Підручник з Мистецтва. 9 клас. Масол - Нова програма

Підручник з Мистецтва. 9 клас. Масол - Нова програма

Фундаменталізація змісту підручника «Мистецтво, 9 кл.» здійснюється за рахунок доповнення основних функцій ціннісно-світоглядною, комунікативною, контрольно-оцінювальною та інтегративною. Це забезпечило оптимальне конструювання змісту, добір матеріалу за критеріями повноти, достатності й мінімізації. Тексти поділяються на основні й додаткові (рубрики «Портрет митця», «З історії шедевра», «Мистецька скарбничка»). У змісті поєднуються цінності українського та зарубіжного мистецтва, переважають шедеври й знакові імена, що сприятиме естетичному й патріотичному вихованню учнів. Підручник спрямований на системне узагальнення набутих знань і збагачення уявлень учнів про стилі й напрями сучасного мистецтва, роль кіно, музеїв, медіа. Інноваційність підходу полягає в побудові методичного апарату, що передбачає:

1) практичну спрямованість, варіативність творчих завдань з образотворчого мистецтва відповідно до інтересів учнів, виконання пісень за вибором;

2) діалогічний виклад, запитання для актуалізації вивченого раніше, міжпредметних зв'язків;

3) застосування компаративних технологій, порівнянь, аналогій, семестрових узагальнень (тести «Панорама мистецтва»);

4) організацію самостійної роботи учнів з джерелами, проектної діяльності, художньої самоосвіти;

5) врахування особливостей 9 класу як випускного з основної школи й посилення допрофільної орієнтації учнів у сфері творчих спеціальностей («професійні випробування»);

6) стимулювання обговорень і дискусій щодо сучасного мистецтва для розвитку критичного мислення й міжкультурної комунікації на засадах толерантності;

7) концентрацію уваги не на окремих фактах, а на універсальних категоріях мистецтва (вид, жанр, стиль).

Вступ. Від модерну до модернізму

Розділ I. Стилі та напрями мистецтва

Тема 1—2. Школи і лідери модерну

Тема 3—4. Символізм — вступ у XX століття

Тема 5—6. Мінливість вражень імпресіоністів

Тема 7—8. Авангард: кубізм, футуризм, кубофутуризм

Тема 9—10. Лабіринтами художньої абстракції

Тема 11—12. У пошуках художньої експресії

Тема 13—14. Повернення до ідеалів краси минулого

Тема 15—16. Постмодернізм

Стилі та напрями мистецтва: Перевіряємо свої досягнення

Розділ II. Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва

Тема 17—18. Мова і види кіномистецтва

Тема 19—20. Жанри і стилі кіно

Тема 21—22. Професії та школи у кінематографі

Тема 23—24. Українське кіно

Тема 25—26. Телебачення: погляд у світі

Тема 27—28. Фотомистецтво та реклама

Тема 29—30. Поширення мистецтва: музеї, галереї, бібліотеки

Тема 31—32. Мистецтво в діалозі культур

Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва: Перевіряємо свої досягнення

Додатки

Додаток 1. Практичні художньо-творчі завдання

Додаток 2. Музичні твори для виконання