Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. Дії електричного струму

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

  • теплову, світлову, хімічну, магнітну дії електричного струму;
  • дію електричного струму на організми.

Теплова та світлова дії електричного струму

Ми не можемо побачити заряджених частинок, упорядкований рух яких у провіднику є електричним струмом. Про наявність електричного струму в провіднику можна робити висновок лише з різних явищ, які ним спричиняються.

Виконуємо експеримент

Складіть електричне коло за схемою. Замкніть ключ. Що спостерігається? Піднесіть термометр до лампочки та спостерігайте за зміною температури. Обговоріть з однокласниками / однокласницями, яку дію чинить струм у даному випадку. Зробіть висновки.

Теплова дія струму виявляється в нагріванні провідника, у якому тече струм. Теплову дію електричного струму широко використовують у промисловості (зварювання, різання, плавлення металів) і сільському господарстві (об грів теплиць та інкубаторів, сушіння зерна, сінажу).

Процес електрозварювання

Якщо в коло ввімкнути електричну лампу розжарювання, її нитка нагріється і почне випромінювати світло. У цьому випадку водночас із тепловою дією ми спостерігаємо світлову дію струму.

Електрична лампа розжарювання

Хімічна дія електричного струму

Пригадайте властивості води. Чи проводить вода електричний струм?

Унаслідок пропускання електричного струму через розчини або розплави різних речовин відбуваються хімічні реакції. У цьому випадку ми маємо справу з хімічною дією струму. Таким способом одержують чисті метали зі складних речовин. Пропустивши електричний струм через воду, можна отримати два гази: водень та кисень. Проте хімічна дія струму виявляється не завжди. Пропустивши струм, наприклад через метали, ми не виявимо жодних хімічних змін.

Про яку дію електричного струму, на вашу думку, мовиться у прислів’ї: «Блискавка блисне — й камінь трісне»? Поясніть значення цього прислів’я. Які ще дії електричного струму можна спостерігати у природі?

Магнітна дія електричного струму

Якщо хімічна дія струму виявляється не завжди, то магнітна дія струму є його властивістю. Електричні та магнітні явища пов’язані між собою. Справа в тому, що провідник зі струмом або рухома заряджена частинка має властивості магніту, бо навколо них існує магнітне поле. Робота різноманітних електричних двигунів, електровимірювальних приладів можлива тільки внаслідок магнітної дії струму.

Виконуємо експеримент

Електромагніт

1. Візьміть залізний цвях, тонкий ізольований мідний дріт, батарейку (клас С) та ізоляційну стрічку. Обмотайте залізний цвях мідним дротом так, як показано на малюнку 11. На кінцях дроту зробіть петельки.

Мал. 11. Електромагніт

2. Піднесіть цвях до дрібних металічних предметів: скріпок, кілець, кнопок тощо. Чи притягуються предмети до цвяха?

3. Обережно приєднайте петельки мідного дроту до різних полюсів батарейки. Батарейку обгорніть ізоляційною стрічкою та тканиною.

4. Піднесіть зроблений власноруч прилад із цвяхом до дрібних металевих предметів. Що відбувається? Продемонструйте дію електромагніта однокласникам / однокласницям. Поясніть принцип його роботи. Зробіть висновки.

Дія електричного струму на організми

Електричний струм чинить теплову, хімічну, магнітну дії і на живі організми, у тому числі на людину. Теплову дію електричного струму використовують для прогрівання частин тіла, хімічну й магнітну — для стимулювання діяльності органів, поліпшення обміну речовин тощо. Однак треба пам’ятати, що не завжди електричний струм діє на організм людини цілюще. Пропускання електричного струму в організмі людини спричиняє судоми, опіки окремих ділянок тіла, ураження серцево-судинної системи, нервових клітин. Це може призвести до серйозних функціональних розладів. Запам’ятайте, що струм може вбити людину. У наступному параграфі ми розглянемо правила безпечної поведінки з електроприладами, яких потрібно обов’язково дотримувати.

Дефібрилятор — апарат, призначений для стимулювання роботи серця під час раптової його зупинки

Підсумки параграфа

Електричний струм чинить теплову, світлову, хімічну, магнітну дії на речовину і на живі організми, у тому числі на людину. В електронагрівальних приладах енергія електричного струму перетворюється в теплову енергію нагрівника, яка шляхом теплопередачі віддає енергію довкіллю.

Запитання та завдання для самоперевірки

  • 1. Доведіть, що електричний струм чинить теплову дію; може чинити світлову дію.
  • 2. Що потрібно зробити, щоб намагнітити залізний цвях?
  • 3. Наведіть приклади дії електричного струму на організм людини. Як ця дія виявляється? Де її використовують?

Перевірте себе

Яку дію струму використовують у кожному з перелічених випадків? Запишіть відповідність у зошит.

а) приготування їжі на електроплиті

б) освітлення кімнати лампою розжарювання

в) позолочення виробів

г) нагрівання води у електричному чайнику

д) піднімання деталей за допомогою електромагніта

е) зварювання деталей

є) утворення газу внаслідок розкладання води в розчині кухонної солі під час пропускання електричного струму

1) магнітна

2) теплова

3) світлова

4) хімічна

Обміняйтеся роботами зі своїм однокласником / однокласницею та перевірте виконання даної вправи. Обговоріть причини помилок, яких ви припустилися.

Навчальний проєкт

Навчальний проєкт «Жива електрика».

Існує багато видів тварин, які виробляють електрику. Підготуйте проєкт про одну з них. Використовуючи інтернет-джерела, дослідіть, як використовує цю особливість дана тварина. Обговоріть результати свого дослідження з однокласниками / однокласницями під час мініконференції у класі.

Виконайте вдома

Розгляньте знаки.

Використовуючи додаткові джерела інформації, з’ясуйте, що вони означають і де використовуються. Обговоріть з однокласниками / однокласницями, де ви могли бачити такі знаки.