Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Речовини навколо тебе. Основні речовини, що містяться у складі атмосфери, гідросфери та літосфери

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • різноманітність речовин у навколишньому світі;
 • прості та складні речовини;
 • основні речовини, що містяться у складі атмосфери, гідросфери та літосфери

Речовини навколо тебе

Перейдіть на сайт за QR-кодом та пригадайте, що таке фізичне тіло та речовина, виконавши вправу. Що таке молекула?

Робота у групі

Групи по черзі називають фізичне тіло та дають завдання іншій групі назвати речовини, з яких воно складається.

Робота в парі

З чого складається молекула? Намалюйте молекули води та кисню. Що в них спільне і що відмінне?

Прості речовини — це речовини, молекули яких утворені однаковими атомами. Відомо близько 500 простих речовин. Молекули таких газів, як кисень, азот, водень складаються з двох однакових атомів, міцно з’єднаних між собою: кисень — з атомів Оксигену (О), азот — з атомів Нітрогену (Ν), водень — з атомів Гідрогену (Н).

Модель молекули кисню

Модель молекули азоту

Модель молекули водню

Перейдіть на сайт за адресою https://cutt.ly/0XrEoY8 чи QR-кодом та дізнайтеся більше інформації про прості речовини.

Складні речовини — це речовини, молекули яких складаються з двох і більше різних атомів.

• Вода — це проста чи складна речовина?

Прикладами складних речовин є метан, вуглекислий газ, амоніак тощо.

Модель молекули метану

Модель молекули вуглекислого газу

Модель молекули амоніаку

Робота в парі

Розгляньте молекули складних речовин. З яких атомів вони складаються? Виготовте їхні моделі з пластиліну, враховуючи кольори для позначення різних видів атомів (як показано на зображеннях моделей молекул).

Перейдіть на сайт за адресою https://cutt.ly/7XrEWOy чи QR-кодом та дізнайтеся більше інформації про складні речовини.

Прості і складні речовини можуть бути у твердому (кристалічному чи аморфному), рідкому та газуватому станах.

• Пригадайте характеристики кожного стану речовини.

Із чого складається атмосфера?

Що таке атмосфера? З яких шарів вона складається?

Мал. 14. Склад атмосфери

Атмосфера Землі складається з суміші різноманітних газів. В основному вона складається з азоту і кисню. Решта — це аргон, вуглекислий газ та інші гази: неон, гелій, метан, водень та водяна пара. Також в атмосфері є незначна кількість озону, який захищає живі організми від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Робота у групі

Складіть схему «Атмосфера». Продемонструйте в ній, як утворюються гази, які містяться в атмосфері. Як їх використовують організми?

Із чого складається гідросфера?

Яка речовина є найпоширенішою на Землі?

Гідросфера — водна оболонка Землі, яку утворюють океани, моря та континентальні водні маси, снігові покриви і льодовики. Вона складається в основному з води у твердому (лід), рідкому та газуватому станах.

Робота в парі

Розгляньте склад гідросфери. Пригадайте, якої води на Землі більше: прісної чи солоної.

Мал. 15. Склад гідросфери

Практично вся вода на Землі бере участь у колообігу: випаровується під впливом сонячного проміння, пара збирається у хмари і випадає у вигляді дощу, стікає річками в низинні місцевості з гір і т. д.

Робота у групі

Пригадайте, які процеси відбуваються з водою в природі. Складіть казку, яка розповість про колообіг води у природі.

Вода в природі завжди містить певну кількість різноманітних солей, навіть прісна. Багато солей у морській воді, у природних мінеральних водах.

Цікаві факти

Мертве море в Ізраїлі — одна з найсолоніших водойм світу, містить 30-35 % солей.

В Україні є солоні озера. Одне з них — озеро Кунігунда у Солотвино на Закарпатті. Концентрація солей у ньому сягає 15 %. Сьогодні озеро використовують для лікування.

Із чого складається літосфера?

Літосфера — зовнішня тверда оболонка земної кулі. Це земна кора та верхня частина мантії Землі. Літосфера сягає в глибину від 5 до 100 кілометрів під океанами і від 25 до 200 кілометрів — під континентами.

Мал. 16. Основні оболонки Землі

Більшу частину літосфери складають гірські породи.

Що таке мінерали? Що таке корисні копалини?

Робота у групі

Розгляньте колекцію мінералів, зібрану в п’ятому класі. Пригадайте назви кожного з них.

Перейдіть на сайт за адресою https://cutt.ly/7XrEGOJ чи QR-кодом та прочитайте, як класифікують гірські породи.

Підсумки параграфа

Прості речовини — це речовини, молекули яких складаються з атомів одного виду. Складні речовини — це речовини, молекули яких складаються з двох або більше різних атомів.

Атмосфера Землі в основному складається з азоту і кисню. Гідросфера складається з води і розчинених у ній солей. Літосфера — зовнішня тверда оболонка земної кулі, яка складається з магматичних, осадових та метаморфічних порід.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Використовуючи додаткові джерела інформації, наведіть власні приклади простих і складних речовин.
 • 2. Використовуючи додаткові джерела інформації, наведіть власні приклади речовин, які за звичайних умов перебувають у рідкому, газуватому, кристалічному, аморфному станах.
 • 3. Використовуючи додаткові джерела інформації, наведіть приклади речовин, які за зміни зовнішніх умов змінюють свій агрегатний стан: з твердого стану в рідкий; з рідкого — в газуватий; з твердого — в газуватий.

Перевірте себе

1. Укажіть просту речовину.

 • а) вода
 • б) водень
 • в) вуглекислий газ
 • г) амоніак

2. Укажіть складну речовину.

 • а) кисень
 • б) метан
 • в) азот
 • г) водень

3. Вміст якого газу в атмосфері є найвищим?

 • а) кисню
 • б) озону
 • в) вуглекислого газу
 • г) азоту

Виконайте вдома

Дослідження властивостей гірських порід та мінералів.

Пригадайте, які властивості гірських порід та мінералів ви досліджували у п’ятому класі. Дослідіть властивості кам’яної солі, крейди, графіту та піску (цей перелік можна доповнити мінералами з власної колекції).

За результатами заповніть таблицю. Зробіть висновки.

№ з/п

Гірська порода (мінерал)

Група порід

Колір

Стан

Структура

Розчинність у воді

Навчальний проєкт

Виготовте лепбук на тему: «Атмосфера», «Гідросфера» чи «Літосфера» (на вибір групи) та презентуйте його у класі.