Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Масол

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ ІІ. Панорама мистецтв: перевіряємо свої досягнення

1. Назвіть українські народні музичні інструменти, зображені на ілюстраціях.

2. Схарактеризуйте інструмент, поширений у музичній культурі бароко.

3. Визначте з-поміж портретів композиторів засновника української композиторської школи й автора акапельних хорових концертів.

4. Які композитори писали музику для цих інструментів? Наведіть приклади творів, схарактеризуйте їх жанрові та стильові особливості.

5. Порівняйте жанри симфонії та сюїти на конкретних музичних творах. Який з цих жанрів набув вершинного розквіту в епоху класицизму?

6. Поясніть поняття «симфонічний розвиток».

7. До якого стилю належать ці пам’ятки архітектури?

8. Визначте та порівняйте особливості скульптури бароко і класицизму.

9. Які картини з-поміж поданих ілюстрацій написано в романтичному стилі, а які в реалістичному?

10. Які види мистецтва представлені на ілюстраціях? До яких стилів вони належать?

11. Чи можуть стилі поєднуватися у творчості одного митця? Наведіть приклади.

12. Запропонуйте ідею емблеми фестивалю «Зустрічі у просторі культури: Україна — Європа» та мелодію, що стане гаслом цього заходу.