Пізнаємо природу. 5 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Пізнаємо природу. 5 клас. Мідак

Діти, ви живете в дивовижному світі! В ньому можна зустріти моїх родичів, які допомагають людям виконувати різноманітну роботу, корисні прилади та матеріали із надвластивостями. Новітні технології є цікавими та зрозумілими для мене. Але ще більш захопливим і привабливим є світ природи. Адже в ній так багато таємниць. Тож давайте пізнавати їх разом!

Розділ 1. Пізнаємо світ науки

§ 1. Наука. Природничі науки. Наукові терміни та факти

§ 2. Патенти природи. Винаходи та відкриття

§ 3. Значення науки та техніки

§ 4. Роль органів чуття у вивченні природи. Спостереження

§ 5. Гіпотеза. Моделювання. Експеримент. Науковий метод пізнання

§ 6. Фізична величина. Одиниця фізичної величини

§ 7. Вимірювальні прилади та інструменти

§ 8. Маса. Еталони маси. Вимірювання маси

§ 9. Довжина. Об’єм. Вимірювання довжини та об’єму

§ 10. Температура. Час. Вимірювання температури та проміжків часу

Контроль знань з розділу «Пізнаємо світ науки»

Розділ 2. Пізнаємо будову речовини

§ 11. Фізичні тіла

§ 12. Частинки речовини — атоми та молекули

§ 13. Різноманіття речовин, їхні властивості та застосування

§ 14. Розташування, рух та взаємодія частинок у твердих тілах, рідинах і газах

§ 15. Властивості твердих тіл, рідин і газів та їх пояснення на основі знань про будову речовини

§ 16. Явище дифузії. Вплив температури на швидкість дифузії. Дифузія в природі та організмі людини

§ 17. Використання властивостей твердих тіл, рідин і газів людиною

§ 18. Вода як розчинник. Розчини в природі, побуті та організмі людини

§ 19. Приготування та вивчення розчинів

Контроль знань з розділу «Пізнаємо будову речовини»

Розділ 3. Пізнаємо нашу планету

§ 20. Гіпотези виникнення Землі

§ 21. Будова і склад Землі

§ 22. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини

§ 23. Речовини підземного царства: метали і неметали

§ 24. Руйнування гірських порід

§ 25. Яку форму має Земля? Зображення Землі на глобусі та географічній карті. Основні напрямки на глобусі та карті

§ 26. Умовні знаки фізичної карти. Масштаб карт і глобусів. Вимірювання відстаней на місцевості й карті

§ 27. Фізична карта України. Значення географічної карти в житті і діяльності людини

§ 28. Від карти до плану. Полярна й маршрутна зйомки місцевості

§ 29. Материки та частини світу. Острови, півострови й архіпелаги

§ 30. Рельєф земної поверхні та його зображення на фізичній карті

§ 31. Як змінюється поверхня Землі

§ 32. Розподіл води на поверхні Землі. Колообіг води в природі

§ 33. Значення води для життя на Землі

§ 34. Дослідження океанів і морів

§ 35. Води суходолу: річки й озера своєї місцевості, України, світу

§ 36. Робота води в природі

§ 37. Охорона водойм. Самоочищення води в природі

§ 38. Склад і властивості повітря

§ 39. Види опадів. Клімат

§ 40. Повітря і погода. Прогноз погоди

§ 41. Вплив погоди на життя, здоров’я та господарську діяльність людини. Небезпечні погодні явища

§ 42. Значення та охорона повітря. Земля — унікальна планета

Контроль знань з розділу «Пізнаємо нашу планету»

Розділ 4. Пізнаємо різноманіття організмів

§ 43. Світ живих організмів (на прикладі представників основних груп живої природи. Рівні організації життя)

§ 44. Будова, різноманітність та функціонування клітин (на прикладах клітин рослин, тварин, грибів, бактерій)

§ 45. Бактерії, поширення та особливості життєдіяльності. Хвороботворні бактерії

§ 46. Корисні бактерії в організмі людини. Використання бактерій людиною

§ 47. Віруси, особливості їхньої будови, як взаємодіють з клітиною та розмножуються в ній. Роль вірусів. Профілактика вірусних захворювань людини

§ 48. Особливості будови й життєдіяльності грибів

§ 49. Різноманітність грибів, їх значення в природі і для людини

§ 50. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

§ 51. Різноманітність лишайників, їхнє значення в природі і для людини

§ 52. Різноманітність водоростей, вищих спорових, насінних рослин

§ 53. Рослини навколо нас, їхнє пристосування до умов середовища

§ 54. Розпізнаємо рослини своєї місцевості

§ 55. Догляд і розмноження кімнатних та городніх рослин

§ 56. Тварини та їхня пристосованість до умов життя

§ 57. Роль тварин у природі та для людини

§ 58. Збереження різноманіття тваринного світу

§ 59. Системи органів людини та їхня взаємодія

§ 60. Опорно-рухова система організму людини

§ 61. Кровоносна та дихальна системи організму людини

§ 62. Травна система організму людини

§ 63. Видільна система та шкіра людини

§ 64. Нервова система та органи чуття людини

Контроль знань з розділу «Пізнаємо різноманіття організмів»

Розділ 5. Пізнаємо себе і світ

§ 65. Навички, що сприяють збереженню здоров’я людини. Здорове харчування

§ 66. Фізична активність. Режим дня і сну

§ 67. Емоції, стрес і здоров’я

§ 68. Забруднення повітря, води, ґрунтів; застосування хімічних засобів захисту рослин і здоров’я людини

§ 69. Використання природничо-наукових знань у повсякденному житті

§ 70. Збереження біорізноманіття України

§ 71. Інвазійні види та їх вплив на біорізноманіття

§ 72. Зв’язок людини з природою

§ 73. Людина та природа у творчості українських та світових митців

Контроль знань з розділу «Пізнаємо себе та світ»

Словник термінів