Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Практична робота 15. Аналіз та порівняння статево-вікових пірамід України та окремих країн світу (2—3 на вибір учителя/учительки)

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: аналізувати статево-вікові піраміди України та країн світу; пояснювати за їхньою допомогою демографічну ситуацію, що складалася в різні роки в країнах світу та Україні.

Обладнання: статево-вікові піраміди населення України та країн світу.

Завдання

1. Розгляньте статево-вікові піраміди населення країн, кількість населення яких майже така сама, як в Україні. Дайте короткі відповіді на запитання.

  • 1) Чим відрізняються піраміди?
  • 2) Які країни мають у складі населення вищу частку дітей віком до 10 років?
  • 3) Які країни мають у складі найбільшу частку населення старше 50 років?
  • 4) Чи однаковим для всіх країн є прогноз щодо забезпеченості трудовими ресурсами на найближчі 20 років?
  • 5) Чи можна за статево-віковими пірамідами простежити наслідки історичних подій?

2. Складіть рекомендації щодо демографічної політики урядів цих країн.

3. Зробіть висновки щодо інформації, яку можна отримати під час аналізу статево-вікових пірамід.