Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

  • Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку
  • Тема 2. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об'єкти природно-заповідного фонду
  • Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний та релігійний склад. Особливості зайнятості населення

Поглиблення та розширення знань про природу свого адміністративного регіону, його господарський потенціал, визначення його місця в соціально-економічному, політичному та культурному житті країни тощо є перспективними напрямами досліджень для вас. Тому пропонуємо дослідити особливості свого адміністративного регіону за планом.

План характеристики свого адміністративного регіону

1. Розміри території та особливості географічного положення (площа, форма, крайні точки, фізико-, економіко-, політико- і транспортно-географічне положення).

2. Історія формування території. Адміністративно-територіальний поділ.

3. Природні умови та ресурси (рельєф, геологічна будова й корисні копалини, клімат і внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ).

4. Природні та антропогенні ландшафти.

5. Природокористування: екологічна ситуація, охорона природи (об’єкти природно-заповідного фонду), природоохоронні акції та заходи.

6. Населення: кількість, рух (природний і механічний), статево-віковий склад, демографічна ситуація.

7. Топоніміка регіону. Походження назв природних географічних об’єктів місцевості (річок, ставків, струмків, балок, лісів, форм рельєфу), адміністративного центру, міста, вашого поселення, його вулиць, майданів.

8. Розселення населення (густота населення, міське й сільське розселення, найбільші міста, їхні функції та значення).

9. Адміністративний центр та найбільші міста регіону, їхня характеристика.

10. Етнічний і релігійний склад населення: історія формування та сьогодення.

11. Особливості культури й побуту населення.

12. Трудові ресурси та особливості зайнятості населення.

Дослідження (екскурсії)

1. Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості.

2. Ознайомлення з діяльністю місцевого центру зайнятості.

  • 1. Інформацію про стан забруднення природного середовища на території України шукайте на сайті: cgo-sreznevskyi.kiev.ua/.
  • 2. Перегляньте фільм «Україна. Повернення власної історії» на каналі Youtube.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст