Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 76. Релігійний туризм в Україні та світі

Чим релігійний туризм відрізняється від звичайних подорожей та екскурсій?

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА РІЗНОВИДИ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ. Найдавніший із видів міжнародного туризму — релігійний — існував задовго до появи власне поняття «туризм». У сучасному релігійному туризмі розрізняють: паломництво; пізнавальні поїздки з метою ознайомлення з релігійними пам’ятками (мистецтва, архітектури, природи тощо); наукові поїздки для вивчення змісту релігій (мал. 1).

За мал. 1 поясніть дві функції релігійного туризму (на вибір). Наведіть приклади кожного виду паломництва.

Прикладом грандіозного за масштабами паломництва є давнє свято Кумбха Мела (із санскриту — «свято глека») — духовна, культурна й громадська спадщина Індії, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Мільйони паломників збираються в одному місці та проводять там від півтора до трьох місяців. Кульмінаційним дійством свята є масове обмивання у водах священної річки Ганг, що символізує очищення тіла, розуму й душі.

Термін західного походження «паломник» є скороченням від слова «пальмовник». Маються на увазі люди, які беруть участь у хресній ході Вербної неділі й несуть пальмову гілку. Термін «пілігрим» акцентує увагу не тільки на духовному стані людини, яка бере участь у паломництві як ритуальній дії, а й на її переміщенні в просторі, тобто позначає людину, яка мандрує святими місцями. В українській мові термін «паломник» — прочанин — має ще більш глибокий зміст, адже він поєднує стан душі людини з її рухом до священної мети. Він означає «ходити на прощу», тобто, ідучи з молитвою до святих місць, шукати прощення гріхів та очищення душі.

Мал. 1. Функції, що виконує релігійний туризм.

Зазвичай виділяють кілька видів паломництва, які класифікують за певними ознаками (мал. 2).

2. ОСНОВНІ СВІТОВІ МІСЦЯ ПАЛОМНИЦТВА. У кожній релігії з часу її заснування виокремилися свої місця та об’єкти поклоніння, куди стікаються світові потоки паломників. Найбільшим релігійним центром світу вважається Єрусалим — святе місце одразу для трьох релігій — юдаїзму, християнства та ісламу. Для юдеїв головним місцем для молитви та відвідування є Стіна Плачу. Християнські паломники їдуть сюди, щоб пройти по стопах Ісуса Христа. Мусульмани ідуть у мечеть Омара (Купол скелі), найстарішу ісламську культову споруду, що збереглася до наших днів.

Сьогодні тільки у християнському світі існують близько 6 тис. святих місць, багато їх у Європі, де зберігаються реліквії, пов’язані з подіями останніх годин земного життя Ісуса Христа, Дівою Марією, культ якої особливо розвинений у католиків, та Святими Апостолами.

У буддизмі місцями паломництва є буддійський монастир міста Лхаса (Тибет, Китай), Потала — палац Далай-лами — духовного лідера тибетського буддизму, найбільший у світі храмовий комплекс Боробудур на острові Ява (Індонезія), місто Канді (Шрі-Ланка) із Храмом зуба, де зберігається один із зубів Будди, Храм Смарагдового Будди в Таїланді.

В індуїзмі центрами паломництва є священна річка Ганг, міста Патна, Варанасі, Амарнат, Аллахабад.

Для прихильників сикхізму головним місцем поклоніння є Золотий храм у місті Амрітсар із його найдавнішим рукописом священної книги Гуру Грантх Сахіб, написаній у період із 1469 до 1708 р.

У світі виділяють 13 великих моно- і поліконфесійних районів паломництва, найбільшими з яких є:

 • Європа (із переважанням християнства);
 • Північна Америка (християнство з іншими численними релігіями);
 • Латинська Америка (християнство з місцевими традиційними релігіями);
 • Північна Африка (із переважанням ісламу);
 • Західна Азія (переважно іслам, християнство, юдаїзм);

Мал. 2. Класифікація паломництва.

 • Південна Азія (індуїзм, буддизм, сикхізм, іслам, центри християнства та джайнізму);
 • Південно-Східна Азія (переважно буддизм, а також іслам, християнство й центри індуїзму);
 • Східна Азія (буддизм, конфуціанство, синтоїзм, християнство та іслам);
 • Середня й Центральна Азія (переважно іслам і буддизм) та інші.

3. РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ТА ПАЛОМНИЦТВО В УКРАЇНІ. В Україні протягом тривалого часу мирно співіснують різні конфесії та релігійні течії. Їхні представники регулярно здійснюють як внутрішні, так і зовнішні паломницькі поїздки.

На території України цінними об’єктами є численні монастирі й храми, де збережено церковні реліквії, архітектурні, живописні та скульптурні твори на біблійні сюжети; бібліотеки, де зберігаються релігійні стародруки. Архітектурні комплекси Києво-Печерської лаври і Софії Київської, ансамбль історичного центру Львова з Вірменським собором, Успенською церквою, собором Святого Юра і домініканським костьолом, резиденція митрополитів православної церкви Буковини і Далмації, побудована в 1864—1882 рр., де зараз розташовуються центральні корпуси Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, та дерев’яні церкви Карпатського регіону включені до Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Інформацію про дерев'яні церкви Карпатського регіону шукайте на сайті https://whc. unesco.org/.

Основними об’єктами паломництва в Україні є Києво-Печерська лавра і Софія Київська, Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська лавра. Паломників приваблюють Крим із його пам’ятками дохристиянських релігій, юдаїзму, ісламу, караїмів і християн; Умань, Бердичів, Меджибіж, Тараща — міста, що пов’язані з історією хасидизму, захоронениям цадиків; Галичина, Буковина, Закарпаття — перехрестя західного і східного християнства, латинської та візантійської культур, місце поширення та збереження святих місць католицизму, православ’я, юдаїзму, протестантизму, вірменської церкви.

ВИСНОВКИ

 • Релігійний туризм є найдавнішим із видів міжнародного туризму, у складі якого розрізняють паломництво, пізнавальні подорожі та наукові поїздки.
 • Релігійний туризм виконує інтеграційну, комунікаційну, світоглядну, духовно-просвітницьку, регулятивну, естетичну, рекреаційну, пізнавальну, компенсаційну, соціокультурну, економічну, виховну функції.
 • У світі виділяють 13 великих районів паломництва, більшість яких є поліконфесійними.
 • Україна — це держава, у межах якої протягом тривалого часу мирно співіснують різні конфесії та релігійні течії.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Чому релігійний туризм виконує виховну функцію?
 • 2. За додатковими джерелами назвіть об'єкти релігійного паломництва, які ви хотіли б відвідати. Поясніть свій вибір.
 • 3. Підготуйте інформацію про один з об'єктів релігійного паломництва, який внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.