Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 37. Вплив погодно-кліматичних умов на діяльність людини

Пригадайте джерела забруднення атмосферного повітря. Поясніть, чому треба охороняти атмосферне повітря від забруднень.

1. ВПЛИВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ЗДОРОВ'Я Й ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. Майже 70% людей реагують на зміни погоди. Їхнє самопочуття погіршується не тільки внаслідок магнітних бур, перепаду тиску в атмосфері або підвищеної вологості повітря, а також через сильний вітер, різкі морози, сильну спеку. Це так звана метеозалежність, яка може з’являтися навіть у здорових людей. Найбільш поширені симптоми: сонливість, головний біль, слабкість, запаморочення, неуважність, озноб, прискорене серцебиття, адже людський організм не завжди встигає швидко призвичаїтися до змін погоди (мал. 1).

Проаналізуйте інформацію на мал. 1. Поцікавтеся, чи стикалися ваші близькі з проблемами метеозалежності.

Щороку ми читаємо в пресі про перевищення чергового температурного рекорду. Багаторічні дослідження свідчать, що клімат теплішає, і за період 2009—2018 рр. глобальна температура атмосфери зросла на 0,93 ± 0,07 °С. Зараз приземні температури зростають приблизно на 0,2 °С на десять років. Зменшилася кількість холодних днів і ночей, натомість зростає кількість теплих днів і ночей.

Окремі сфери людської діяльності надзвичайно залежні від змін клімату. Погода та клімат є одночасно обмежуючими та стимулюючими чинниками для розвитку туризму. Кліматичні умови окремих регіонів є сприятливими для туризму. Урахування інформації про клімат і погоду відіграє особливу роль для захисту здоров’я туристів, особливо тих, що належать до груп ризику (літні люди, хворі та діти).

Мал. 1. Метеозалежність: симптоми і поради.

Які регіони України мають кліматичні умови, сприятливі для розвитку туризму? Поясніть свою думку.

В Україні, як і в усьому світі, відбуваються поступові, але вже помітні кліматичні зміни, адже всі ми залежимо від загальносвітової атмосферної циркуляції і глобального потепління клімату. Зміна клімату впливає на сільське господарство, а через зростання кількості населення планети людству треба навчитися вирощувати стільки їжі, скільки ніколи раніше не вирощували.

Всебічний аналіз показав, що існує різниця у кліматичних змінах між основними кліматичними зонами України. У північній зоні Полісся спостерігається скорочення площі холодостійких культур (зернові, зернобобові, льон, люпин) і збільшення енергетичних культур (соя, кукурудза, соняшник). У центральній лісостеповій зоні затяжні посухи сприяють вирощуванню пізніх культур, таких як соняшник і кукурудза. У південно-східній степовій зоні через жарке літо й нестачу вологи скорочуються площі під ранніми зерновими культурами та збільшуються під кукурудзою, соняшником і соєю. Для забезпечення майбутнього виробництва сільськогосподарських культур з урахуванням змін клімату необхідно вкладати кошти у створення насіннєвого матеріалу, стійкого до посушливих кліматичних умов.

За мал. 2 поясніть, які наслідки кліматичних змін впливатимуть у майбутньому на розвиток сільського господарства.

Впливає клімат і на розвиток інших сфер людської діяльності: промислове, транспортне та житлове будівництво, роботу транспорту, комунального господарства тощо.

В Україні кліматичні зміни призводять до збільшення частоти несприятливих стихійних явищ погоди: ураганів, смерчів, посух, катастрофічних повеней. Звичайно, це вимагає значних витрат, щоб відшкодувати збитки населенню та господарству країни.

Вчені вважають, що не тільки зміни клімату впливають на людину та її життєдіяльність. Зростання активності господарської діяльності людини призводить до збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу і так званого «парникового ефекту», що впливає на зміни клімату.

Мал. 2. Глобальні зміни клімату та їхні наслідки.

2. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Забрудненість атмосферного повітря в деяких країнах і містах досягла критичного значення. Лідером є Китай — величезна країна, яка за останні десятиліття перетворилася на світову «фабрику», де виробляється величезна кількість найрізноманітніших товарів. Це призводить до масштабного забруднення не тільки найбільших міст країни, а й атмосфери та океану. Схожа ситуація склалася в Індії, Бразилії та інших країнах.

