Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Розділ III. Природні умови і ресурси України

 • Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України
 • Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
 • Тема 3. Води суходолу та водні ресурси
 • Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
 • Тема 5. Рослинність
 • Тема 6. Тваринний світ України
 • Тема 7. Ландшафти України
 • Тема 8. Природокористування

Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України

§ 24. Тектонічна та геологічна карти України. Геологічне літочислення

Пригадайте внутрішню будову нашої планети і будову літосфери в межах ділянок материків та океанічного дна.

1. ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА КАРТИ УКРАЇНИ. На тектонічній карті України зображені форми та характер залягання гірських порід у земній корі, які утворилися в різний геологічний час, мають різний вік, розміри і площі. Ми маємо справу з поверхнею Землі, якою ходимо та їздимо. А якщо подивитися глибше? Наприклад, якою є будова Землі під Причорноморською низовиною? Із яких гірських порід складаються Карпати й Кримські гори? Коли вони виникли?

На геологічній карті України відображається географічне поширення гірських порід різного віку, які залягають під сучасними (четвертинними) відкладами гірських порід. Чим давнішими є гірські породи, тим глибше вони залягають. Знання про особливості залягання гірських порід важливі для пошуку корисних копалин, оскільки різні їх види утворилися в різний період геологічної історії нашої планети в різних природних умовах того часу. Наприклад, геологи не шукають корисні копалини, які утворилися на дні морів, якщо цих морів у той або інший геологічний час на певній місцевості ще не існувало.

2. ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ В РІЗНІ ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ. Земна кора України належить до континентального типу і тому послідовно із глибини й до поверхні складається з базальтового, гранітного та осадового шарів (мал. 1). Її потужність коливається від 25 до 65 км. Різні її шари утворилися в різний геологічний час. Він є проміжком, за який сформувалася земна кора. Вчені склали приблизну шкалу віку гірських порід і періодів, коли вони утворилися.

Мал. 1. Будова материкової та океанічної земної кори.

СЛОВНИК

Геохронологічна таблиця (стратиграфічна шкала, геологічний масштаб часу) — система хронологічного датування, яка класифікує геологічні шари (стратиграфію) за часом. Використовується геологами, палеонтологами та іншими вченими для опису часу та взаємозв'язку подій у геологічній історії.

Geochronological scale (stratigraphic scale) is a geological time scale of the Earth's history, used in geology and paleontology, a kind of calendar for time intervals of hundreds of thousands and millions of years.

Періодизація геологічної історії Землі називається геохронологічною таблицею (уперше запропонована французьким геологом Еженом Реневьє в 1900 р.). У ній наведена послідовність формування земної кори в певні відрізки геологічного часу. Найбільш тривалими етапами життя нашої планети є геологічні ери. Від часу народження Землі й дотепер це архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська, кайнозойська ери, які тривали десятки й сотні мільйонів років. Зрозуміло, що інформація про найдавніші ери та періоди формування земної кори дуже обмежена.

3. ПЛАТФОРМИ (ПЛИТИ), ЇХНЯ БУДОВА. Тектонічна будова території України дуже складна. Під більшою частиною її поверхні залягає дуже давня за віком утворення, стійка, майже нерухома кам’яна платформа, складена докембрійськими утвореннями, — Східноєвропейська плита. Тому в основному на території України вогнищ землетрусів немає. Їх відгомін відчувається в періоди сейсмічної активності в горах, що оточують цю платформу, тобто переважно в альпійських складчастих хребтах Карпат, Кримських і Кавказьких гір (мал. 2).

Мал. 2. Сейсмічна небезпека в межах території України, розташованої на південному заході Східноєвропейської рівнини.

 • 1. За мал. 2 та фізичною картою Європи в атласі назвіть гірські масиви, сусідство з якими є сейсмічно небезпечним для платформної (рівнинної) території України.
 • 2. За картою тектонічної будови в атласі назвіть основні тектонічні структури в межах України та визначте приблизний вік гірських порід, що їх складають.

