Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Тема 2. Розселення людей

§ 66. Розселення населення

Пригадайте, як природні умови впливають на рівень заселення та освоєння людиною певних територій.

1. ГУСТОТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. Густота населення — це величина, яка показує відношення кількості населення до площі території, на якій воно проживає. Вона залежить не лише від кількості людей, які постійно проживають на території держави або її частини, але й від їхньої площі.

Середня густота населення в Україні (2020 р.) складала 72 особи/км2 (у світі — 40 осіб/км2). Якщо порівнювати показник густоти населення в Україні та європейських країнах, то там він набагато вищий. Наприклад, у Франції він складає понад 117 осіб/км2, у Німеччині — 230 осіб/км2, у Бельгії — 380 осіб/км2, на Мальті — 1630 осіб/км2, а в Монако — 19 тис. осіб/км2.

За допомогою фізичної карти світу та карти густоти населення в атласі поясніть причини безлюдності та перенаселеності різних територій планети.

Депопуляція населення в Україні за її сталої площі території призводить до постійного зниження середньої густоти населення, у той час, коли густота населення світу зростає. Зазначимо, що густота населення в різних регіонах України різна, і через процеси природного та механічного рухів населення вона щороку змінюються.

За картами в атласі визначте найбільш густозаселені регіони України.

Скупчення великих мас людей спричиняє популяційний стрес. Коли на певній території стає надто багато людей, вони намагаються залишити її, переселитися. Так формуються міграційні потоки як усередині країн, так і за їх межами.

Зростання густоти населення посилює господарське навантаження на територію й загострює екологічні проблеми. Надмірне освоєння території руйнує комфортні умови існування людей. Ресурси на будь-якій території є обмеженими, й неодмінно настає час їх повного вичерпання.

2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ГУСТОТИ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Територією планети й України населення розміщене нерівномірно через різні причини, які раніше майже повністю визначалися особливостями природних умов і наявністю необхідних ресурсів. Зараз головним чинником є рівень соціально-економічного розвитку певної території або країни (мал. 1, 2).

Мал. 1. Чинники, що впливають на характер розселення населення.

За оцінками ООН, на середину 2019 р. майже 60 % населення світу проживало в Азії, 17% — в Африці, 10% — у Європі, 9 % — у Латинській Америці й країнах Карибського басейну, решта — у Північній Америці та Океанії. Найгустіше заселені Європа та Азія, а найменше — Австралія. Майже п’ята частина населення Землі проживає в Китаї, приблизно стільки ж в Індії. Крім значної кількості населення, ці держави також мають велику площу, тому за густотою населення поступаються багатьом іншим країнам. Китай вирізняється найбільшою у світі контрастністю в показниках густоти населення.

За фізичною картою Азії в атласі визначте причини контрастів у розміщенні населення Китаю.

Найбільша густота населення характерна для карликових міст-держав. Лідерами є Монако в Європі, Сінгапур в Азії. Значною є густота населення в колишніх європейських колоніях, а тепер автономних частинах Китаю Аоминь (Макао), Сянган (Гонконг).

Якщо виключити з переліку карликові держави, які фактично є містами, найгустіше заселеною державою світу є Бангладеш — понад 1180 осіб/км2. В Азії висока густота населення також у Палестині, Лівані, Південній Кореї. Нерівномірно заселені острівні країни. В Індонезії велика густота населення характерна для острова Ява. Пустельні Саудівська Аравія, Монголія заселені слабо.

Мал. 2. Розселення населення залежно від відстані до моря.

Більш рівномірно заселена Європа. Найбільша густота населення на Мальті, у Нідерландах, Бельгії. Північні європейські країни з холодним кліматом (Ісландія, Фінляндія і Росія) мають низьку густоту населення.

Як впливають на густоту розселення населення його кількість та площа країни?

В Америці спостерігається дуже велика контрастність у розселенні населення, за винятком Ямайки та Сальвадору. Бразилія вже багато десятиліть намагається більш рівномірно розселити населення своєю територією. Навіть столицю держави перенесли в центральні райони. Нерівномірно розміщене населення в таких країнах, як Аргентина, Чилі, Перу, Канада, США, Мексика, на острові Гренландія (Данія). А в Антарктиді постійне населення взагалі відсутнє.

Африканський материк також відомий своїми контрастами в розміщенні населення. Тут велика густота населення характерна для Руанди та Бурунді. У Єгипті майже все населення зосереджене в долині Нілу. А в країнах, розміщених у пустелях уздовж морського узбережжя, показники густоти населення низькі.

В Україні найгустіше заселена Київська область (разом із Києвом). Кількість людей, які з приміської зони їдуть на роботу до Києва, а ввечері повертаються назад, постійно зростає. Якщо не брати до уваги населення Києва в Київській області, то найбільша густота у Львівській області — близько 120 осіб/км2.

Різними є причини нерівномірного заселення Закарпатської, Чернівецької областей, АР Крим (природні умови) та Луганської області (нерівномірність розвитку господарства).

За картами в атласі визначте області України з найбільшими та найменшими показниками густоти населення.

Усе більше густоту та розміщення населення в нашій державі визначають геополітичні чинники. Населення часто переміщується ближче до країн ЄС і НАТО в західному напрямку, швидкими темпами зростає кількість населення Києва та Київської агломерації. Ці тенденції збережуться і в найближчий період.

На густоту населення впливає і спеціалізація господарства. Трудомісткі виробництва або розміщуються в районах зі значною густотою населення, або збільшують цю густоту (робототехніка, радіоелектроніка, приладобудування). Є трудомісткі сектори сільського господарства — поливне землеробство, виноградарство.

Україні потрібна зважена державна політика, спрямована на більш рівномірне розміщення населення територією країни з урахуванням різних природно-ресурсних та соціально-економічних чинників. Необхідним є також заселення окремих районів країни з геополітичних міркувань національної безпеки й оборони.

Спрогнозуйте подальше зростання густоти населення в окремих регіонах світу.

ВИСНОВКИ

  • Нерівномірність розміщення населення планети її територією пов'язана з природними, історичними, економічними, екологічними, політичними чинниками.
  • Показник середньої густоти населення для окремих країн і частин світу істотно відрізняється.
  • За густотою населення Україна поступається багатьом країнам світу.
  • В окремих областях України населення розміщене доволі нерівномірно.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на конкретних прикладах, що природні умови впливають на розміщення населення.
  • 2. Обґрунтуйте важливість знань про особливості розселення населення в Україні та світі.
  • 3. Порівняйте густоту населення Китаю та Індії. Зробіть висновки.
  • 4. Опишіть розміщення населення в Канаді.