Мистецтво. 7 клас. Масол

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Частина ІІ. Новітні мистецькі явища. Дизайн

У наш час, як ніколи раніше, мистецтво наблизилося до життя, проникло в усі куточки культурного простору, у побут кожної людини. Водночас і музичне, і пластичні чи візуальні мистецтва, навіть театр і кіно, дедалі більше відходять від достовірного зображення реалістичних образів. Сучасні митці по-іншому відчувають світ, який ніби втратив для них звичну гармонію і стабільність.

В образотворчому мистецтві виникають новітні артпрактики, що поєднують різні види й жанри мистецтва. Надзвичайно важливу роль відіграє дизайн, що охоплює всі складові довкілля — продукти виробництва, природне середовище та візуальну інформацію.

У музичну культуру впевнено увірвалися нові явища — джаз, рок- і попмузика, які швидко завоювали серця мільйонів людей і заполонили їхнє щоденне життя. В академічній галузі також з’являються нові напрями, відбуваються експериментальні пошуки нової музичної мови.

Інновації проникають і в синтетичні мистецтва, збагачується жанрова палітра наймолодшої музи — кіномистецтва, репертуар театрів оновлюється, зокрема й завдяки розвитку нових жанрів.

З галерей і музеїв, театрів і концертних залів мистецтво виходить на міські вулиці, площі, стадіони. Поширення різноманітних мистецьких акцій і шоу, перформансів та інсталяцій свідчить, що суттєвими ознаками художньої культури сьогодення стають, окрім головної естетичної цінності, її видовищність і розважальність.

Розділ III. Дизайн і музика сьогодення: на шляху до діалогу

Призначення дизайну в майбутньому — покращувати психологічний стан людини, робити життя не тільки зручним.

Гаетано Пеше, італійський художник, архітектор і дизайнер

Тема 1-2. Дизайн і його види. Графічний дизайн

Дизайн і його види

Кожна людина хоче жити і працювати в сучасній комфортній будівлі, користуватися зручними і красивими речами, технічними виробами, предметами вжитку, бути модно одягненою, мати привабливий зовнішній вигляд.

Для втілення наших мрій і бажань в реальність існують різні види діяльності (конструктивна, проектна, декоративна). Їх усі об’єднує дизайн.

Людину, яка вміє поєднувати інноваційні знахідки у своїх творіннях так, щоб вони стали зручними і красивими, корисними й економічними, незамінними для суспільства, називають дизайнером.

То що ж таке «дизайн»? Коли і звідки в нашому обігу виникло це слово?

Термін «дизайн» використовують для позначення широкого кола художніх явищ.

Поширення виробництва і розвиток технологій у європейських країнах створили умови для виникнення сфери діяльності дизайнерів. Художники почали відігравати значну роль у багатьох галузях виробництва.

Так з’явився дизайн — мистецтво художньої організації простору, інтер’єрів та екстер’єрів приміщень, оформлення технічних і ювелірних виробів, реклами, пакувальної продукції, різноманітного світу речей: від виделки та дитячої книжки до автомобіля і літака.

Слово «дизайн» буквально перекладається як «творчий задум», «намір», «план», «проект», «креслення», «конструкція». Відтак дизайнер — людина, яка вміє планувати, конструювати, креслити. Це слово стало міжнародним терміном і позначає художньо-конструкторську, проектно-творчу діяльність та її результати.

На відміну від образотворчого мистецтва, яке впливає на внутрішній світ людини, дизайн зорієнтований на організацію і перетворення людиною довкілля відповідно до своїх естетичних потреб та уявлень.

За допомогою ілюстрацій із підручника назвіть сфери життєдіяльності, які охоплює мистецтво дизайну.

На відміну від декоративно-прикладного мистецтва, у якому будь-яка річ створюється руками майстра в єдиному примірнику й має оригінальний, неповторний вигляд, основною сферою роботи дизайнера є розроблення речей для серійного, масового виробництва, що виготовляють промисловим способом.

Еволюція форми виробу під впливом нових технологій та матеріалів

Як розвиток технологій вплинув на дизайн телефона, чайника, носіїв аудіоінформації? Чи залежить форма речі від якостей матеріалу, з якого вона виготовлена?

Нині дизайн, що виник в умовах індустріального виробництва, охопив всі сфери життя людини. Він перетворився не тільки на самостійний вид проектно-художньої діяльності, а й на чинник активного впливу на середовище. Завдяки цьому дизайн став одним із символів сучасної цивілізації, а професія дизайнера — престижною та затребуваною на ринку праці.

