Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Практична робота 6. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: використовувати тектонічну, геологічну й фізичну карти, визначати вік гірських порід за геологічною картою; пояснювати значення понять «корисні копалини», «платформа», «щит», «плита», «область складчастості»; встановлювати зв’язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою.

Обладнання: географічні атласи, настінні карти (тектонічна, геологічна, фізична), лінійка, простий і кольорові олівці, тектонічна контурна карта України.

Завдання

1. Розгляньте зміст та умовні знаки тектонічної, геологічної та фізичної карт в атласі. Виберіть п’ять-сім тектонічних структур у межах України та за допомогою цих карт заповніть таблицю.

Тектонічна структура

Форма рельєфу, що відповідає тектонічній структурі

Корисні копалини

Назва

Геологічний вік

2. Відповідно до складеної таблиці позначте на контурній карті тектонічні структури, підпишіть форми рельєфу, які їм відповідають, нанесіть родовища розвіданих там корисних копалин.

3. Зробіть висновок про зв’язки, що існують між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами.

4. Які емоції та почуття ви переживали на початку роботи, під час її виконання та завершення?