Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 27. Дослідження рельєфу України. Вплив рельєфу на діяльність людини. Форми техногенного рельєфу

Пригадайте, які форми рельєфу називають антропогенними. Чи є такі форми рельєфу у вашій місцевості?

1. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ УКРАЇНИ. Видатним дослідником рельєфу України в XIX ст., укладачем відповідних географічних і гіпсометричних карт був російський географ французького походження, картограф і геодезист, генерал-лейтенант, член-кореспондент Санкт-Петербурзької Академії наук Олексій Тілло. Він написав понад 100 наукових праць із різних галузей географічних знань, серед яких переважали дослідження з геодезії та картографії.

Будівництво залізниць у царській Росії наприкінці XIX ст. вимагало знань рельєфу місцевості. Крім того, залізниці мали перетинати долини річок, і без їх вивчення будівництво шляхів сполучення було неможливим. У 1889 р. О. Тілло створив оглядову гіпсометричну карту Європейської Росії в масштабі 60 верст в 1 дюймі (1:2 520000). На ній уперше було відображено рельєф більшої частини України. Досліджував вчений і річки Полісся з метою осушення боліт під час прокладання тут залізниць.

За картою фізико-географічного районування України назвіть найбільші річки Полісся.

Мал. 1. Тектонічна будова України.

2. ЗВ'ЯЗОК РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ. Між рельєфом і тектонічними структурами існує зв’язок, хоча й проявляється він не завжди. Території з однаковим рельєфом можуть мати різну будову глибинних шарів гірських порід, які нічим на поверхні не проявляються (мал. 1). Наприклад, під Подільською височиною розташовані Український щит, Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська западина. Водночас Український щит — одна з найдавніших тектонічних структур Землі, що займає понад третину території України, у багатьох місцях має прояв на земній поверхні у вигляді Словечанського-Овруцького кряжа, Приазовської та Придніпровської височин, а долинами річок ця тектонічна структура проявляється у вигляді окремих прибережних скель або порогів (мал. 2, 3).

Складну тектонічну будову мають товщі гірських порід, що залягають під Донецьким кряжем — Донецька складчаста споруда.

На поверхні Землі тут височина, а в її глибинах потужні складчасті відклади вапняків, пісковиків і сланців, кам’яного вугілля й солі сягають 18 км.

Під Причорноморською низовиною розташовано багато тектонічних структур: Причорноморська западина, Придобруджинський прогин, Скіфська плита. Потужність осадової «ковдри», яка вкриває кам’яний фундамент, сягає близько 3200 м.

На відміну від Українського щита, жодного прояву на поверхні у вигляді якихось форм рельєфу не має Волино-Подільська кам’яна плита. Так само як і Скіфська плита, вона схована на глибині 2000—2500 м під шарами осадових порід. Рельєф поверхні над нею досить різноманітний: західна частина Подільскої височини, Волинська височина й частина Поліської низовини.

Альпійська складчаста система в районі Карпат також має розмаїтий рельєф на земній поверхні. Вона складається з трьох частин: власне Карпати, Передкарпатський прогин і Закарпатська западина.

Мал. 2. Український щит.

Схили Воронезького кристалічного масиву на північному сході України проявляються в південно-західних відрогах Середньоросійської височини, а тектонічна Дніпровсько-Донецька западина в рельєфі проявляється Придніпровською низовиною.

Скористайтеся фізичною та тектонічною картами будови України та складіть таблицю, у якій установіть відповідність між рельєфом і тектонічними структурами, як описано в тексті підручника.

3. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. В Україні виділяють різні типи рельєфу за походженням. Господарське використання рельєфу значною мірою залежить від цієї типології, а сам він відіграє значну роль у розвитку сучасного суспільства (мал. 4).

Тектогенні форми рельєфу утворилися внаслідок деформації земної кори (Карпати, Кримські гори, Причорноморська низовина). Вулканогенні форми поширені в Карпатах і Кримських горах, наприклад, грязьові вулкани заввишки до 60 м на Керченському півострові. На багатих на поживні речовини вулканічних породах Закарпаття вирощують виноград. Грязьові вулкани та підземні джерела мінеральних вод є об’єктами туризму.

Денудаційні форми рельєфу, поширені на височинах та низовинах, утворилися внаслідок руйнування гірських порід під впливом вивітрювання. У Кримських горах у результаті вивітрювання утворилися химерні форми рельєфу. Водно-ерозійні форми рельєфу представлені річковими долинами, балками, ярами та морськими косами. Мальовничі каньйоноподібні долини річок басейну Дністра, грандіозні яри височин, пляжі морських кіс привабливі для розвитку туризму.

