Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Природничі науки, STEM і професії майбутнього

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

  • взаємозв’язок природничих наук;
  • STEM як особливу технологію навчання;
  • професії майбутнього.

Взаємозв’язок природничих наук

Існують базові науки, які є самостійними досить давно. Це фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. Але часто сфери їхніх досліджень перетинаються, формуючи нові науки — біофізику, біохімію, геофізику, астрофізику та інші.

Зрозуміло, що жодна наука не спроможна існувати ізольовано від інших. Усі вони перебувають у тісній гармонійній взаємодії одна з одною.

Так, наприклад, знання з біології були б неможливими без використання технічних засобів, сконструйованих на основах фізики. При цьому перетворення всередині організмів неможливо вивчити без знань із хімії, адже кожен організм — це ціла фабрика реакцій, що відбуваються з колосальною швидкістю. Наукові відкриття у галузі фізики та хімії зумовили розвиток астрономії та суміжних з нею дисциплін.

Усі ці приклади ілюструють тісний взаємозв’язок між усіма природничими науками.

Природничі науки та STEM

Дуже часто під час навчання можна почути цікаву абревіатуру STEM. Що вона означає? Кожна її літера позначає інше слово.

Отже, STEM позначає процес навчання, під час якого природничі науки вивчають у тісному зв’язку із технологіями, інженерією та математикою.

Наш час — це цифрова епоха, епоха технологій.

Для створення нових пристроїв, розвитку штучного інтелекту необхідні знання природничих наук. У свою чергу розвиток технологій, створення нових приладів дає можливість по-новому вивчати природничі науки, відкриває нові можливості перед науковцями.

Професії майбутнього

Назвіть професії, для опанування яких необхідно вивчати природничі науки, технології, інженерію та математику.

Наше навчання також поступово змінюється. Все частіше ми користуємося цифровими пристроями, мобільними додатками, доповненою та віртуальною реальністю. А скільки ще незвіданого попереду?

Доповнена реальність на уроках хімії

Віртуальна реальність на уроках біології

Ким ви станете в майбутньому? Не дивно, якщо зараз ви не знайдете відповіді на це запитання. Більше того, мабуть, цієї відповіді не знає ніхто. Адже ніхто не може зазирнути в майбутнє і подивитися, які професії там будуть потрібні.

Сьогодні ми вже бачимо, як працюють 3D-архітектори / архітекторки, дизайнери / дизайнерки віртуальних світів, кіберполіцейські, онлайн-учителі / учительки. А чи хотіли б ви працювати у майбутньому біоінформатиком / біоінформатикинею, менеджером / менеджеркою з інтеграції штучного інтелекту, розробником / розробницею імплантів, проєктувальником/ проєктувальницею «розумних» будинків чи менеджером / менеджеркою космотуризму? Ще декілька років тому про ці професії ніхто не чув або сприймав їх несерйозно. Вивчення природничих наук для професій майбутнього є вкрай необхідним у поєднанні зі знаннями технологій, інженерії та математики.

Робота у групі

Гра «Природничі науки та професії майбутнього». Групи по черзі пропонують одна одній професію майбутнього, до якої потрібно дібрати науки, необхідні для її опанування.

Підсумки параграфа

Усі природничі науки між собою взаємопов’язані і постійно впливають одна на одну. Взаємозв’язок між ними існує і в навчальному процесі. Саме тому в наш час актуальним є особливий напрямок в освіті — STEM (S — science; Т — technology; Е — engineering; Μ — mathematics).

Запитання та завдання для самоперевірки

  • 1. Наведіть приклади взаємозв’язку між різними галузями природничих наук.
  • 2. Розшифруйте абревіатуру STEM.
  • 3. Які професії з нашого часу, на вашу думку, будуть потрібні в майбутньому? Чи пройдуть вони трансформацію?
  • 4. Які професії з нашого часу, на вашу думку, зникнуть у майбутньому?

Перевірте себе

Перейдіть на сайт за QR-кодом та виконайте вправу.

Виконайте вдома

Перейдіть на сайт за QR-кодом або адресою https://learningapps.org/watch?v=poq78xb7322 та пригадайте імена видатних українських винахідників та винахідниць, виконавши вправу. За потреби, використайте додаткові джерела інформації.

Навчальний проєкт

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте навчальний проєкт на тему: «Професії майбутнього» та презентуйте його у класі.