Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 65. Механічний рух населення. Міграційна політика у світі та Україні

Пригадайте, що таке міграції. Які причини міграцій вам відомі?

1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ І ВИДИ МІГРАЦІЙ. Кількість населення певних регіонів і країни може змінюватися через переїзд людей з одних місць постійного проживання до інших. Ці зміни кількості населення називаються механічними, а сам рух — міграціями. Розрізняють внутрішню і зовнішню міграції. Зовнішня міграція поділяється на еміграцію (виїзд за межі певної країни) та імміграцію (в’їзд іноземців до певної країни на тривале або постійне проживання) (мал. 1).

Мал. 1. Види міграцій.

Внутрішні міграції в будь-якій державі спричинені різними чинниками. Наприклад, в Україні протягом багатьох десятиліть відбувалося переміщення людей із недостатньо промислово розвинених областей заходу і центру країни на Донбас, у промислове Придніпров’я, до великих міст, на малозаселені землі півдня. Значну хвилю внутрішніх міграцій викликала аварія на Чорнобильській АЕС, коли населення переселялося в інші райони України.

Мал. 2. Країни — основні джерела та отримувачі приватних грошових переказів (2018 р., за даними Світового банку).

 • 1. Проаналізуйте основні причини міграційних процесів.
 • 2. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про примусове переселення різних народів за межі їхнього постійного проживання.

Істотне значення мають маятникові міграції, масштаби яких постійно зростають в Україні й світі. Мільйони громадян вранці їдуть із приміської зони на роботу й навчання до міст, а ввечері повертаються додому.

Країни і регіони світу характеризуються нерівномірним соціально-економічним розвитком, що стало однією з основних причин міграцій населення. Мільйони людей будь-якими шляхами намагаються переселитися з бідних країн до багатих. Це викликає гострі міграційні кризи в Європі та США. Багато громадян України через економічну кризу шукають роботу за межами країни (мал. 2).

Проаналізуйте мал. 2 і назвіть країни, із яких і до яких спрямовані найбільші потоки грошових переказів. Зробіть висновки щодо трудової міграції.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. У наш час основні потоки мігрантів спрямовані з країн Латинської Америки до США й Канади. Жителів Африки й Азії найбільше приваблює Західна Європа. Із країн Східної

Європи та колишнього СРСР мігранти прямують до Західної Європи, США, Канади. З арабських країн Африки, Палестини люди прямують до багатих країн Близького Сходу.

 • 1) За картою атласу назвіть країни Європи, які мають найбільшу популярність у мігрантів.
 • 2) За картою атласу визначте, у яких країнах світу найбільше переселенців з України.

Набувають поширення і внутрішні міграції: із села до міста, із міст до приміської зони. Освоюються нові райони з екстремальними умовами життя та господарської діяльності. Наприклад, у Бразилії прискорюються темпи освоєння нових внутрішніх земель Амазонії, в Аргентині — приандських регіонів. У Китаї та Індії населення мігрує із сільської місцевості до великих міст.

Найпотужніші маятникові міграції характерні для США. Узагалі американці є наймобільнішою нацією світу саме через внутрішні міграції. Вони постійно переїздять з одного штату до іншого в пошуках кращих умов роботи, клімату, екології.

Зараз через епідемію коронавірусу багато країн «зачинилися» і не приймають мігрантів або обмежили їхню кількість.

3. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Україна намагається обмежити виїзд своїх громадян до інших країн, оскільки за кордон виїздять в основному молоді й кваліфіковані працівники, що погіршує стан економіки.

Заможні європейські країни намагаються обмежити міграційні потоки з бідних країн Африки та Азії. У минулому тут вважали, що мігранти перетворяться на повноцінних громадян із європейською ментальністю. Однак цього не сталося. Мігранти не сприймають європейські цінності, а нав’язують європейцям власне розуміння розвитку світу. Це загострює внутрішні проблеми в європейських країнах.

У світі чимало країн, які виникненням і подальшим розвитком завдячують саме міграціям: США, Канада, країни Латинської Америки, Австралія, Нова Зеландія.

ВИСНОВКИ

 • Кількість населення зростає або зменшується не лише через співвідношення кількості народжених і померлих, а й через міграції.
 • Головні причини міграцій — політичні та економічні.
 • Наймобільнішою нацією світу у внутрішній міграції є американці.
 • На міграційну політику країн світу зараз впливає епідемія COVID-19.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що населення різних країн зростає або зменшується і через міграції населення.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність проведення державної міграційної політики.
 • 3. Спрогнозуйте розвиток міграційної кризи в країнах Західної Європи.
 • 4. Складіть картосхему еміграційних рухів українців.