Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Тема 6. Тваринний світ України

§ 47. Тваринний світ України

1. Пригадайте, які дикі тварини та птахи поширені у вашій місцевості. Чи потребують вони охорони? 2. Які ресурси дикого тваринного світу важливі для життєдіяльності людини?

1. РІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ. Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє приблизно 35 % її біорізноманіття. Причиною цього є розташування території країни на перехресті декількох природних зон та міграційних шляхів багатьох видів фауни.

Тваринний світ України налічує майже 45 тис. видів тварин. Його формування та різноманіття залежать від природних умов. Сучасний тваринний світ формувався впродовж кайнозойської ери.

У палеогені в межах сучасної України існували свиноподібні тварини (антракотерії), безрогі носороги (хілотерії), із птахів — баклани, кулики, качки, лелеки, мартини, сови. У річках жили крокодили, у морях — хижозубі кити (зеуглодони). У неогені типовими представниками фауни були: із ссавців — дикобрази, зайці, ведмеді, лисиці, їжаки, шаблезубі тигри, трипалі коні (гіпаріони), жирафи (самотерії), мавпи (макаки); із птахів — дикі кури, марабу, страуси, фламінго.

Під час четвертинного зледеніння в антропогені теплолюбні види тварин (гіпаріони, мавпи, самотерії, страуси, марабу, хілотерії) вимерли. Замість них прийшли леви та плямисті гієни, мамонти й печерні ведмеді, шерстисті носороги й північні олені. Після закінчення льодовикового періоду, коли умови стали близькими до нинішніх, нашу територію почали інтенсивно заселяти люди, і фауна також набула сучасних рис. Розвивалося примітивне сільське господарство, вирубувалися ліси. Люди активно полювали на зубрів, мамонтів, оленів, турів, приручили дикого коня — тарпана.

СЛОВНИК

Фауна — сукупність усіх видів тварин, що проживають на певній території або акваторії.

Fauna — a set of all species of animals living in a particular area or water area.

У XVI—XVII ст. із території сучасної України зникли зубри, тури, осли-кулани, леви, тарпани, сайгаки, степові зубри, росомахи. Збіднів тваринний світ пралісів Карпат, зникли сарна, заєць-біляк, біла куріпка, білка-літяга. Господарська діяльність людини змінювала та продовжує докорінно змінювати природні комплекси, що супроводжується зникненням одних видів диких тварин і поширенням інших. Полювання, поширення хліборобства призвели до зникнення з території сучасної України диких коней (тарпанів), биків (турів), диких ослів (куланів), сайгаків, левів та гієн.

2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ. Відповідно до природних зон в Україні виділяють основні зональні та азональні типи фауни (мал. 1).

Пригадайте основні зональні та азональні типи рослинності України.

Найбільша кількість диких тварин живе сьогодні у великих лісових масивах півночі країни та Карпат, серед них: білка, бобер, благородний олень, лось, дика свиня, рись, тхір, козуля, лісова куниця, лісовий кіт тощо. Найбільшими тваринами лісових угруповань Полісся є зубри, ведмеді, лосі, олені, вовки. У лісах багато птахів: глухарі, деркачі, дикі голуби, рябчики, шпаки, синиці, тетеруки, кулики, сойки тощо. Із плазунів є гадюки, вужі, ящірки. У лісах мешкають миші та кроти.

Мал. 1. Тваринний світ України.

Тваринний світ Українських Карпат дещо подібний до фауни Полісся. Проте є й типові види: саламандра плямиста, кумка гірська, тритони карпатський і гірський. Фауна Кримських гір має майже лісовий характер. Типовими видами серед птахів є сойка чорноголова, сип білоголовий, гриф чорний, серед комах — богомол і скорпіон кримські (мал. 2).

У лісостепах мешкають представники тваринного світу мішаних лісів і степу: лисиці, борсуки, дикі свині, польові миші, їжаки; із птахів — дятел, перепілка, сіра куріпка, сорокопуд, лелеки. Зустрічаються й птахи, характерні тільки для лісостепу: дятел строкатий, іволга, горлиця.

У південній степовій частині країни, де великим тваринам ніде сховатися, вони збереглися тільки в заповідниках (наприклад, «Асканія-Нова»). До життя в степах пристосувалися дрібні, здебільшого землерийні тварини, які ховаються в норах: полівки, ховрах сірий, тхір степовий, кролик дикий, куниця кам’яна, хом’ячок сірий, їжак, бабак та інші. Серед птахів — перепілка, жайворонок, куріпка сіра, стрепет і дрохва. Багато плазунів: полоз жовточеревий, гадюка степова тощо.

На узбережжях Чорного й Азовського морів, де степові ділянки чергуються із заплавними лісами в дельтах річок, піщані коси — із ділянками очерету, луками, болотами, морським мілководдям, сформувався своєрідний тваринний світ. Багато птахів — мартини, качки, чаплі, бугаї, пелікани, чайки, баклани, сірі гуси, лебеді-шипуни, пелікани. Серед земноводних найбільше жаб і тритонів. У Чорному та Азовському морях є осетер, скумбрія, ставрида, кефаль, оселедці, бички.

У річках та озерах України є прісноводні риби, ракоподібні, молюски й зоопланктон. Серед риб переважають щука, карась, короп, окунь, верховодка, плітка, лин, тараня, чехоня, головень. Цінними видами риб є судак, сом, лящ, сазан. У Дунаї цінними промисловими рибами є дунайський лосось та оселедець. Карпатські річки славляться фореллю і харіусом. В озерах північного заходу країни водиться вугор. Акліматизовано товстолобика й білого амура.

На території країни є багато комах: довгоносики, мухи, метелики, джмелі, оси, бджоли, хрущі, шовкопряди, короїди, комарі, коники та інші.

Територія нашої країни — важливий регіон сезонних міграцій численних видів водоплавних і болотних птахів. Восени вони залишають територію України й повертаються навесні (зозулі, журавлі, лелеки). Багато птахів живе тут під час осінніх і весняних перельотів (кулики, гагари).

3. ТВАРИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ. В Україні чимало рідкісних, реліктових або ендемічних видів тварин. Найбільше їх серед риб (вісім видів, із яких п’ять у Криму: пічкури кримський та чорноріченський, селява та бистрянка кримські, бичок-цуцик чорноріченський) і комах (кілька десятків видів). Зростання антропогенного тиску негативно впливає на тваринний світ. Усе більша кількість видів потребує охорони та відновлення. Головними чинниками негативного впливу на тваринний світ є знищення та зміна природних екосистем через вирубування лісів, осушення боліт, надмірне комерційне використання тваринного світу та браконьєрство. Великої шкоди тваринному світу завдала аварія на Чорнобильській АЕС. Однією з важливих проблем, що стоять перед населенням України, є захист певних типів природних ландшафтів, а також рідкісних видів тварин у їхньому природному середовищі.

СЛОВНИК

Ендеміки (грецьк. — місцевий) — види, роди, родини рослин і тварин, що мешкають у межах певного простору, ізольованого географічно. Розвитку ендемізму сприяють географічна ізоляція, кліматичні умови, біотичні чинники (паразитизм, конкуренція та інші).

Endemics (local) — species, genera, families or other taxa of plants or animals that live within a limited space, isolated geographically.The development of endemism is facilitated by geographical isolation, climatic conditions, biotic factors (parasitism, competition, etc.).

Мал. 2. Рідкісний птах Карпат — пугач.

Після аварії на Чорнобильській АЕС у місцевих тварин було виявлено радіаційні ефекти на рівні клітин, організмів та популяцій. Нині в екосистемах зони відчуження зустрічається понад 340 видів наземної та водної фауни хребетних.

До Червоної книги України занесено понад 540 рідкісних видів тварин, а також тих, що перебувають на межі вимирання. Серед них — видра річкова, борсук, рись звичайна, дикий кінь, кіт лісовий, горностай, афаліна, лелека чорний, беркут; цінні промислові види риби: харіус, стерлядь, морський судак. Проте щороку цей список збільшується. Багато тварин охороняють у заповідниках, заказниках, зоопарках.

Скористайтеся картами атласу та матерілами сайта Червоної книги України (redbook-ua.org/) і складіть таблицю. Наведіть приклади тварин, назви яких вам невідомі (дві-три в кожний стовпчик), та знайдіть їх зображення в мережі Інтернет.

4. ТВАРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ. Тварини потрібні для нормального природного функціонування географічної оболонки. Наприклад, комахи виконують функції запилення і є поживою для птахів, звірів, амфібій, рептилій, беруть участь у процесі формування ґрунту, розкладання тваринних залишків, впливають на склад повітря, води й ґрунту, кругообігу речовин і трансформації енергії.

Увесь тваринний світ нашої країни становить її природні тваринні ресурси. Природні тваринні ресурси — це сукупність тварин природного походження, що сформувалася історично в межах будь-якої території або акваторії. Природні тваринні ресурси представлені в Україні тваринами лісів, степів і водних басейнів. Вони суттєво впливають на розвиток сільського, лісового, мисливського та рибного господарств країни. Це один із важливих видів національного багатства України. Тварини дають суспільству мед, віск, кокони тутового шовкопряда, ікру, м’ясо, шкіру, хутро тощо. Вони приносять людям естетичну насолоду при їх спогляданні, сприяють відпочинку, розвагам, спорту й навіть лікуванню. Тваринний світ — це джерело унікальної лікарської сировини.

В Україні прийнято Закон «Про тваринний світ», у якому однією з головних вимог охорони й раціонального використання тварин є збереження природних умов їхнього існування. Здійснюється політика акліматизації та реакліматизації тварин, що дозволяє збагатити фауну України новими видами тварин. У першому випадку на нове місце переселяють тварин, які тут ніколи не жили. Завдяки акліматизації тваринний світ України поповнився такими цінними видами, як олень плямистий, ондатра, муфлон, товстолоб, білий амур, пеленгас, а кормова база риб збагатилася завдяки переселенню у водойми певних видів безхребетних (кумових раків, бокоплавів та інших). Проте не завжди акліматизаційні заходи є вдалими. Наприклад, акліматизована в країні норка американська поступово витісняє з території свою європейську родичку, яка вже занесена до Червоної книги України.

Із 1950 р. в Україні здійснюються реакліматизаційні заходи — відновлення видів тварин, які колись водилися на певній місцевості, але зникли. Наприклад, в Україні успішно реакліматизовано козулю, оленя європейського, бобра, бабака, зубра.

Поясніть, чому охорона й відтворення тваринних ресурсів є важливими для нашої держави.

ВИСНОВКИ

  • Викопні рештки тварин свідчать про те, що склад тваринного світу в межах сучасної України змінювався декілька разів. Сучасних рис фауна набула після закінчення четвертинного зледеніння.
  • В Україні виділяють зональні та азональні типи фауни, видовий і кількісний склад яких унаслідок господарської діяльності людини постійно змінюється та біднішає.
  • До списку рідкісних і вимираючих тварин Червоної книги України занесено понад 540 видів. В Україні здійснюється політика охорони, акліматизації та реакліматизації тварин.
  • Увесь тваринний світ нашої країни — це один із важливих видів національного багатства України, джерело не лише матеріального, а й духовного збагачення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Поясніть, чому в Україні зникли зубри, тури, дикі коні.
  • 2. Порівняйте пристосування до місцевих природних умов тварин степів і лісів.
  • 3. Доведіть унікальність тваринного світу узбереж Азовського й Чорного морів.
  • 4. Поясніть, що таке тваринні ресурси і як їх використовують.
  • 5. Яких тварин акліматизовано та реакліматизовано в Україні та з якою метою?

Дослідження. Акліматизація та реакліматизація тварин в Україні