Мистецтво. 8 клас. Масол

Мистецтво. 8 клас. Масол

Перед вами підручник, який розкриває особливості мистецтва минулого від давніх цивілізацій і до кінця ХІХ століття. Ознайомлення з художніми цінностями різних епох, з шедеврами архітектури, скульптури, живопису, музики тощо, безперечно, збагатить ваш естетичний досвід. Ви зможете розрізняти такі стилі, як античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм.

Протягом року ви аналізуватимете й порівнюватимете твори українського і зарубіжного мистецтва, узагальнюватимете їх зміст у контексті розвитку культури певного періоду та панівного стилю. Також важливо навчитися інтерпретувати й оцінювати художні явища, висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до художніх творів у процесі сприймання та колективного обговорення. Справжнє естетичне задоволення матимете від ознайомлення з найвидатнішими художніми явищами світу в рубриці «З історії шедевра».

Розділ І

Тема 1-2. Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту

Тема 3-4. Мистецтво Античності — колиска європейської цивілізації

Тема 5-6. Пам'ятки мистецтва Північного Причорномор'я і Скіфії

Тема 7-8. Мистецькі перлини Візантії та Київської держави

Тема 9-10. Романська архітектура. Лицарський кодекс честі

Тема 11-12. Готика

Тема 13-14. Ідеали й образи Ренесансу

Тема 15-16. Шедеври Північного Відродження

Розділ І. Панорама мистецтв: перевіряємо свої досягнення

Розділ ІІ

Тема 17-18. Бароко: архітектура, скульптура, живопис

Тема 19. Стихія музики бароко

Тема 20. Українське бароко

Тема 21. Галантний стиль — рококо

Тема 22-23. Класицизм: архітектура, скульптура, живопис

Тема 24-25. Класицизм: музика

Тема 26-27. Романтизм в образотворчому мистецтві

Тема 28-29. Музика романтиків

Тема 30-31. Реалістичний стиль в образотворчому мистецтві

Тема 32. Реалістичний стиль у музичному мистецтві

Тема 33. Стильовий синтез. Творчість Тараса Шевченка і Миколи Лисенка

Розділ ІІ. Панорама мистецтв: перевіряємо свої досягнення

Додатки

Додаток 1. Твори для виконання (основні та додаткові)

Додаток 2. Хронологічна таблиця стилів мистецтва

Додаток 3. Перелік творів для прослуховування

Додаток 4. Поетичні твори до тексту підручника

Додаток 5. Віртуальні екскурсії музеями світу

Додаток 6. Музичні інструменти

Додаток 7. Поради до виконання проекту