В Україні найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є металургійні заводи й великі теплові електростанції. Дуже високі рівні забруднення є характерними для Маріуполя, промислових міст Придніпров’я: Кривий Ріг, Запоріжжя та інші, а також населених пунктів, де працюють найбільші теплові вугільні електростанції. Головним джерелом забруднення атмосферного повітря в Україні від викидів стаціонарних джерел є підприємства паливно-енергетичного комплексу — 36 % від загального обсягу викидів, підприємства обробної — 35% та добувної промисловості — 25%. Основними забруднюючими речовинами є оксиди вуглецю, азоту, диоксиди сірки, аміак, феноли, формальдегід, бензапірен. Близько 20% забруднюючих речовин, що викидають в атмосферу стаціонарні джерела, є мутагенами й несуть загрозу здоров’ю не тільки нинішнього, а й наступних поколінь. Зростає кількість захворювань на бронхіальну астму, хронічний бронхіт, спостерігається підвищення рівня онкологічних захворювань, у структурі яких на перші місця вийшли злоякісні новоутворення дихальної системи. Найменшу очікувану тривалість життя при народженні мають жителі так званих антропотехногенно-завантажених регіонів — міст із розвиненою металургійною та хімічною промисловістю.

За картою забруднення атмосферного повітря в атласі визначте області України з найбільшими показниками забруднення атмосферного повітря. Порівняйте ці показники з показниками для вашого регіону та зробіть висновки.

Перегляньте в мережі Інтернет мультфільми «Про екологічну корову» та «Delivery | A Short Film by Till Nowak». Зробіть висновки про важливість захисту навколишнього природного середовища й особливо атмосфери.

3. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Більшість кліматологів дотримується думки, що зараз відбувається глобальне потепління клімату. На планеті ця тенденція, за інформацією Всесвітньої метеорологічної організації, триває вже понад 25 років. У світі тануть льодовики, підвищується рівень Світового океану, що відбивається і на природі Чорного й Азовського морів.

Очікується, що до 2100 р. рівень Чорного й Азовського морів виросте приблизно на 0,2—1,1 м. За мінімального зростання берегова лінія залишиться майже без змін. Проте якщо вода підніметься на 1 м — буде затоплено тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.

У науковому світі існують дві протилежні точки зору. Одні вчені стверджують, що зараз відбувається глобальне потепління клімату внаслідок змін у космосі, інші переконані, що глобальне потепління спричинене збільшенням обсягів парникових газів. Щодо причин цього також є розбіжності. Одні фахівці вважають, що у зростанні концентрації парникових газів і катаклізмах природи винна людина, яка забруднює навколишнє середовище парниковими газами. Інші фахівці вважають, що це відбувається за рахунок вулканів. Статистика свідчить, що від антропогенних джерел викидається лише 3,5% діоксиду вуглецю і 3,3% метану від загальної кількості, що надходить у навколишнє середовище. Інша точка зору полягає у твердженні, що людство перебуває на початку чергового льодовикового періоду, а проблема глобального потепління є наукоподібним міфом.

Атмосферне повітря — це дуже важливий природний ресурс, який необхідно оберігати, тому що його забруднення завдає шкоди здоров’ю людей, сільськогосподарським культурам, екосистемам і навіть об’єктам культурної спадщини. Забруднення атмосферного повітря — це глобальна проблема, яка потребує негайного вирішення. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» — це документ, який має захищати, регулювати, контролювати стан атмосферного повітря з метою забезпечення конституційного права громадян на безпечне довкілля.

Важливим міжнародним документом є Конвенція про транскордонне забруднення атмосферного повітря на великі відстані. Вона була розроблена під егідою Європейської економічної комісії ООН, підписана в 1979 р., а в Україні набула чинності в 1983 р. Метою Конвенції є співпраця держав у питанні охорони атмосферного повітря.

ВИСНОВКИ

  • На зміни погоди реагують майже 70% людей, самопочуття яких погіршується не тільки внаслідок магнітних бур, а й через перепади тиску в атмосфері, зміни вологості повітря, сильний вітер, морози чи спеку.
  • Одні вчені вважають, що зміни клімату пов'язані зі зростанням активності господарської діяльності людини, збільшенням викидів вуглекислого газу в атмосферу і «парниковим ефектом». Інші переконані в тому, що відбуваються звичайні циклічні кліматичні зміни.
  • Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в Україні є металургійні заводи і теплові електростанції.
  • В Україні діє Конвенція про транскордонне забруднення атмосферного повітря на великі відстані.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Поясніть, чому і як погодно-кліматичні умови впливають на здоров'я й господарську діяльність людини.
  • 2. Охарактеризуйте кліматичні особливості своєї місцевості та поясніть їх вплив на життєдіяльність людини.
  • 3. Спрогнозуйте вплив змін клімату на зміни господарської діяльності людей у своїй місцевості.
  • 4. Порівняйте за інформацією з додаткових джерел рівень забруднення повітря в Україні та інших країнах світу. Зробіть висновки.

Дослідження (на вибір)

  • 1. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом погоди в інтернет-джерелах, ЗМІ.
  • 2. Визначення впливу несприятливих погодних явищ на життєдіяльність людини (на прикладі свого регіону).