Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Земля і Місяць. Добовий та орбітальний рухи Землі

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • будову та розміри Землі і Місяця;
 • добовий та орбітальний рухи Землі;
 • причини зміни дня і ночі та пір року.

Земля і Місяць

Яку форму має Земля?

Наша планета виникла більше як 4 мільярди років тому.

Робота у групі

Сформулюйте відомі вам гіпотези виникнення Землі та пригадайте основні етапи формування Землі, які ви вивчали в 5 класі.

Робота в парі

Розгляньте інформацію про Землю. Обговоріть з однокласником / однокласницею, яка інформація була вам відомою, а які факти є новими для вас.

Усередині наша планета ще й досі розжарена. Її ядро містить залізо-нікелевий сплав, рідка частина якого обертається навколо земної осі. Через високу температуру метали в ядрі перебувають у вигляді заряджених частинок, тому, рухаючись по колу, створюють магнітне поле. Воно захищає життя від смертельних потоків космічних частинок.

Цікаві факти

Полюси магнітного поля Землі не збігаються з географічними полюсами, більше того Південний магнітний полюс розташований поблизу Північного географічного полюса, а Північний — поблизу Південного.

• У якій послідовності формувались оболонки Землі?

Земля має відносно великий природний супутник — Місяць.

Більшість науковців схильні до так званої катастрофічної гіпотези виникнення Місяця. Вважається, що на початковому етапі формування Сонячної системи в Землю врізалася планета Тейя, у кілька разів менша розмірами за Землю. Унаслідок зіткнення від Землі відірвався розплавлений згусток, який вийшов на колову земну орбіту і, остигнувши, перетворився на Місяць. А ядро Тейї опустилось до центра Землі і підсилило ядро нашої планети.

Робота в парі

Уважно розгляньте фото Землі та Місяця. Які факти вони підтверджують? Яку додаткову інформацію можна з них отримати?

Фотографія Землі, зроблена командою космічного апарату «Аполлон-17» (1972 р.)

Фотографія Місяця

Добовий та орбітальний рухи Землі

Розгляньте малюнок. Що вам відомо про рух Землі навколо своєї осі та навколо Сонця? Поясніть значення відрізків часу: 24 години; 365 діб. Як у повсякденному житті ми їх називаємо?

Мал. 22. Обертання Землі навколо своєї осі

Зміна дня і ночі

Унаслідок обертання навколо власної осі освітленою завжди буде або одна, або друга половина Землі. На освітленій половині триває день, на протилежній, неосвітленій — ніч. Обертання відбувається проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку Північного полюса.

Мал. 23. Зміна дня і ночі

Перейдіть на сайт за адресою https://cutt.ly/EXcl85M чи QR-кодом та прочитайте докладніше про видимий рух Сонця.

Зміна пір року

Робота в парі

Розгляньте малюнок 24. Прослідкуйте зміну пір року в Північній та Південній півкулях. Заповніть таблицю за зразком. Випишіть і запам'ятайте дати зимового та літнього сонцестояння, весняного та осіннього рівнодення.

Мал. 24. Орбітальний рух Землі. Зміна пір року

Зміна пір року

Північна півкуля

Південна півкуля

зима

літо

У Південній півкулі пори року є протилежними до пір року Північної півкулі. Якби земна вісь не була нахилена до площини орбіти Землі, то пір року не було б.

Зверніть увагу, що земна вісь не змінює свого нахилу відносно зірок протягом багатьох років, але внаслідок орбітального руху Землі нахил осі відносно Сонця все ж змінюється.

Підсумки параграфа

Земля — третя від Сонця планета Сонячної системи. Вона рухається по своїй майже коловій орбіті навколо Сонця зі швидкістю 30 км/с на віддалі 150 млн км від нього з періодом 365 діб 6 год. Повний оберт навколо власної осі відносно Сонця Земля робить протягом 24 год.

Місяць — природний супутник Землі. Він обертається по майже коловій орбіті навколо Землі; повний оберт Місяць робить за 27,3 доби.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Поясніть причину зміни дня і ночі на нашій планеті.
 • 2. Чому найжаркіші дні року настають здебільшого не в червні, коли Сонце максимально освітлює Північну півкулю, а дещо пізніше — в липні-серпні?
 • 3. Охарактеризуйте природний супутник Землі. У чому особливість його руху?

Перевірте себе

1. Повний оберт навколо своєї осі Земля здійснює за

 • а) 24 год
 • б) 18 год
 • в) 12 год
 • г) 140 год

2. Скільки природних супутників має Земля?

 • а) 1
 • б) 2
 • в) 5
 • г) безліч

3. Укажіть відповідність між явищами та датами.

а) Весняне рівнодення

б) Літнє сонцестояння

в) Осіннє рівнодення

г) Зимове сонцестояння

1) 21-22 червня

2) 22-23 вересня

3) 21-22 грудня

4) 20-21 березня

5) 21-22 січня

Виконайте вдома

Використовуючи інтернет-джерела, розгляньте фотографії Землі та Місяця. Які асоціації у вас виникають? Складіть сенкан про Землю або Місяць (на ваш вибір).

Навчальний проєкт

Використовуючи інтернет-джерела, дослідіть теоретично, як утворюються кратери. На основі одержаної інформації змоделюйте процес утворення кратерів на поверхні Місяця, використовуючи пісок (глину, землю тощо) та камінці різних розмірів. Зробіть фото або відео та презентуйте проєкт у класі.