Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПЛАНЕТИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

НАЙПОШИРЕНІШІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

Фізична величина

Основна одиниця вимірювання

Скорочений запис

довжина

метр

м

об’єм

кубічний метр

куб. м або м3

маса

кілограм

кг

час

секунда

с

температура

градус Цельсія

°C

СКЛАД АТМОСФЕРИ ТА ГІДРОСФЕРИ

ЗМІНА ПІР РОКУ

Юні друзі та подруги!

Пам’ятаєте мене? Я — робот нового покоління пZn5J-2022Co, але всі знайомі називають мене просто Пізнайком, тому що я дуже допитливий.

Минулого року ми почали вивчати таємниці природи. Мені надзвичайно сподобалось вчитися разом з вами. Я зрозумів, що світ природи є неймовірно цікавим. А ще побачив, що мої родичі — представники новітніх технологій — можуть допомагати вивчати природу. Також зауважив, що і вам дуже сподобалося виконувати цікаві експерименти, виконувати проєкти, дискутувати. Тож навчаймося разом. Ви допоможете мені, а я — вам.

У цій нелегкій справі нам стане в пригоді підручник. Матеріал, який ви вивчатимете, поділено на розділи, а розділи — на параграфи.

Кожен параграф розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Окремо виділено рубрику «Словник термінів». Параграфи підручника містять додатковий матеріал, поданий під рубрикою «Цікаві факти». Окремо виділено інформацію, яку потрібно запам’ятати. Для узагальнення та систематизації матеріалу наприкінці параграфа є рубрика «Підсумки параграфа».

Вивчення теоретичного матеріалу супроводжуватиметься виконанням різноманітних завдань. Ви зможете працювати в парі, у групі, виконувати експерименти, проєкти та презентувати результати власних досліджень.

На особливу увагу заслуговують завдання, які потрібно виконати вдома. Вони різноманітні й цікаві.

Свої знання можна перевірити, відповівши на запитання та виконавши завдання, уміщені наприкінці кожного параграфа.

Успіхів вам!

Гайда далі пізнавати природу

Розділ 1. Пізнаємо світ науки

 • Тема 1. Перший крок у науку

§ 1. Об’єкт і предмет природничих наук. Причинно-наслідкові зв’язки у природі

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • об’єкти дослідження і предмети вивчення природничих наук;
 • різноманітність природничих наук;
 • причинно-наслідкові зв’язки у природі.

Об’єкт і предмет природничих наук

У 5 класі усі ви вже знайомилися з природничими науками.

• Які науки належать до природничих? Що вони вивчають?

Природничі науки — це сукупність наук про природу, які вивчають будову, властивості і перетворення неживої та живої природи.

Робота в парі

Розгляньте об'єкти, зображені на ілюстраціях. Яких природничих наук вони стосуються?

Колекція мінералів

Кратери на Марсі

Озеро Сиваш

Промисловий зварювальний робот

Точні науки, такі як математика та інформатика, не належать до природничих наук, але їхні методи і досягнення широко використовуються всіма природничими науками. Без математики будь-яка наука перебуває лише на описовому рівні.

Предметом вивчення природничих наук є різні види матерії, форми і закони їхнього руху, їхні взаємозв'язки.

Об’єктом дослідження природничих наук є жива та нежива природа.

Яке слово зашифроване в ребусі?

Природознавство як науку про явища природи вважають основою природничих наук.

Причинно-наслідкові зв’язки у природі

Ви вже знаєте, що в природі все взаємопов’язане.

Розгляньте малюнок. Пригадайте, як відбувається колообіг води в природі.

Між живою та неживою природою також існують тісні зв’язки. Більшість рослин засвоюють з навколишнього середовища воду та інші речовини. У процесі фотосинтезу під дією світла вони перетворюють вуглекислий газ та воду на органічні речовини, які є джерелом енергії для клітин.

Мал. 1. Зв'язок між живою та неживою природою в процесі фотосинтезу

Ці речовини та кисень є необхідними для життя як рослин, так і тварин. Крім того, тварини можуть живитися рослинами або іншими тваринами. Рештки живих організмів (рослин і тварин) потрапляють у ґрунт, де розкладаються бактеріями і грибами.

Робота у групі

Розгляньте схему. Групи одна одній пропонують вилучити зі схеми одну зі складових та спрогнозувати усі наслідки такої дії.

Підсумки параграфа

Предметом вивчення природничих наук є різні види матерії, форми і закони їхнього руху, взаємозв’язку та взаємодії.

Об’єкти дослідження природничих наук - жива та нежива природа.

У природі все взаємопов’язане. Процеси перетворення і переміщення речовин на Землі мають відносно циклічний характер. Зникнення певного об’єкту живої чи неживої природи неминуче призведе до зміни чи порушення усіх процесів, що відбуваються в природі.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Що є об’єктами дослідження фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії?
 • 2. Що є предметом вивчення цих наук?
 • 3. Поясніть причинно-наслідкові зв’язки в природі на конкретних прикладах.
 • 4. Спрогнозуйте, які наслідки для людини та природи матиме зменшення кількості або зникнення бджіл. Що ми будемо спостерігати?

Перевірте себе

Перейдіть на сайт за QR-кодом та виконайте вправу.

Виконайте вдома

1. Доповніть ланцюги живлення:

 • а) зерно - ... - лисиця;
 • б) ... - заєць - ...;
 • в) комар - жаба - ... .

2. Пригадайте українські казки про рослини чи тварин, у яких би відображалися взаємозв’язки в природі.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст