Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 49. Різноманітність природних та антропогенних ландшафтів

1. Пригадайте відомі вам унікальні природні ландшафти різних материків і країн світу. Під впливом яких сил природи вони утворилися? 2. Які великі антропогенні ландшафти вам відомі? Із якою метою вони були створені?

1. УНІКАЛЬНІ ПРИРОДНІ ЛАНДШАФТИ. Жоден скульптор, художник та архітектор не може перевершити унікального творця — природу. У світі існує багато ландшафтів, які природа створювала мільйони років, а людина, на жаль, інколи руйнує їх лише за якісь десятиліття.

Дивовижні природні утворення є на кожному материку. Наприклад, на півночі штату Аризона (США) на території, що належить індіанському племені навахо, є Каньйон антилопи. Тут мільйони років в ерозії під дією води й вітру формувався каньйон із червоного пісковика. А Стежка велетнів — базальтові стовпи на території північно-східного узбережжя Ірландії — це результат швидкого охолодження лави, яка, тріскаючись, утворила понад 40 тис. майже ідеальних шестигранних стовпів-колон (мал. 1). Є такі природні витвори і в Україні — базальтові стовпи неподалік Мукачева (мал. 2). У давні часи люди вірили, що ці природні ландшафти насправді створили боги, велетні або інші надприродні істоти.

Мал. 1. Кельтська Стежка велетнів (Ірландія).

Є у світі й природні ландшафти, до створення яких долучилася й людина. Наприклад, озеро Моно (штат Каліфорнія, США). Протягом віків на дні озера в результаті реакцій між кальцієм і мінеральними солями, що містяться у водах гарячих джерел озера, утворився цілий архітектурний ансамбль із веж і палаців. Так би все й залишилося на дні озера, якби люди не почали відбирати воду з річок, що його живлять. Рівень озера знизився приблизно на 15 м, і фантастичне місто з’явилося на поверхні.

Мал. 2. Базальтові стовпи неподалік Мукачева (Закарпаття).

Зараз ці та інші неймовірні творіння природи входять до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

2. РІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ. В Україні є два класи природних ландшафтних комплексів — рівнинний і гірський. Гірські ландшафти залежать передусім від географічного положення гір та їх абсолютних висот. Рівнинні ландшафти поділяються на окремі ландшафтні одиниці: зональні (пояс, зона, підзона) та азональні (країна, край, область, район). На території рівнинної України є чотири ландшафтні зони, формування яких зумовлено здебільшого балансом тепла й вологи та літогенною основою (шаром гірських порід): мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепова та степова.

Зони відрізняються між собою відповідними типами ландшафтів і поділяються на краї за геолого-геоморфологічною будовою та кліматичними особливостями (зростанням континентальності у східному й південно-східному напрямках).

Краї поділяються на області, кожна з яких має свою структуру ландшафтів. Нижчою регіональною одиницею є фізико-географічний район, який має відносно однорідні ландшафтні місцевості та різну інтенсивність сучасних природних процесів (табл. 1).

Таблиця 7

ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Фізико-географічні країни

Клас ландшафтів

Природні зони

Одиниці

Ландшафтні

Фізико-географічні

Типи

Види

Краї

Області Райони

Східноєвропейська рівнина (південно-західна частина країни)

Рівнинні

Мішані ліси

1

23

1

6

43

Широколисті ліси

1

12

1

5

29

Лісостеп

1

29

3

14

58

Степ

1

58

7

22

99

Як ви бачите, ландшафти рівнинної частини України, незважаючи на те, що майже вся її територія розташована в межах помірного кліматичного поясу, дуже різноманітні.

Ландшафти Українських Карпат, які складаються із середньовисотних гір, Передкарпатської височини та Закарпатської низовини, включають клас гірських і передгірних ландшафтів: заплавно-нижньотерасовий, середньотерасовий, високотерасовий, горбисто-пасмовий передгірний, пологосхиловий низькогірний, крутосхиловий низькогірний, крутосхиловий середньогірний, полонинський середньогірний, давньольодовиковий високогірний.