Обкладинка журналу

Телефонна будка

Карвінг

Існують різні види дизайну. До основних належать промисловий, графічний, дизайн середовища.

Промисловий дизайн спрямований на розроблення промислових виробів, формування гармонійного, естетично повноцінного середовища виробничої діяльності людини.

Графічний дизайн спрямований на візуалізацію інформації, створення графічних знакових систем для оформлення книг, журналів, телепередач, сайтів і графічних елементів для промислових виробів (етикеток, логотипів, емблем тощо).

Дизайн середовища зорієнтований на естетичну організацію предметного простору задля створення гармонійного середовища життєдіяльності людини з метою задоволення її практичних та естетичних потреб.

Артдизайн — напрям так званого чистого (високого) мистецтва, твори якого націлені на стимулювання яскравого художнього враження від них. У переважній більшості об’єкти артдизайну мало розраховані на практичне застосування. Найчастіше — це демонстраційно-виставкові експонати, які представляють образи знайомих речей: одягу, посуду, меблів тощо, вільно інтерпретовані фантазією художника. Іноді ці композиції по-справжньому оригінальні й виразні, але частіше вони просто вражають глядача, адже мета артдизайну — спроектувати емоції людини, викликати у неї захоплення від краси,

Нині артдизайн поширюється не лише в інтер’єрах і ландшафтах, а й у ставленні до власного тіла (body-art), а також у художньому оформленні кулінарних страв (зокрема, карвінг — мистецтво художнього вирізування на овочах і фруктах).

Водночас в усіх видах дизайнерської діяльності є спільні риси. При вирішенні будь-яких завдань дизайнер має виділити й підкреслити єдність зовнішнього вигляду та призначення об’єкта, зберігаючи його естетичну привабливість і функціональність.

Хочу знати більше

Секрети композиції

Як і в будь-якому виді мистецтва, провідну роль у дизайні відіграє композиція — побудова художнього твору, зумовлена його змістом і призначенням. Ознаками будь-якої композиції є цілісність — узгодженість усіх елементів і рівновага — спосіб гармонізації форми.

Щоб зображення сприймалося як цілісне й урівноважене, у ньому має бути виділений композиційний центр (може не збігатися з геометричним центром площини). Це — кульмінація зображення, до якого притягується погляд глядача. До засобів композиції належать формат, ритм, контраст (за кольором, розміром, формою, фактурою), симетрія чи асиметрія, статика і динаміка.

Яка з композицій є динамічною (статичною), яка контрастною за кольором, яка ритмічною?

Виокремлюють такі види композицій: фронтальна, об’ємна і просторова (або глибинно-просторова).

Фронтальна — композиція, яка розташована в одній площині.

Об’ємна — композиція об’ємного виробу, яку ми сприймаємо з усіх боків.

Просторова — композиція виконується з передаванням глибини простору.

Приклади фронтальної, об’ємної та просторової композицій

Варіант 1. Уявіть себе дизайнерами і створіть абстрактну композицію для декору предметів (ліплення пластиліновими джгутиками).

Варіант 2. Дослідіть особливості художньої техніки робіт Джозефа Барбаччі. Розробіть дизайн площинної композиції для оформлення шкільного куточка живої природи (ліплення пластиліновими джгутиками).

Роботи Джозефа Барбаччі

Ідеї для творчості

Мистецькі поради

 • Підготуйте для роботи кольоровий картон, шприц для пластилінового живопису та виготовте різнокольорові пластилінові джгутики.
 • Із джгутиків утворіть зображення, приділяючи належну увагу контрасту, цілісності та врівноваженості.
 • Поєднайте роботи у спільну композицію — симетричну або асиметричну.

Мистецька скарбничка

Дизайн (від англ. design — творчий задум, намір, план, проект, креслення, конструкція) — проектна діяльність, яка поєднує художньо-предметну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику у сфері індустріального виробництва.

Композиція — побудова, конструкція художнього твору, об’єднання його частин в єдине ціле; також наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми, засоби компонування і побудови художньої форми.

 • 1. Яку людину називають дизайнером? Які завдання має вирішувати дизайнер у своїй діяльності?
 • 2. Чим дизайн відрізняється від образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва?
 • 3. Назвіть види дизайну, лаконічно охарактеризуйте їх.
 • 4. Як ви розумієте поняття «композиція»? Які її основні ознаки і засоби виразності?
 • 5. Поцікавтеся художнім оформленням вебсайтів. Зробіть добірку скриншотів (знімків екрана) деяких із них. Які композиційні засоби використав дизайнер сайту, щоб привернути увагу користувачів?

