Креслення. Навчальний посібник. Глушко

Читання складальних креслень

Прочитати складальне креслення - це значить з'ясувати будову зображеного виробу. При цьому визначають взаємодію способів з'єднання деталей у виробі, форму кожної з них. Читання складальних креслень виконують у певній послідовності.

Порядок читання складального креслення

При читанні складальних креслень доцільно дотримуватися певної послідовності. Можна запропонувати наступний план читання складальних креслень.

1. Визначити назву виробу.

Знаючи назву виробу, яка вказується в основному написі, легше читати креслення. Наприклад, назва Насос або Лещата слюсарні дає уявлення не тільки про призначення, але в деякій мірі і про структуру виробу.

2. Ознайомитися з описом даного виробу (його паспортом).

3. Установити, які зображення (види, розрізи, перерізи) наведено на кресленні. В результаті їх зіставлення створюється загальне уявлення про форму та роботу виробу.

4. Розглянути, користуючись специфікацією, зображення кожної деталі. Для цього з'ясовують за специфікацією назва першої деталі та інші пов'язані з нею дані. Знаходять зображення деталі по позначенню її позиції. Визначають форму деталі, зіставляючи всі її зображення, дані на кресленні. Так чинять послідовно з усіма деталями.

За назвою деталі можна швидше виділити її зображення на кресленні. Наприклад, прочитавши Болт, Штифт, Втулка, Гайка, ви вже уявляєте їх форму.

5. Визначити, як з'єднуються між собою деталі (за допомогою різьби, шпонки, штифта, зварювання, клепання і т.п.). З'ясувати, як переміщаються під час роботи рухомі частини виробу.

6. Усвідомити інші дані, наведені на кресленні (розміри, технічні вимоги і т.д.).

7. Визначити, якими способами і в якій послідовності здійснюється складання і яка обробка необхідна в процесі складання.

Для прикладу прочитаємо складальне креслення, наведене на рис. 123.

Рис. 123 - Складальне креслення виробу

Питання до нього розташовані в послідовності, зазначеної вище для читання складальних креслень. Спочатку дайте відповідь на них самостійно.

Питання до складального креслення (рис. 123):

  • 1. Як називається виріб?
  • 2. Яке призначення вентиля?
  • 3. Які зображення наведені на кресленні?
  • 4. Скільки складових частин входить у виріб? Як називаються деталі 2, 4, 5?
  • 5. Скільки стандартних виробів використовується у вентилі?
  • 6. Яка форма деталей?

Відповіді на питання до складального креслення, наведеному на рис. 123:

1. На складальному кресленні зображений вентиль кутовий. Ця назва занесено у відповідній графі основного напису.

2. Вентиль призначений для того, щоб пропускати або затримувати рідину.

3. Креслення містить шість зображень: фронтальний розріз в з'єднанні з частиною головного виду, половину виду зліва в з'єднанні з половиною профільного розрізу, половину виду зверху і половину горизонтального розрізу, розріз В - В (неповне зображення), вид Б (неповне зображення) і вид Г.

Фронтальний, профільний і горизонтальний розрізи в поєднанні з відповідними видами дані для того, щоб виявити внутрішню будову всього виробу і окремих деталей, його складових. Розріз В - В наведено на кресленні, щоб показати розташування отворі в нижньому фланці вентиля. Вид Г наведено, щоб пояснити форму деталі 4 (клапан). Вид Б виконаний для того, щоб показати пристрій деталі 7(маховик), зокрема кількість і форму спиць в ньому.

4. Виріб складається з 18 складових частин, найменувань (1-18).

Так як деякі деталі (колонка, болти, гайки) у виробі використовуються в кількості більше однієї, то повна кількість складових частин - 32.

Деталь 2 називається Кришка, деталь 3 - Траверса, деталь 4 - Клапан, деталь 5 - Кришка сальника.

5. У вентилі використовуються стандартні вироби шести найменувань, у тому числі: шість болтів М20, дві гайки М12, одна гайка М16, шість гайок М20, дві гайки М24, одна шайба.

У такому ж порядку розглядаються інші деталі.

Визначивши особливості конструкції, можна за допомогою технологічної карти правильно зібрати виріб.