Ландшафти Кримських гір включають ландшафти степового та лісостепового передгір’їв, Зовнішнього куестового пасма, середньогірськолісові ландшафти Внутрішнього куестового пасма, яйлинські гірсько-лучні та лісові ландшафти Головного пасма. Між куестовими пасмами поширені улоговинні широколистолісові ландшафти із чагарниковими заростями. На південному макросхилі переважають ландшафти з дубовими, буковими й сосновими лісами. У південнобережних субсередземноморських ландшафтах поширені фісташково-дубові, ялівцево-соснові ліси, фригано-шиблякові зарості із саваноїдною рослинністю (табл. 2).

Таблиця 2

ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Фізико-географічні країни

Класи ландшафтів

Гірські краї

Одиниці

Ландшафтні

Фізико-географічні

Типи

Види

Краї

Області

Райони

Карпатська гірська країна (частина)

Гірські

Українські Карпати

1

24

1

7

35

Кавказько-Кримська гірська країна (частина)

Кримські гори

1

11

1

3

14

3. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ, ЇХНЄ РІЗНОМАНІТТЯ. Історія, ступінь і спрямованість господарського освоєння ландшафтів України неоднакові в різних природних зонах. Лісостеп почали інтенсивно освоювати ще в XVI, а Полісся — у XIX ст. Із розвитком сільськогосподарського виробництва сформувалися агроландшафти: природно-землеробські, природно-меліоративні та природно-пасовищні з різними новими функціями та якостями.

Зміни лісогосподарських ландшафтів проявляються у скороченні площ лісів і створенні лісокультурних ландшафтів, лісопарків, зелених зон, скверів. Промислові ландшафти формуються локально, в областях із потужним запасом мінеральних ресурсів, обласних центрах зі значною кількістю трудових ресурсів.

За допомогою мал. 2 (с. 186) назвіть види антропогенних ландшафтів, які поширені у вашому краї.

Культурні ландшафти з агропромисловими, природоохоронними та рекреаційними комплексами формуються при повній рекультивації порушених ландшафтів. Штучні водогосподарські та гідроенергетичні ландшафти змінюють значні площі території країни.

Під час будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі відбулося масштабне територіальне порушення природних рівнинних ландшафтів країни. Водосховищами було затоплено близько 718 тис. га.

Зміни ландшафтів спричиняє не тільки сільськогосподарська і промислова, а й рекреаційна діяльність, наприклад, вирубка лісу в Карпатах.

За ступенем зміненості й характером впливу людини розрізняють змінені, порушені, перетворені та деградовані ландшафти.

Деградованим називається порушений ландшафт, що зазнав інтенсивного нераціонального господарського впливу, наприклад, знищення лісів і розорювання крутих схилів, суцільна забудова, селі та зсуви, спричинені діяльністю людини.

В Україні через значне освоєння території переважають антропогенні ландшафти. Ступінь сумарного промислового, містобудівного, теплоенергетичного, рекреаційного впливу на ландшафт — коефіцієнт антропогенної перетвореності (КАП). Він залежить від площі, зайнятої окремими видами природокористування, та індексу глибини його впливу. Середні величини КАП для зони мішаних лісів становлять 5,10—6,93, лісостепової — 7,48, степової — 6,48, Українських Карпат — 5,01 і Кримських гір — 4,78.

Фахівці Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) стверджують, що деградація земель в Україні охопила 20% усіх орних земель країни, або 6,5 млн га загалом. Щорічно від ерозії втрачається від 300 до 600 млн т ґрунту, а врожайність може бути знижена на 50% залежно від рівня деградації.

Проаналізуйте раціональність розміщення виробничої та житлової забудови у вашому регіоні (місті, обласному центрі).

ВИСНОВКИ

  • Багато природних ландшафтів входять до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
  • В Україні є два класи природних ландшафтних комплексів — рівнинний і гірський.
  • Зміни природних ландшафтів спричиняє не тільки сільськогосподарська та промислова, а й рекреаційна діяльність.
  • Територія України відзначається надмірним техногенним навантаженням на природне середовище, високим ступенем його забрудненості та природно-техногенної небезпеки.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. За допомогою мал. 3 наведіть приклади різних видів антропогенних ландшафтів.
  • 2. За додатковими джерелами поясніть, яких змін зазнали ландшафти Чорнобильської зони відчуження.
  • 3. Спрогнозуйте подальші зміни природних та антропогенних ландшафтів України.