Мал. 3. Схили Українського щита у вигляді: а) порогів та каньйонів річки Південний Буг; б) Дністровських каньйонів.

Льодовикові форми — борозни і цирки (чашоподібні заглибини) — трапляються в Карпатах. На Поліссі є ози — довгі піщані вали, моренні горби. У місцях поширення легкорозчинних водою гірських порід можна зустріти карстово-суфозійні форми рельєфу — печери і поди (степові блюдця). Є вони на Подільській височині, у Кримських горах, на півдні країни. Печери України належать до найбільших у світі. За красою ж гіпсові печери нашої країни не мають собі рівних і є туристичним ресурсом світового значення, який усе ще майже не використовується.

Гравітаційні форми (обвали, осипи, зсуви) є на Південному березі Криму та вздовж правого берега Дніпра. Еолові, або піщані, форми рельєфу поширені на Поліссі, на морських косах, у пониззі Дніпра. Олешківські піски з дюнним рельєфом (Херсонщина) є найбільшою пустелею Європи. Найчастіше в природі зустрічаються форми рельєфу мішаного походження.

За мал. 4 та власними спостереженнями назвіть водно-ерозійні форми рельєфу, які поширені у вашій місцевості через не завжди раціональну господарську діяльність людини.

Рельєф України сприятливий для промислового й житлового будівництва, ведення сільського господарства, прокладання доріг, каналів, різних комунікацій. Однак господарська діяльність людини (вирубування лісів, неефективні методи ведення сільського господарства тощо) може призвести до поширення на височинах водно-ерозійних форм рельєфу.

Мал. 4. Генетичні форми рельєфу в Україні.

Близько 5 % території України вкрито горами. Це також величезний ресурс для розвитку рекреаційно-туристичного господарства. Карпати з їх пологими схилами є ідеальним місцем для розвитку гірсько-лижного туризму взимку і пішохідного — влітку.

Рельєф нерідко служить і перепоною для пересування холодних північних повітряних мас, створюючи сприятливі кліматичні умови для розвитку агропромислового та рекреаційного господарства країни, наприклад, на Південному березі Криму, Закарпатті.

Порівняйте рельєф місцевості України та іншої країни Європи (на власний вибір). Зробіть відповідні висновки.

4. ФОРМИ ТЕХНОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ В УКРАЇНІ. Форми техногенного рельєфу України можна умовно поділити на дві групи. Перша група — це ті форми мікрорельєфу, які залишаються після завершення інженерної діяльності, наприклад видобутку корисних копалин. До них належать кар’єри, терикони, відвали гірських порід. Іноді кар’єри заповнюються водою та перетворюються на зони відпочинку людей, на териконах і відвалах висаджують дерева.

Другу групу техногенних форм рельєфу можна назвати створеними цілеспрямовано. Вони потрібні людині для оптимальної експлуатації споруд та різних видів інженерної діяльності, наприклад, залізничні насипи, дамби, тунелі, терасовані схили для будівництва доріг, вирівняні будівельні майданчики.

Які форми техногенного рельєфу поширені у вашій місцевості?

На Придніпровській низовині в Сумській області розташований Роменський соляний купол — гігантська брила солі, що під впливом тектонічних рухів була ніби видавлена із земних надр. Велетенська сила підняла поверхневі шари гірських порід, і утворився добре виражений у рельєфі горб заввишки 40 м.

ВИСНОВКИ

  • Значний внесок у дослідження рельєфу України ще в XIX ст. зробив О. Тілло.
  • Найскладнішу тектонічну будову мають товщі гірських порід під Донецьким кряжем.
  • Рельєф відіграє значну роль у розвитку сучасного суспільства та господарства.
  • Рельєф України загалом сприятливий для розвитку промисловості, сільського господарства та інших видів ділової активності людини. Багатий він і на об'єкти рекреаційно-туристичного призначення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що наше життя тією чи іншою мірою залежить від рельєфу.
  • 2. Спрогнозуйте основні напрями використання кар'єрів після завершення їхньої експлуатації.
  • 3. Складіть короткий опис природного рельєфу вашої місцевості.
  • 4. Проаналізуйте причини розвитку карстових явищ в Україні.