Креслення. 8-9 клас. Сидоренко

Креслення. 8-9 клас. Сидоренко

Для сучасної людини мовне та письмове спілкування є звичною і постійною життєвою потребою. Проте ще набагато раніше, ніж з’явилася писемність, люди навчилися виконувати графічні зображення.. Поблизу іспанського селища Альтаміра збереглася печера — житло первісної людини, на стінах якої зображено сцени полювання на бізонів. У Сибіру в передгір’ях Алатау знайдено графічні зображення людей і звірів на скелях, виконані людиною понад 30 тисяч років тому. Ці та інші приклади свідчать про те, що спочатку люди намагалися графічно відображати свої враження і бачення навколишнього світу. Поступово виконувані людиною графічні зображення удосконалювались, ставали більш свідомими і виразними — з’явилися зображення знарядь праці, плани поселень, храмів тощо. Першим з таких зображень вважається зображення будівлі у розрізі на глиняній табличці (Новий Вавилон, 2400 р. до н. е.). Складність архітектури палаців, храмів, укріплень та інших споруд у країнах стародавньої культури (Стародавній Єгипет, Вавилон, Греція) дають підстави вважати, що вони будувались на основі креслень.

1. Загальні вимоги до оформлення креслень

2. Геометричні побудови на кресленнях

3. Креслення плоских предметів

4. Креслення в системі прямокутних проекцій

5. Виконання і читання креслень

6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

7. Перерізи

8. Розрізи

9. Вибір зображень на кресленнях

10. Деякі додаткові відомості, необхідні для виконання та читання креслень

11. Складальні креслення

12. Зображення з’єднань на складальних кресленнях

13. Читання складальних креслень

14. Деталювання складальних креслень

15. Топографічні креслення

16. Будівельні креслення

17. Схеми

Термінологічний словник