Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Масол

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 26-27. Романтизм в образотворчому мистецтві

У яких випадках про людину кажуть «романтик»? Як ви розумієте це слово?

Упродовж ХІХ ст. мистецтво у країнах Європи отримує нові соціальні імпульси, а також збільшується прошарок інтелігенції. Це нові енергійні дійові особи на арені суспільного життя. Наукові відкриття спричинили руйнування традиційних стабільних уявлень людей про світобудову, притаманну Просвітництву з його культом розуму і механістичною картиною світу. У мистецтві на противагу класицизму виникає романтизм, якому властиві прагнення до свободи, інтерес до зображення сильних пристрастей, заглиблення у сферу людського духу. Якщо класицизм згідно з ідеалами Просвітництва спирається на універсальні мистецькі зразки й канони гармонійності, то романтизм відображає конфлікт між ідеалом і реальністю. Риси творів епохи класицизму — велич, ретельне вимальовування деталей, статичність фігур — відходять у минуле. Надмірному раціоналізму в мистецтві романтики намагалися протиставити емоційно багатий духовний світ людини — неординарної особистості. Відмовляючись від класичних норм, вони ідеалізували й поетизували природу, історичну минувшину, їх приваблювала народна творчість, міфологія, екзотика Сходу. Романтики здебільшого ідеалізують минуле, що не повернеться, або недосяжне і невідоме майбутнє.

Романтизм мав надзвичайно яскраве вираження в усіх видах мистецтва. Як літературно-художній напрям він набув поширення у Франції (романи О. Дюма і В. Гюго, картини Е. Делакруа і Т. Жеріко), Німеччині (новели Е. Гофмана, краєвиди К.-Д. Фрідріха), в Англії (романи В. Скотта, поезія Дж. Байрона, пейзажі В. Тернера і В. Блейка), Іспанії (живопис і графіка Ф. Гойї), Росії (поезія М. Лермонтова, картини К. Брюллова, І. Айвазовського). Романтичні властивості виявлялися по-різному у творчості представників національних шкіл.

Французьких живописців приваблювала героїчна тематика з драматичним змістом. В історичному жанрі романтики зображували баталії, що оспівували людські подвиги, торжество перемоги.

Лідер романтизму в образотворчому мистецтві Ежен Делакруа звертався до історичних сюжетів. Згідно з моральними принципами він не уникав трагічних сторінок революційних подій, зображуючи народ, який бореться за свою Батьківщину. Картина «Свобода на барикадах» — своєрідний маніфест волелюбних парижан: жінка з французьким прапором в руці, що закликає захисників барикади на вирішальний бій, перетворюється на символ свободи.

Ежен Делакруа. Свобода на барикадах

Що вас вразило в картині Е. Делакруа? Які емоції вона викликає? Яка роль кольорового контрасту в посиленні експресії?

Творчість Теодора Жеріко, палкого прихильника героїки наполеонівської доби, сповнена пристрастю до динамічних подій і ситуацій. З яскраво вираженою динамікою він зображував улюблених ним коней. Картина «Поранений кірасир» розкриває не тріумф перемоги, а романтичну долю бійця, який змушений покинути поле бою.

Проаналізуйте композицію і колорит картини Т Жеріко. Зверніть увагу на контраст світла й тіні, динаміку.

До якого жанру можна віднести ці картини? Поміркуйте, чи може батальний жанр включати елементи інших жанрів — портретного, пейзажного, побутового, анімалістичного, натюрморту? Поясніть власну думку.

Теодор Жеріко. Поранений кірасир

Каспар Давид Фрідріх. На вітрильнику

Для митців-романтиків природа була особливою цінністю, її вільна і нескорена стихія заворожувала, збігалася з людськими пристрастями, викликала поклоніння. Отже, в образотворчому мистецтві улюбленим жанром стає пейзаж, у якому художні образи природи віддзеркалюють складні людські переживання, мрії. У романтичних пейзажах зображували схід і захід сонця, таємничі ліси, захмарене небо з райдугою, морські бурі, гірські неприступні скелі, місячні ночі, водоспади та руїни.

Картини німецького художника Каспара Давида Фрідріха, творця романтичного краєвиду, можна назвати «пейзажами душі». Він писав марини, зображав гори й ліси, оспівуючи ідею безмежності світу, яку людина прагне осягнути. Як справжнього романтика, його увагу привертала таємнича атмосфера вечора чи ночі, адже для людини — це час роздумів і мрій. Картина «На вітрильнику» передає вічне устремління людини пізнати далекі світи. Силуети чоловіка й жінки ніби манять у морську далечінь, куди спрямовано їхні погляди.

Яка емоційна атмосфера марини? Чи надихає вона на мрії про далекі подорожі? Як живописець відтворив глибину простору, вирішив плановість? Який вид перспективи застосовано художником?

У жанрі пейзажу високої майстерності досягнув англійський романтик Вільям Тернер, для якого улюбленими живописними ефектами стали золоте світло сходу і заходу сонця, яскраве полум’я, густі тумани, дощ, пара. Саме такі дивовижні повітряні стихії художник намагався відобразити на своїх полотнах і викликати незабутні емоційні переживання у глядача в момент їх сприймання.

Вільям Тернер. Пожежа в будинку парламенту

Яке ваше враження від картини Тернера? Схарактеризуйте її колорит. Якими живописними засобами досягнуто відчуття палаючої стихії вогню?