Графічний дизайн

Нині складно віднайти сфери існування людини, де не був би задіяний графічний дизайн — найдавніший і один із найпоширеніших видів художнього проектування. Усе, що оточує нас у повсякденні, навіть у мережі Інтернет, включає результати роботи дизайнерів-графіків. Різноманітні носії інформації — книжки, журнали, газети, мальовничі афіші, постери, банери та білборди, календарі й товарні знаки, різні типи упаковки тощо — оточують нас буквально на кожному кроці. Усе це — форми графічного дизайну. Графічний дизайн лежить в основі вебдизайну, реклами, фірмового стилю.

Портрет митця

Борис Кустодієв. Портрет Георгія Нарбута (фрагмент)

Георгій Нарбут (1886-1920) — український художник-графік. Народився неподалік Глухова (нині — Сумська область). Як художник сформувався в Петербурзі. Працював у Києві, був професором і ректором Української академії мистецтв.

Г. Нарбут виробив власний стиль на основі українських національних традицій, зокрема стародруків і народного мистецтва. Новий український шрифт, який він створив, згодом назвали «нарбутівським». Першим в Україні він вирішив завдання комплексного оформлення книжки, виконав низку обкладинок і малюнків до літературних творів, 15 аркушів до «Української абетки». Також створював малюнки для перших українських банкнот, поштових марок.

Титульна сторінка видання «Української абетки», перші українські паперові гроші (1918)

Важливим елементом графічної композиції є шрифт — малюнок букв, цифр, знаків для художньо-декоративного оформлення найрізноманітніших виробів. Зразки шрифтів можна побачити на вітальних листівках, у журналах і книжках, на яскравих театральних афішах і рекламних плакатах, на грошах та упаковках, на візитівках, календарях, логотипах, на телеекранах і в інтернеті тощо.

Український шрифт Василя Чебаника

Шрифт назви дитячої газети

Головна мета будь-якого напису полягає в донесенні до людини закладеного у словах смислу. Тому розроблення шрифту спрямоване на те, щоб привернути увагу людини до текстового повідомлення та виділення в ньому найбільш значущого.

Характер шрифту може бути пов’язаний із країною походження та епохою (наприклад, ієрогліфи, арабське письмо, давньоруська декоративна в’язь), а також із конкретним завданням (наприклад, шрифт для плаката або дитячої книжки).

Арабське письмо

Китайський ієрогліф «щастя»

Декоративний шрифт

Порівняйте шрифти, представлені на сторінці підручника. Чим вони відрізняються?

Особливе місце у графічному дизайні посідає мистецтво створення книги. У давні часи на виготовлення книжки, особливо якщо вона містила малюнки (мініатюри), витрачалися роки. Винайдення Йоганном Гутенбергом друкарського верстата (XV ст.) і запровадження друкарства сприяло тиражуванню книг і значному збільшенню кола читачів.

Сторінка з «Розкішного часослова» герцога Берійського

Мініатюра євангеліста Іоанна з Остромирового Євангелія

Розгляньте зразки оформлення старовинних книжок. Поясніть, як у часослові досягнуто композиційної цілісності слова і зображення.

Видання книжки — складний творчий процес, у якому задіяні фахівці різних професій, кожен з яких має своє завдання.

Дизайнер-графік (або художній редактор) — як режисер видання. Його головне завдання полягає в досягненні єдності змісту та художнього оформлення книги, а також зручності користування нею. Відповідно до задуму він вибирає формат, шрифт, стиль, визначає місце кожного зображення, намагаючися досягти гармонійного поєднання всіх елементів художнього оформлення з текстом.

Ілюстрації — невід’ємний елемент більшості видань. Найчастіше їх створення доручають професійному художнику-ілюстратору. Його завдання — виділити для ілюстрування найхарактерніші епізоди літературного твору й наочно втілити образи літературних героїв, щоб допомогти читачеві глибше, емоційніше сприйняти текст. Художник-ілюстратор працює над розробленням обкладинки, ілюстрацій, заставок, кінцівок тощо.

Створюючи ілюстрації до літературних творів, сучасний художник точно дотримується характеристик героїв, які дає письменник. Завдяки об’єднанню деталей, що додумує художник до опису письменника, візуальний образ поглиблюється, стає конкретним, зримим, яскравим.

