувається в рослин цілодобово. Якщо з певних причин дихання припиняється — рослина гине (мал. 33).

Мал. 33. Процес дихання рослин

Спеціальних органів дихання в рослин немає. Отримують вони кисень з повітря через продихи в листку, або через сочевички, які розташовані на поверхні кори багаторічних рослин (мал. 34).

Мал. 34. Розташування продихів та сочевичок на рослині

Кисень, потрапляючи всередину кожної клітини, бере участь у процесі розщеплення поживних речовин, у результаті чого вивільняється енергія, яку рослина використовує на процеси росту і розвитку.

Дослідження дихання рослин

Для того щоб довести, що дихають усі органи рослини, нам допоможе дуже легкий і надзвичайно цікавий експеримент, який ви можете виконати навіть у домашніх умовах.

Для нього нам потрібні: горох (30-40 шт.), маленька морквина (1 шт.), щойно зрізаний пагінець будь-якої рослини, 4 ємності з накривками до них, скіпки або сірники, вода.

• Пригадайте правила безпечної поведінки під час виконання експерименту та під час роботи з вогнем.

Виконуємо експеримент

Етапи виконання експерименту:

1. За день-два до виконання досліду у воді замочуємо 30-40 насінин гороху та одну маленьку морквину.

Важливо! Для чого замочувати горох і моркву? Горох — це насіння, яке перебуває в стані спокою, коли сухе. Однак коли насінини потрапляють у сприятливі для проростання умови — наявність вологи і відповідної температури, у них відновлюються процеси життєдіяльності. Морква — коренеплід, який також потрібно вивести зі стану спокою.

2. Беремо три порожні ємності. В одну з них поміщаємо горох, у другу — морквину, а в третю — щойно зрізаний пагінець будь-якої рослини, а четверта буде порожня для контролю.

3. Усі ємності щільно закриваємо і переносимо в темне й тепле місце на одну добу. Створюючи для всіх об’єктів однакові умови, щоб не відбувався фотосинтез у зрізаному пагінці.

4. Наступного дня перевіряємо, чи не змінився склад повітря в кожній ємності з дослідним об’єктом.

5. Для цього ми запалену скіпку занурюємо в кожну ємність.

6. Спостерігаємо, що відбувається. Чи згасло полум’я? Чи продовжувало яскраво горіти?

У всіх трьох варіантах ми спостерігаємо згасання полум’я, щойно запалена скіпка потрапляє в ємність з експериментальним об’єктом: горохом, морквою чи зрізаним пагінцем. Що ж відбулося в контрольній (четвертій) ємності?

Чому полум’я гасне? Що ми можемо цим довести? Порівняйте результат з контролем.

Процес горіння підтримується тільки за наявності кисню в середовищі. Якщо кисню нема, то процес горіння неможливий! Це ми з вами і спостерігали, оскільки запалена скіпка одразу гасла.

Цим експериментом ми довели, що рослина дихає!

Порівняння процесів дихання та фотосинтезу рослин

Що таке процес фотосинтезу? Коли він і в кого відбувається? Які умови необхідні, щоб цей процес відбувся?

Порівняймо ці два процеси і запам’ятаймо, чим саме вони відрізняються.

Фотосинтез

Дихання

Відбувається тільки в клітинах, що мають хлоропласти.

Відбувається у всіх клітинах.

У процесі поглинається вуглекислий газ і виділяється кисень, який є продуктом реакції фотосинтезу

У процесі поглинається кисень і виділяється вуглекислий газ, який утворюється в організмі рослини в результаті складних хімічних реакцій.

Вуглекислого газу поглинається значно більше, ніж утворюється під час дихання.

Кисню використовується менше, ніж утворюється під час фотосинтезу.

Відбувається тільки під дією світла.

Відбувається постійно: і вдень, і вночі.

Підсумки параграфа

Дихання рослин — це процес поглинання кисню з навколишнього середовища. За його допомогою в клітинах відбувається окиснення органічних речовин з утворенням вуглекислого газу та води, і виділенням енергії. У рослини немає спеціальних органів дихання, і тому цей процес відбувається в усіх органах рослини цілодобово.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Що таке дихання рослин? Чи всі організми дихають?
 • 2. Чи є в рослин спеціальні органи дихання? Чим дихають рослини?
 • 3. На які етапи можна поділити процес дихання рослин?
 • 4. Як можна довести, що рослини дійсно дихають?
 • 5. Чи відрізняються процеси фотосинтезу та дихання? Відповідь поясніть.

Перевірте себе

1. Який газ рослина поглинає під час дихання?

 • а) вуглекислий газ
 • б) кисень
 • в) азот
 • г) рослина не дихає

2. Що відбувається з енергією під час диханні рослини?

 • а) поглинається
 • б) виділяється
 • в) змін не відбувається
 • г) процес дихання не пов’язаний з енергією

3. В яких частинах рослинного організму спостерігається найінтенсивніше дихання?

 • а) у частинах, що ростуть
 • б) у частинах, що не ростуть
 • в) дихання рівномірне в усіх частинах
 • г) найінтенсивніше дихання в коренях

Виконайте вдома

1. Для чого постійно розпушують землю навколо рослин?

2. Використавши додаткові джерела інформації, поміркуйте, як дихають:

 • 1) корені водних рослин;
 • 2) корені рослин, що зростають на заболочених територіях (наприклад у мангрових лісах).

Які в них для цього виникли пристосування?