Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 67. Міське та сільське населення

Назвіть найбільші міста світу. У яких природних зонах або кліматичних поясах (умовах) вони виникли?

1. МІСЬКІ ТА СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. Населені пункти, у яких населення концентрується разом, складають систему розселення певної території. В Україні серед населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу (смт) та села.

У різних країнах поняття «місто» і «село» мають різний зміст, як і вимоги щодо кількості населення в містах. Спільним є розуміння того, що місто — це не лише певна кількість людей, але й відповідний спосіб життя. До міста в Україні належить населений пункт, у якому живе щонайменше 10 тис. осіб, а більша частина населення не зайнята в сільському господарстві. Міста можуть бути промисловими, транспортними, військовими, науково-дослідними, курортними центрами тощо.

Мал. 1. Типи поселень в Україні.

За кількістю жителів міста поділяють на малі (до 50 тис. осіб), середні (50—100 тис. осіб), великі (100 тис. — 1 млн осіб) і міста-мільйонери. Існує й більш детальна класифікація міст, на основі якої виділяють селища міського типу, які належать до міських поселень.

На карті «Адміністративно-територіальний устрій України» знайдіть міста з різною кількістю населення та функціями (за мал. 1).

У більшості країн і регіонів основну частину сільського розселення складають поселення, які безпосередньо пов’язані із сільськогосподарським виробництвом. Проте існують і несільськогосподарські сільські поселення: промислові, лісопромислові, лісо- та природоохоронні, транспортні, рекреаційні, а також мішані агропромислові. Сільські розселення характеризуються меншою людністю поселень, переважанням малоповерхової односімейної забудови.

У розвинених країнах сільське розселення існує в умовах скорочення кількості сільських жителів і частки зайнятих у сільському господарстві. У країнах, що розвиваються, спостерігається зростання абсолютної кількості сільського населення.

2. МІСЬКЕ ТА СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Основна роль у формуванні систем розселення в будь-якій країні належить містам. В Україні вже понад 71% населення живе в містах (загалом у світі понад 50%). Головну роль у системі міських поселень відіграють міста-мільйонери, яких у світі налічується понад 300. Це значні промислові, культурні та науково-освітні центри. В Україні зараз три міста-мільйонера — Київ (2,935 млн), Харків (1,450 млн) та Одеса (1,011 млн).

Спрогнозуйте подальше зростання кількості населення міст-мільйонерів Києва, Харкова та Одеси.

Сьогодні в Україні понад 1340 міських поселень. Найбільші з них мають вищий статус — міста обласного й республіканського значення. Зараз найбільша кількість міст в Україні — у Донецькій, Львівській, Луганській, а селищ міського типу — у Донецькій, Луганській і Харківській областях. Близько 12% всього міського населення України живе в містах-мільйонерах, а майже п’ята частина — у містах із кількістю жителів від 100 до 500 тис. осіб.

Найбільше міст у європейських країнах. Це пов’язано з тим, що для отримання статусу міста мінімальна кількість населення поселення, наприклад, у Данії має становити 250 осіб, в Ісландії — 300, Шотландії — 1000, Ірландії — 1500, Франції, Німеччині, Словаччині, Чехії — 2000. І додаткові критерії до цих населених пунктів не висуваються (на відміну від України).

Найбільша кількість країн, де питома вага міських жителів досягла 90%, розташована в Європі. Усе населення країн-карликів (Ватикан, Монако тощо) вважається міським.

На українських землях великі міста формувалися давно. Їх основою були фортеці та замки князів і знаті. Як правило, міста будували на підвищеннях. Найсприятливіші умови для зведення фортифікаційних споруд існували на Правобережній Україні, у межах Придніпровської, Подільської, Волинської височин та Карпат.

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про одне з давніх міст України.

3. МІСТА ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ. Перші в історії міста були центрами торгівлі, ремесла, адміністративної влади, військовими укріпленнями. Багато міст утворилося в місцях перетину кількох торговельних (караванних) шляхів. Із розвитком цивілізації та мореплавства частина таких міст занепала й була залишена людьми (мал. 2).

СЛОВНИК

Функція міста — призначення міста в суспільстві. Класифікація міст здійснюється за характером функцій, які вони виконують.

The function of the city is its purpose in society. The classification of cities is based on the nature of the functions they perform.

Мал. 2. Давньогрецьке місто Єраполіс, залишене людьми в XIV ст. (сучасна Туреччина).

Розвиток суспільства розширив роль міст, збільшилася їхня кількість і число жителів. Вони стали не тільки промисловими, а й культурними, освітніми, курортними й транспортними центрами, їх почали класифікувати за функціями. Великі міста часто є багатофункціональними — виконують кілька функцій як у виробничій сфері, так і у сфері послуг. В останні десятиліття серед функцій найбільших міст зростає роль саме сфери послуг: фінансового та юридичного обслуговування, науки, освіти, культури, туризму, реклами, готельних послуг. Наприклад, у сфері послуг Нью-Йорка працює понад 4/5 усього економічно активного населення міста та передмість, у Лос-Анджелесі та Чикаго — понад 3/4. Розвиток одного з напрямів виробничої або невиробничої сфери, яка стала основою для розвитку господарства, зумовив формування вузькоспеціалізованих міст, серед яких:

 • промислові центри (Детройт у США, Саарбрюкен у Німеччині);
 • транспортні центри (Суец у Єгипті);
 • політико-адміністративні центри (спеціально збудовані міста — адміністративні центри, Оттава — Канада, Канберра — Австралійський Союз, Вашингтон — США, Бразиліа — Бразилія);
 • наукові та освітні центри (Оксфорд і Кембридж у Великій Британії, Гейдельберг у Німеччині, Левен у Бельгії);
 • центри релігійного паломництва (у мусульман — Мекка та Медина в Саудівській Аравії, у мусульман, християн та юдеїв — Єрусалим в Ізраїлі, у хасидів — Умань в Україні);
 • бальнеологічні (Біаріц — Франція, Карлові Вари — Чехія, Мерано — Італія, Трускавець — Україна);
 • військові (Гібралтар).

У таких країнах, як Болівія, Бразилія, Гаїті, Ізраїль, Нікарагуа при визначенні статусу міста кількісний критерій не застосовується. Містом вважається центр несільськогосподарського виробництва та послуг.

ВИСНОВКИ

 • У різних країнах поняття «місто» і «село» мають різний зміст.
 • За кількістю жителів міста поділяються на малі, середні, великі й міста-мільйонери.
 • Визначна роль у формуванні систем розселення належить містам-мільйонерам.
 • Великі міста формувалися на українських землях із давніх-давен.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Поясніть причини скорочення кількості сільських жителів і частки зайнятих у сільському господарстві в розвинених країнах.
 • 2. Обґрунтуйте класифікацію міст за людністю.
 • 3. Проаналізуйте причини занепаду сіл у деяких країнах світу.