Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Практична робота 9. Визначення відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: пояснювати зміст понять «клімат», «кліматичний показник»; характеризувати особливості клімату в межах окремих регіонів України; визначати причини відмінностей кліматичних показників для різних регіонів за аналізом кліматичної карти.

Обладнання: кліматична карта географічного атласу.

Завдання

1. За допомогою кліматичної карти географічного атласу доберіть дані та охарактеризуйте основні кліматичні показники вашого регіону: температура повітря найтеплішого (липня) та найхолоднішого (січня) місяців року; максимальні та мінімальні зафіксовані температурні показники (для вашого обласного центру); середня річна кількість опадів; переважаючі напрямки вітру в теплий та холодний сезони року.

2. За допомогою кліматичної карти географічного атласу доберіть такі самі дані для будь-якого іншого регіону країни та порівняйте їх з основними кліматичними показниками вашого регіону.

3. Узагальніть отриману інформацію та зробіть висновки щодо особливостей клімату та наявних природно-кліматичних ресурсів двох різних регіонів України (за даними відібраних вами кліматичних показників). Оцініть практичне значення кліматичних ресурсів для господарської діяльності людини у вашій області.

4. Які емоції та почуття ви переживали на початку роботи, під час її виконання та завершення?