Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Способи живлення і системи травлення тварин. Перетворення речовин в організмі людини

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

  • різноманітність їжі та системи травлення тварин;
  • перетворення речовин в організмі людини (від травної системи до клітини).

Різноманітність їжі та системи травлення тварин

Пригадайте, хто такі гетеротрофи. Як вони живляться? Які організми до них належать? Чи можуть вони фотосинтезувати? Відповідь обговоріть в класі.

Цікаві факти

У природі існують такі види тварин, які упродовж усього свого життя харчуються тільки одним різновидом їжі. Саме тому вони не можуть виживати там, де немає їхнього джерела живлення. Наприклад, коала — сумчастий ведмідь — харчується тільки листками евкаліпту, а личинки тутового шовкопряда — тільки листками шовковиці. Саме такі види дуже часто є під загрозою зникнення.

Коала

Личинки тутового шовкопряда

Робота у групі

Запропонуйте представників тварин, які належать до відповідних груп за різновидом їжі, яку вони споживають: 1) травоїдні; 2) хижі; 3) всеїдні. Відповідь обґрунтуйте.

Перетворення речовин в організмі людини (від травної системи до клітини)

Пригадайте будову травної системи людини. З яких органів вона складається?

Перетворення речовин в організмі людини у процесі травлення відбувається поетапно за допомогою хімічних речовин — ферментів, які утворюються залозами травної системи, а саме: слинними, шлунковими, підшлунковою та ін.

Ферменти — біологічні речовини, що утворюються травними залозами і розщеплюють їжу в травному тракті до простіших речовин, які засвоюються організмом.

Підсумки параграфа

Тварини — гетеротрофні організми. Залежно від різновиду їжі, яку вони споживають, їх поділяють на всеїдних, травоїдних та хижих. Травний процес може бути позаорганізмовим, внутрішньоклітинним та внутрішньопорожнинним. Травлення не може відбутися без ферментів. Процес перетворення речовин в організмі людини відбувається поетапно: від травної системи до клітини.

Запитання та завдання для самоперевірки

  • 1. Які існують типи травлення у тварин?
  • 2. Де відбувається позаорганізмове, внутрішньоклітинне і внутрішньопорожнинне травлення?
  • 3. Що таке ферменти? Для чого вони потрібні?
  • 4. Перерахуйте етапи перетворення речовин в організмі людини.

Перевірте себе

Перейдіть на сайт за QR-кодом та виконайте вправу.

Виконайте вдома

1. Використовуючи додаткові джерела інформації, створіть буклет (за вибором) «Чим харчуються дикі тварини?» або «Чим харчуються домашні тварини?». Презентуйте його у класі.

2. Складіть узагальнюючу схему «Способи живлення тварин».