Пізнаємо природу. 5 клас. Мідак

§ 68. Діяльність людини та довкілля

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

  • фізичне, хімічне та біологічне забруднення довкілля;
  • основні джерела забруднення довкілля;
  • критерії забруднення довкілля.

1. Як ви розумієте значення понять: «довкілля», «екологічні проблеми», «забруднення довкілля».

2. Які екологічні проблеми, спричинені діяльністю людини, є на території України?

3. Чому якість довкілля є показником, який характеризує його придатність для життя людини?

Екологічні проблеми — це ситуації, причиною яких є зміна природного середовища, а наслідками — порушення функціонування природних екосистем і погіршення здоров’я людини.

Рівні екологічних проблем: глобальні (планетарні), регіональні (національні), локальні (місцеві).

• Поміркуйте, які глобальні екологічні проблеми стосуються України.

Викидаючи пластикову пляшку або поліетиленовий пакет, людина не думає, що це може спричинити велику проблему. Але пластик потрапляє в річки, а з них — у моря й океани. Загальна площа великої тихоокеанської сміттєвої плями, яка є одним із центрів скупчення плаваючого пластику, вже складає понад 700 тис. км2, що перевищує площу всієї України.

Якість довкілля — це показник, який характеризує придатність середовища існування для життя і здоров’я людини.

Стан довкілля в сучасному світі значною мірою залежить від діяльності самої людини. Більшість проблем, які впливають на здоров’я людини, виникає в результаті господарської діяльності, яка спричиняє забруднення середовища як продуктами цієї діяльності, так і відходами виробництва.

Види забруднення довкілля

Фізичне:

радіоактивне, світлове, шумове, електромагнітне, теплове тощо.

Хімічне:

засоби боротьби зі шкідниками і бур’янами; солі важких металів; отрути (мийні засоби) тощо.

Біологічне:

руйнівні мікроорганізми; сапротрофні гриби; паразити; збудники захворювань; занесення чужорідних рослин тощо.

Джерела забруднення довкілля діяльністю людей

• Проаналізуйте малюнок 46. Запишіть у зошиті і доповніть цей список своїми прикладами.

Мал. 46. Джерела забруднення довкілля діяльністю людей

Робота у групі

Група 1. Чи вважаєте ви, що відмова від пластикових пакетів у магазинах може бути ефективним засобом розв’язання проблеми забруднення довкілля?

Група 2. Чи вважаєте ви, що використання новорічних ялинок є екологічною проблемою?

Підсумки параграфа

У процесі своєї діяльності людина дуже часто негативно впливає на стан довкілля. Навколишнє середовище накопичує промислові відходи, які містять речовини, що викликають хвороби рослин, тварин і людини. Сьогодні існує ціла низка екологічних проблем, які мають глобальний характер. Дбаючи про зменшення забруднень довкілля, можна забезпечити нормальне і безпечне життя нинішніх і майбутніх поколінь.

  • 1. Які локальні, регіональні і глобальні екологічні проблеми мають місце у вашій місцевості?
  • 2. Поясніть вислів: «Відходів немає — є велетенський цінний ресурс, який не використовують».
  • 3. Що таке, на вашу думку, «несанкціоновані сміттєзвалища»? Як розв’язати проблему?