Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Практична робота 12. Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: описувати природу України; характеризувати й порівнювати особливості природи рівнинних ландшафтів: лісових, лісостепових, степових і гірських; пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи в межах рівнинних ландшафтів; оцінювати наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості рівнинних ландшафтів.

Обладнання: шкільні навчальні географічні атласи, довідники, підручник із географії, контурна карта природних зон України.

Завдання

1. Виберіть дві природні зони та за допомогою карт атласу й тексту підручника складіть їх порівняльну характеристику за планом (с. 190).

2. Зробіть короткі висновки щодо спільних і відмінних рис охарактеризованих вами природних зон, а також ступеня змін їхньої природи під впливом господарської діяльності людини.

3. Проаналізуйте важливість географічних знань та необхідність формування географічної культури населення для збереження природи країн і регіонів на прикладі України.

4. Які емоції та почуття ви переживали на початку роботи, під час її виконання та завершення?