Креслення. Навчальний посібник. Глушко

Креслення. Навчальний посібник. Глушко

Навчальний посібник для монтажників санітарно-технічних систем та устаткування розроблено та видано у рамках українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», який спрямований на розвиток можливостей професійно-технічних навчальних закладів України пропонувати ринково-орієнтовану, практичну та сучасну освіту у сфері санітарних технологій.

Основні відомості про графічне оформлення креслення. Креслення та його роль у техніці і на будівництві. Загальні відомості про стандарти для креслень - стандарти ЄСКД, СПДБ. Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення

Лінії креслення та виконання написів на кресленні. Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень

Рамка креслення. Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри та правила заповнення

Прикладні геометричні побудови на площині. Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях

Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях

Основні способи графічного зображення предметів. Креслення в системі прямокутних проекцій. Вигляди. Прямокутне проекціювання як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій, їх назви і позначення

Креслення в аксонометричних проекціях

Поняття про розріз

Додаткові та місцеві вигляди

Загальні відомості про будівельне креслення. Види та загальна характеристика будівельних креслень

Зображення будинків на кресленнях

Креслення плану будинку

Теорія позначення

Читання креслень

Читання складальних креслень

Додатки

Робочий зошитПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.