Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Тема 5. Зайнятість населення

§ 77. Трудові ресурси у світі та Україні. Економічно активне населення

1. Чи залежить кількість трудових ресурсів від відтворення населення? 2. Чи впливають міграції на кількість людей працездатного віку?

1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ЇХНЯ КІЛЬКІСТЬ. Показники загального віку виходу на пенсію чоловіків та жінок в Україні сьогодні такі, як і загалом у Європі (вищі вони тільки в Норвегії — 67 років). Проте й тривалість життя населення в країнах Європи набагато більша.

Таблиця 7

ТРУДОВИЙ СТАЖ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Країна

Середня тривалість трудового стажу, років

Частка тривалості трудового стажу від загальної тривалості життя, %

Італія

31,2

37,7

Румунія

32,4

42,5

Польща

32,9

43,2

Угорщина

33,2

43,9

Франція

35

42,5

Україна

35

48,8

Німеччина

38,1

47,2

Велика Британія

38,8

47,9

Швеція

41,3

50,2

  • 1. Проаналізуйте зміст табл. 1 та мал. 1. Зробіть висновки.
  • 2. За табл. 1 визначте, у якій країні найдовше працюють до пенсії, а в якій — найменше.

Відповідно до пенсійної реформи в Україні, із 2018 р. щороку поступово збільшують розмір страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком, до 2028 р. вона зросте до 35 років. Із 1 січня 2020 р. для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 27 років страхового стажу (у 2019 р. було 26 років). У такому разі чоловіки можуть розраховувати на пенсію у 2020 р. від 60 років, а жінки — від 59 років (але лише до 1 квітня, після цього терміну пенсійний вік для жінок зросте до 59 років і 6 місяців).

Мал. 1. Трудові ресурси України за віком (2019 р.).

Щодо самого поняття «трудові ресурси», то у світі зазвичай використовують поняття, яким користується Міжнародна організація праці (МОП), — робоча сила (працездатне населення, людські ресурси).

Робоча сила — це показник, який у різних країнах світу обчислюють по-різному. Зазвичай він включає кількість працюючих із додаванням зареєстрованих безробітних. Трудові ресурси розподіляються за певними ознаками (мал. 2).

Де працюють ваші близькі? Яка спеціальна підготовка або освіта потрібна їм для роботи? Де вони її здобули?

СЛОВНИК

Трудові ресурси — наявне працездатне населення (чоловіки та жінки віком від 16 до 60 років), а також працюючі підлітки й пенсіонери.

Labor resources are the available working population (men and women aged 16 to 60), as well as working adolescents and retirees.

Робоча сила (в економіці) — сукупність фізичних і духовних здібностей, які людина використовує у своїй діяльності, здатність людини до праці.

Labor force (in economics) — a set of physical and spiritual abilities that a person uses in their activities, a person's ability to work.

Робоча сила (у статистиці) — кількість людей, готових працювати за наймом.

Labor force (in statistics) — the number of people willing to work for hire.

Якщо припустити, що в усіх країнах світу працездатне населення — це населення віком від 15 до 65 років, то його кількість залежатиме переважно від показників природного приросту та показників потужної трудової міграції (за її наявності). За даними МОП, кількість населення працездатного віку в Україні буде скорочуватися на 1,2% щороку протягом 2018—2030 рр.

2. ЯКІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. У сучасному суспільстві вимоги до якості трудових ресурсів зростають, тому поширюється практика безперервного підвищення освітнього рівня працюючих. Перші позиції посідають дві найрозвиненіші країни Азії — Японія та Сінгапур, які, незважаючи на майже повну відсутність природних ресурсів для власного економічного розвитку, взяли курс на інтелектуальний розвиток населення.

Індія з найнижчими у світі темпами еміграції у 2016 р. була найбільшим у світі постачальником трудових мігрантів (близько 16 млн осіб). За її межами проживають лише близько 1 % людей, що в ній народилися. Половина з них працює в ОАЕ, Пакистані та США. Трудові мігранти щорічно переказують в Індію понад 70 млрд дол. (перше місце у світі, понад 3% ВВП країни). Більша частина цих коштів надходить із країн Перської затоки, США, Великої Британії та Канади.

Якісні характеристики трудового потенціалу — це питома вага населення працездатного віку й молоді, їхня зайнятість, освітній і професійно-кваліфікаційний рівні, рівень здоров’я тощо.

Мал. 2. Ознаки трудових ресурсів.

Сьогодні в Україні необхідна освітня реформа, що відповідає вимогам часу і має відновити втрачений освітній статус нашої держави й нації. Держава почне розвиватися й виходити з кризи лише тоді, коли постійно вдосконалюватиме систему освіти згідно із сучасними світовими вимогами. Рівень освіти населення країни підвищився як у містах, так і в сільській місцевості: 99,9% населення країни вміють читати й писати, повну вищу освіту мають 12,9% населення, базову вищу — 0,7% і неповну вищу — 17,5% (табл. 2, 3). Проте Україна продовжує відставати від розвинених країн світу за якістю трудових ресурсів, яка не задовольняє високих вимог сучасного матеріального і нематеріального виробництва. Крім того, найбільш кваліфіковані громадяни часто не знаходять роботу, гідну їхніх знань та вмінь, і змушені шукати її за межами країни.

