Мистецтво. Повторне видання. 6 клас. Масол

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Карнавал тварин. Сюїта

Пригадай, що таке «карнавал». Які існують карнавали? Які п’єси з «Карнавалу тварин» К. Сен-Санса ти пам’ятаєш?

Композитори часто поєднують невеликі п’єси у сюїти. Як правило, всі вони пов’язані за змістом спільною програмою чи єдиною темою. Частини сюїти будуються за контрастом. Наприклад, одна частина танцювальна, інша — пісенна; одна — мінорна, сумна, а інша — мажорна, весела, радісна. Помірні й повільні п’єси чергуються із швидкими. У цьому полягає відмінність сюїти від інших жанрів інструментальної музики.

Старовинні сюїти складалися з чотирьох основних танців, поєднаних спільною тональністю (алеманда, куранта, сарабанда, жига). Із часом до них почали додавати менует, гавот, арію тощо. Сюїти писали для різних інструментів і для оркестрів. Наприклад, в сюїту об’єднувалися фрагменти з опери або з творів певного композитора у різних жанрах.

До найвідоміших музичних творів, присвячених тваринам, належить сюїта Каміля Сен-Санса «Карнавал тварин» для невеликого інструментального ансамблю (2 фортепіано, струнний квінтет, флейта і флейта піколо, фісгармонія, ксилофон і челеста). Твір складається з 14-ти мініатюр, більшість із яких — образи тваринного світу — поважні, ніжні чи кумедні. Завдяки виразності музики та назвам частин легко впізнати звіра, птаха, рибок.

Персонажі музичного карнавалу, окрім лебедя, зображені в жартівливому або навіть сатиричному характері.

Слухаючи частини сюїти, визнач, які інструменти звучать.

Каміль Сен-Санс. Карнавал тварин: «Інтродукція і Королівський марш лева»; «Черепахи»; «Слон»; «Кенгуру»; «Акваріум».

За допомогою яких засобів музичної виразності створено образи тварин? Як допомагають програмні назви? Поясни. Яка роль тембрів, поєднань інструментів? Які ще елементи музичної мови посилюють зображальність музики? Чи використовує композитор прийоми звуконаслідування? Наведи приклади.

Зміст сюїти «Карнавал тварин» (окремі частини)

«Інтродукція і Королівський марш лева» (фортепіано). Відкриває карнавал грізний і величний цар звірів композитор не випадково обирає урочистий марш, в якому звучать фанфари.

«Черепахи» (струнні і два фортепіано) — танець канкан в уповільненому темп створює комічний ефект.

«Слон» (контрабас і два фортепіано) — вальсова мелодія звучить у низькому регістрі, комічно зображуючи танцюючого слона.

«Кенгуру» (два фортепіано) — гострі звучання імітують стрибки кенгуру.

«Акваріум» (флейта, скляна гармоніка, або дзвіночки та челеста, струнні, фортепіано) — звучання флейти, що грає мелодію, відтіняється «булькаючими» звуками скляної гармоніки й пасажами фортепіано, створюючи «картину» води в акваріумі.

«Фінал» — виконує весь ансамбль. Весела і легка головна тема перемежовується мотивами з попередніх частин.

Анімаційні образи персонажів «Карнавалу тварин» К. Сен-Санса (Punkrobot Studio)

Camerata та оркестр Школи мистецтв створили сучасну оригінальну версію візуалізації сюїти — фільм-фантазію «Карнавал тварин» із мультимедійним шоу.

Кадри з музичного фільму-фантазії «Карнавал тварин»

До портретної галереї

Шарль Каміль Сен-Санс (1835-1921) — французький композитор, органіст, піаніст, диригент. Писав музику в різних жанрах: симфонії, опери, балети, кантати, ораторії, інструментальні твори. Митець закінчив Паризьку консерваторію, працював церковним органістом, концертував як піаніст і диригент у багатьох країнах світу.

Композитор був надзвичайно талановитою людиною і водночас великим жартівником. До «Карнавалу тварин» (1886) композитор ніколи не ставився серйозно, вважаючи її жартівливою «великою зоологічною фантазією». Дбаючи про репутацію, К. Сен-Санс категорично заборонив публічне виконання сюїти за його життя, і вона була опублікована лише у 1922 р.

У наш час виконання знаменитої зоологічної сюїти К. Сен-Санса надзвичайно збагатилося різними візуальними компонентами. Зокрема Punkrobot Studio записала виконання музики з паралельною демонстрацією анімаційного супроводу на екрані.

• Руханка «Образи тварин» (пантоміма з імітацією рухів тварин).

Заграйте «Королівський марш лева» із сюїти «Карнавал тварин» на клавесах або ударних і шумових інструментах, зокрема саморобних.

Мистецька скарбничка

Сюїта (фр. suite, буквально — чергування, послідовність) — жанр музики, циклічний твір із кількох контрастних частин, об’єднаних спільним художнім задумом або програмою.

Узагальнюю, аргументую, систематизую

1. Назви ознаки жанру сюїта.

2. Поясни й доведи, що «Карнавал тварин» К. Сен-Санса — це сюїта.

3. Поміркуй, чому сюїта К. Сен-Санса має назву «карнавал», чому автор вважав свій твір «зоологічною фантазією». Яка п’єса здивувала тебе своїм музичним гумором?

Самостійне дослідження, медіапошук

Проаналізуй і порівняй різні варіанти візуалізації «Карнавалу тварин» К. Сен-Санса. Узагальнюй свої дослідження висновком про зв’язок виразового і зображального в музичному мистецтві.

Фантазую, експериментую, дію

Створи з однокласницями й однокласниками театралізований карнавал (пантоміму) за музикою К. Сен-Санса.