Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 57. Природні умови і ресурси Азовського моря

Якими складовими Світового океану пролягає шлях від Азовського моря до Атлантичного океану?

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ. Азовське море омиває береги південно-східної частини нашої держави. За площею воно є одним із найменших на планеті, а за глибиною взагалі посідає останнє місце. Площа Азовського моря становить 39,1 тис. км2. Це приблизно дорівнює площі Нідерландів. Середня глибина Азовського моря — близько 7,4 м, а максимальна — 15 м. Фактично воно є мілководною затокою Чорного моря, з’єднаною з ним вузькою Керченською протокою завглибшки лише 4 м. Більша частина Азовського моря належить Україні.

Мал. 1. Озеро Сиваш.

Береги Азовського моря слабо порізані довгими піщаними косами. Найвідомішими серед них є Арабатська Стрілка (довжина 115 км), Бердянська і Федотова коси. Найбільшими затоками вважаються Сиваш (мал. 1), Бердянська, Обитічна, Таганрозька. Найвідоміші лимани — Молочний і Утлюцький. Найбільшими річками, які впадають в Азовське море, є Дон і Кубань.

Озеро Сиваш, або, як його ще називають, Гниле море, — це вузька затока на заході Азовського моря, складне поєднання води й суходолу. Запаси солі Сивашу становлять приблизно 200 млн т. Ропа озера (вода з розчиненими в ній солями) містить натрій, калій, магній, бромід магнію, сульфат магнію, хлористий магній та інші солі.

Мал. 2. Температура морської води за місяцями року.

2. ВЛАСТИВОСТІ ВОД. Клімат Азовського моря помірно континентальний. Влітку температура води досягає +30 °С і більше. Це пов’язано з незначною глибиною моря. Узимку температура води знижується до 0...-3 °С (мал. 2). Під час суворих зим море майже повністю вкривається кригою. У минулому льодостав на ньому тривав понад три місяці, і люди перетинали його на санях.

За даними мал. 2 поясніть, які місяці року найбільш привабливі для пляжного відпочинку на Азовському морі.

Азовське море належить до найпрісніших морів світу. Середня солоність води тут становить лише 11—13 %о, у прибережній смузі — 2—10 %о. У південній частині Сивашу солоність води може досягати 150—200 %о.

За допомогою карт атласу назвіть річки, які приносять свої прісні води в Азовське море.

3. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ І ЙОГО ПРОМИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ. Серед рослин в Азовському морі переважають діатомові водорості. Донна флора моря відносно бідна. Тут ростуть червоні, бурі й зелені водорості. Є плантації морської трави, трапляються мікроводорості та бактерії.

Тваринний світ моря все ще доволі багатий. Тут зустрічаються дельфіни (азовка), 79 видів риб, багато рачків і молюсків, медузи (мал. 3). Промислове значення має вилов пеленгаса, кефалі, камбали (калкана), хамси, тюльки, бичка тощо.

Мал. 3. Навала медуз на березі Азовського моря.

У давні часи вода в Азовському морі була не такою солоною, і в ньому водилося багато прісноводних видів риб. Будівництво гідроелектростанції на річці Дон та зростання забору води річки Кубань на зрошення полів призвело до різкого скорочення припливу прісної води до Азовського моря. Із Чорного моря почала надходити солоніша вода. Це, а також забруднення моря побутовими та промисловими стоками зменшили кількість риби в ще донедавна найпродуктивнішому морі світу.

4. ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. Азовське море існує приблизно 2 млн років. За часів СРСР море довели до екологічної катастрофи нераціональним і злочинним господарюванням. Зарубіжні вчені вважали, що море майже вичерпало власні ресурси існування як природної водойми. Зростання солоності й забруднення води призвели до зникнення цінних видів риб. Із 90-х рр. XX ст. почалася акліматизація цінних видів риб, які здатні жити в більш солоній воді. До них належать аральські усач і синець, каспійський кутум, товстолобик, австралійський судак, американський смугастий окунь, малий довгий горбиль (із Жовтого моря), японський морський судак тощо. Зараз вирощуються пеленгас та штучно створений вид осетрових — бестер.

За даними мал. 4 (с. 219) укажіть основні джерела забруднення Азовського моря.

Арабатська затока розташована в південно-західній частині Азовського моря, між Керченським півостровом та косою Арабатська Стрілка. Вона вдається в Керченський півострів на 20 км. Частина акваторії затоки — гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення.

Перлиною Азовського моря зараз називають Обитічну косу, довжина якої досягає 30 км. Це державний заповідник. У непрохідних джунглях із тамариска, лоха, очерета та інших рослин тут мешкає велика кількість птахів і тварин, які в минулому залишили ці місця. Обитічна коса є прикладом того, як людина може відродити зруйновані нею природні ландшафти.

  • 1. Проаналізуйте причини відновлення природних ландшафтів Обитічної коси.
  • 2. Порівняйте природу Азовського й Чорного морів.

ВИСНОВКИ

  • Азовське море за площею належить до найменших морів світу. Це наймілкіше море світу.
  • Солоність води в Азовському морі нижча, ніж у Чорному.
  • Клімат над акваторією Азовського моря більш континентальний, ніж над Чорним.
  • В Азовському морі водяться цінні види промислових риб.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що клімат акваторії Азовського моря більш континентальний порівняно із Чорним.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність акліматизації в Азовському морі цінних видів риб з інших морів світу.
  • 3. Спрогнозуйте використання природних ресурсів Азовського моря для літньої рекреації.
  • 4. Складіть опис природних умов і ресурсів Сивашу.