Таблиця 2

МІСЦЕ У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СВІТУ ТА УКРАЇНИ (2020 р.)

Місце

Назва

1

Массачусетський технологічний інститут, США

9

Стенфордський університет, США

3

Гарвардський університет, США

4

Оксфордський університет, Велика Британія

5

Каліфорнійський технологічний інститут, США

491

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

541

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

651

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

701

НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

701

Сумський державний університет

751

Львівська політехніка

Таблиця 3

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ОСНОВНИМИ СФЕРАМИ ОСВІТИ

Сфера підготовки

Країни-лідери

Юридична освіта

США, Велика Британія, Австралія, Німеччина

Економічна освіта

США, Велика Британія, Швейцарія, Німеччина

Технічна освіта

Німеччина, Швеція, Гонконг, Сінгапур, Китай

Природничі науки

Швеція, Австрія, Німеччина, Нова Зеландія, Австралія

Медична освіта

Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Чехія, Німеччина, США

Гуманітарна освіта

Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія

3. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ. Крім трудових ресурсів або працездатного населення, виділяють ще й економічно активне населення — людей віком 15—70 років, які працюють або активно шукають роботу в поточний момент, адже не всі працездатні мають можливість або бажання працювати. Кількість економічно активного населення залежить від кількості населення країни та становить близько 75% усіх трудових ресурсів світу. Решта населення економічно неактивне, ті, що перебувають на утриманні держави або інших осіб і незайняті (пенсіонери; студенти денної форми навчання); особи, які зневірилися або не знають, де і як знайти роботу або вважають, що наявна робота їм не підходить; ті, що виконують хатні обов’язки; особи працездатного віку, які не мали необхідності у працевлаштуванні або виконують неоплачувану добровільну роботу (волонтери).

Проаналізуйте карту зайнятості населення в атласі та назвіть країни, де показники зайнятості є найвищими.

Десятку країн за найбільшою у світі кількістю економічно активного населення очолюють Китай та Індія — близько 800 та 500 млн осіб відповідно, за ними зі значним відривом ідуть США (160 млн), Індонезія (126 млн), Бразилія (108 млн), Бангладеш (82 млн), Росія (76 млн), Японія (66 млн), Пакистан (63 млн) і Нігерія (60 млн).

Кількість безробітного населення обчислюється за методологією МОП. Відповідно до неї людина визнається безробітною, якщо вона протягом чотирьох тижнів не мала роботи, шукала роботу, була готова стати до роботи. Зауважимо, що цей показник значно відрізняється від кількості офіційно зареєстрованих безробітних.

СЛОВНИК

Економічно активне населення — частина населення обох статей, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання послуг.

The economically active population is the part of the population of both sexes that offers its work for the production of goods and the provision of services.

Більше інформації про стан безробіття в Україні шукайте на сайті: index.minfin.com.ua/.

Залежно від рівня розвитку економіки країни, частки літніх людей, молоді віком від 15 до 35—39 років (найвищий рівень економічної активності населення України), жінок і чоловіків у загальній структурі населення рівень економічної активності населення різний. У більшості країн світу в жінок він нижче порівняно з чоловіками, різний він у міській та сільській місцевості.

Рівень економічної активності населення України становить 63,2%, він вищий у чоловіків порівняно із жінками. Пік економічної активності чоловіків припадає на відрізок життя 30—34, а в жінок — 40—49 років.

Відповідно до законодавства України, суб’єкти господарювання, які використовують найману працю, мають виділяти робочі місця для осіб з інвалідністю, а також створювати відповідні умови праці.

rv.dsp.gov.ua/pratsia-osib-z-invalidnistiu/ — додаткова інформація про трудові права осіб з інвалідністю.

ВИСНОВКИ

  • Крім трудових ресурсів, виділяють економічно активне населення — людей, які в цей момент працюють у господарстві або активно шукають роботу.
  • Україна має загальноєвропейські показники загального віку виходу на пенсію, але нижчу тривалість життя населення.
  • Вимоги до якості трудових ресурсів дедалі підвищуються. Рівень освіти населення України також підвищився, але якість трудових ресурсів відстає від їхньої якості в розвинених країнах світу та сучасних вимог економіки. Найбільш кваліфіковані працівники, не знаходячи гідної роботи, залишають Україну.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Від чого залежать кількісні показники трудових ресурсів в Україні та світі?
  • 2. Від яких умов залежить якість трудових ресурсів?
  • 3. Складіть за додатковими джерелами перелік вищих навчальних закладів освіти України, які надають якісну та сучасну підготовку й спеціальну освіту.