Обкладинка

Заставка

Кінцівка

Сторінки

Ілюстрації Владислава Єрка

Проаналізуйте роботи українського художника-ілюстратора Владислава Єрка до казки «Снігова королева». Як оформлення книжки впливає на сприймання літературних образів Г.-К. Андерсена? Пригадайте, роботи яких українських графіків ви вже знаєте. Які їхні твори можна віднести до графічного дизайну? Поясніть свою думку.

У багатьох книголюбів на внутрішньому боці палітурки книжок можна побачити графічну композицію невеликих розмірів — екслібрис. Це особистий знак власника книжки і водночас — його своєрідний портрет. Екслібрис може багато розповісти про людину, якій належить книжка, адже він відображає її смаки, уподобання та захоплення. Він може бути представлений у вигляді ярлика, наклейки або печатки на форзаці.

Часто екслібрис є монограмою власника книги.

Зразки екслібрисів

Варіант 1. Створіть монограму з перших літер свого імені та прізвища (графічні матеріали).

Мистецькі поради

 • Виберіть геометричну форму для основи композиції монограми.
 • Створіть малюнок літер так, щоб він розкрив вашу індивідуальність (стать, характер тощо).
 • Дотримуйтеся композиційних закономірностей: рівноваги, органічного поєднання літер та оздоблювальних художніх елементів.

Варіант 2. Вигадайте власний вигляд літер і створіть слово-образ, у якому букви і малюнок розкривають його значення (гуаш).

Варіант 3. Розробіть ескіз запрошення на шкільний благодійний ярмарок.

Віртуальна екскурсія

Сучасний світ неможливо уявити без Інтернету. Мандруючи різними інтернет-сайтами, ми щонайперше звертаємо увагу на їх оформлення: інформативне, красиве та зручне в користуванні. Проектування інтерфейсів для сайтів, їх художнє оформлення і технологічний супровід належать до сфери вебдизайну.

Фахівця, який виконує всі етапи створення і оформлення сайту, розробляє способи взаємодії користувача з інформацією, називають вебдизайнером. Для успішної реалізації завдань вебдизайнер має дотримуватися принципів композиції, кольорознавства щодо художнього оформлення сайту.

Завдяки цілодобовій роботі Інтернету ми можемо у будь-який час отримати потрібну інформацію про діяльність певного закладу, фірми, магазину тощо, налагодити онлайновий зв’язок. Наприклад, завітавши на сайт бібліотеки, ознайомитися з її контентом, обрати книгу для читання в електронному форматі.

Сайт дитячої публічної онлайн-бібліотеки «Читанка»: http://chytanka.com.ua/

Мистецька скарбничка

Вебдизайн (від англ. web design) — вид дизайну, спрямований на розроблення та оформлення об’єктів інформаційного середовища Інтернету, покликаний забезпечити їм високі споживчі властивості та естетичні якості.

Графічний дизайн — вид дизайну, спрямований на створення візуальних повідомлень, що поширюються за допомогою засобів масової комунікації, зокрема у найрізноманітніших видах друкованої продукції.

Екслібрис (від лат. ex libris — із книжок) — книжковий знак; художньо виконана графічна композиція невеликих розмірів з ім’ям власника книжки.

Монограма — графічний знак, у якому поєднані чи переплетені кілька літер, переважно ініціалів власника (може бути одна літера).

Шрифт (від нім. schreiben — почерк, письмо) — певний характер малюнка написаних літер, цифр та інших знаків, що складають єдину композиційну та стилістичну систему, яку використовує художник для оформлення тексту.

 • 1. Наведіть приклади графічного дизайну. У чому полягають його особливості?
 • 2. Назвіть основні елементи художнього оформлення книги. Як художник допомагає читачеві зрозуміти зміст літературного твору?
 • 3. Перегляньте декілька книжок Г.-К. Андерсена «Снігова королева», ілюстрованих різними художниками. Зверніть увагу на найвдаліші, на вашу думку, ілюстрації, поясніть особливості композиції.
 • 4. Завдання за бажанням. У вільний час сфотографуйте зразки продукції, де застосовується графічний дизайн.
 • 5. Колективна робота. Дослідіть, як змінювався дизайн українських банкноту різні часи. Порівняйте шрифти й зображення, проаналізуйте композиції. Кого з представників українського мистецтва ви хотіли б побачити на банкнотах?

Зразки графічного дизайну