Фантастичні мотиви пронизують творчість англійського поета і художника Вільяма Блейка. У живописних і графічних композиціях він створює свою особливу систему образності на основі міфології. Незвичні малюнки митця до власних віршів, відображаючи безмежний світ його уяви, доповнювали поетичну виразність мистецтва слова завдяки неповторному синтезу шрифту, візуального образу й орнаменту. Оригінальність митця виявляється і в ілюструванні творів інших авторів. Наприклад, блакитно-прозорі акварелі до «Божественної комедії» Данте з видовженими, майже безтілесними фігурами, що виникають ніби з туману, схожі на міражі, викликають відчуття меланхолії.

Вільям Блейк. Дитя-Радість. Ілюстрація до книги «Пісні невинності»

Вільям Блейк. Ілюстрація до «Божественної комедії» Данте

Що незвичного в ілюстраціях В. Блейка? Це реальний світ чи фантастичний? Поясніть свою думку.

Романтичний живопис російських художників виявився насамперед у пейзажах і портретах. Він вирізняється артистичною свободою в пошуку й трактуванні нових тем, знахідками у сфері освітлення і кольору. Чимало російських митців тієї доби були пов’язані з Україною.

Ліризмом проникнуті образи російського живописця Карла Брюллова, наставника багатьох українських художників, які вчилися в Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв: Івана Сошенка, Аполлона Мокрицького, Тараса Шевченка та інших. З уроків літератури вам відомо про важливу участь К. Брюллова у викупі з кріпацтва його улюбленого учня Тараса Шевченка.

На картині «Вершниця» К. Брюллов зобразив двох різних за віком сестер: старшу на вороному коні й молодшу, що з подивом і захопленням дивиться на неї.

Карл Брюллов. Автопортрет

Карл Брюллов. Вершниця

Що можна розповісти про зображених на картинах персонажів? До якого жанру їх можна віднести? Які деталі посилюють романтичність образів? Зверніть увагу на одяг персонажів. Як художник передав рух у картині «Вершниця»? Яку роль відіграють у ній фігури тварин?

Художник Аполлон Мокрицький, родом з Полтавщини, належав до кола передової української та російської інтелігенції. Художник навчався в Ніжинському ліцеї разом з М. Гоголем, згодом у Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв. Він товаришував з Шевченком і також відіграв значну роль у його долі під час звільнення. Прихильник академізму в живописі, він створив галерею портретів своїх сучасників, переважно людей творчої праці, а також портрети жінок, які позначені духом романтичної піднесеності.

Аполлон Мокрицький. Портрет дружини

Аполлон Мокрицький. Дівчина на карнавалі (Марія Джіоллі)

Порівняйте два жіночі портрети. Зверніть увагу на зовнішність, вираз обличчя, позу, манеру триматися, костюми й деталі оточення. Як вони допомагають художнику передати характери жінок? У якому з портретів є українські мотиви? Назвіть, які саме.

Творчість Василя Штернберга, російського художника та німця за походженням, забарвлена ідеалами романтизму, який для передових кіл його сучасників став справжнім синонімом патріотизму. Під час навчання в Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв він приїжджав в Україну, де жив у садибі Г. Тарновського в с. Качанівка на Чернігівщині й писав етюди й картини. Обдарований юнак познайомився і подружився з Т. Шевченком. Також виконав ілюстрації до першого видання його «Кобзаря» (1840), декілька портретів українського поета.

Художник був одним з перших живописців, хто відкрив мальовничість українських краєвидів і народного побуту. У пейзажах В. Штернберга відчутно схвильовані почуття, що переживав художник перед красою природи, оспівуючи багатство її мотивів і форм.

Твори на українську тематику, а саме: «Вітряки в степу», «Ярмарок в Ічні», «Пастушок», «Переправа через Дніпро під Києвом» та інші — є поетичними, що притаманно романтикам, і водночас — реалістичними.

Василь Штернберг. Садиба Г. С. Тарновського в Качанівці

Василь Штернберг. Пастушок

Ім’я чи не найвідомішого у світі російського художника Івана (Ованеза) Айвазовського нерозривно пов’язане з морем. Він народився в Криму, у Феодосії, у вірменській родині, і залишив рідному місту в дар свій будинок-галерею та 125 картин. Українську тематику відображено художником у картинах «Чумацький обоз», «Український пейзаж». З шести тисяч художніх творів митця більшість — марини.

Іван Айвазовський. Феодосія. Захід сонця

Отже, романтизм розширив горизонти художньої образності й виразовості, дав волю уяві й фантазії митців. Він опоетизував життя, привніс дух свободи в найширшому її розумінні: не лише вивільнив митця від академічних канонів, а й виборов право на вільне вираження почуттів.

Варіант 1. Намалюй фантастичний живописний пейзаж (акварель, пензлі).

Варіант 2. Намалюй марину, в якій передай романтичну атмосферу морської стихії (акварель або гуаш, пензлі). Орієнтовні теми: «Захід сонця: штиль», «Серед бурхливих хвиль», «Білокрилі вітрильники на морських просторах», «Скелі на Кримському узбережжі», «Морська баталія».

Мистецька скарбничка

Романтизм (фр. romantisme — від «роман», що буквально означає «романський», дивне, неймовірне) — художній напрям, протилежний класицизму, з переважанням емоційного, фантастичного; відображає конфлікт між ідеалом і реальністю.

  • 1. Назвіть представників романтизму в образотворчому мистецтві.
  • 2. У яких жанрах живопису яскраво виражено стиль романтизм?
  • 3. До яких тем зверталися у своїй творчості художники-романтики?
  • 4. Порівняйте романтизм із класицизмом, визначте відмінні риси, наведіть приклади.
  • 5. Самостійно дослідіть творчість митця, який привернув вашу увагу найбільше, і підготуйте розповідь про нього з демонстрацією слайд-шоу.