У центральній частині України, переважно під Придніпровською, Приазовською та частково Подільською височинами, пролягає Український щит — випукла частина платформи, що своєю будовою дійсно нагадує щит. Його краї заглиблюються в осадові гірські породи товщі Землі, а середина піднята й подекуди виходить на поверхню.

У прадавні часи молодості нашої планети на цьому місці були високі гори. Тут знаходять найдавніші гірські породи, у яких увічнена сила молодої Землі. За мільярди років прадавні гори зруйнувалися майже повністю. Зараз лише в долинах річок на поверхню виходять їх окремі скелі.

Якщо зняти шар осадових порід, які вкривають Східноєвропейську платформу, ми побачимо, що її тверда кам’яна основа дуже нерівна. Так, під Придніпровською низовиною лежить Дніпровсько-Донецька западина — найглибша на всій Східноєвропейській платформі. Цей ніби велетенський рівчак завглибшки до 18 км ущент заповнений осадовими породами (глина, пісковики, вапняки тощо).

На півдні країни, у Криму та поблизу нижньої течії Дунаю, невелику площу займає Скіфська плита, а вздовж верхньої течії Дністра на територію України заходить Західноєвропейська платформа.

Зовсім інше походження і внутрішню будову мають Карпатські й Кримські гори. Як і Альпи, Кавказ та Гімалаї, вони належать до наймолодших за часом утворення складчастих споруд світу, і процеси горотворення тут усе ще тривають. Хоча діючих вулканів тут немає, проте нерідко відбуваються землетруси.

Гірський Крим — складчаста споруда південної частини Кримського півострова — розташований у зоні глибинного розлому, у межах якого майже 150 млн років тому в середньоюрську епоху утворилися найбільші лаколіти — Аюдаг, Кастель, Урага, які інколи називають ненародженими вулканами (мал. 3).

Проаналізуйте таблицю (с. 90—91) та поясніть, як змінювалася геологічна будова та вигляд сучасної території України в різні географічні епохи. Які корисні копалини утворилися в різні геологічні часи? Як змінювалася флора і фауна території?

Англійський архієпископ Джеймс Ашшер (середина XVII ст.) був одним із перших, хто спробував визначити вік Землі та використав методи наукової хронології. Проте реально визначити вік планети Земля та геологічних порід, які її складають, стало можливим лише на початку XX ст. із розвитком наукових знань про радіоізотопне датування (британський фізик новозеландського походження Ернест Резерфорд, 1904 р.). У свою чергу, його використання стало можливим завдяки відкриттю радіоактивності (французький фізик, лауреат Нобелівської премії Антуан Анрі Беккерель, 1896 р.). В Україні ініціатором радіометричних досліджень був академік В. Вернадський.

Мал. 3. Внутрішня будова гори Аюдаг (АР Крим).

У Румунії, де стикаються Українські (Східні) Карпати та Південні Карпати, розташована зона Вранча (гори Вранча). Протягом XX ст. тут відбулося 30 сильних землетрусів. Через один із них у 70-ті рр. XX ст. сильно постраждала столиця Румунії Бухарест. Унаслідок великої глибини виникнення землетрусів (80—190 км) їх відгомін відчувається на величезній площі від Греції на півдні до Фінляндії на півночі. У небезпечній зоні перебувають території України, які прилягають до Румунії (Чернівецька, Одеська області).

ВИСНОВКИ

 • Тектонічна будова території України дуже складна.
 • Природа на території України в різні геологічні ери суттєво відрізнялася від сучасної.
 • Під більшою частиною території України залягає дуже потужна й стійка Східноєвропейська платформа.
 • Карпати й Кримські гори є молодими складчастими структурами, процеси горотворння в яких ще тривають.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що тектонічні структури не завжди проявляються на поверхні Землі.
 • 2. Поясніть необхідність дослідження глибинних шарів нашої планети і території України.
 • 3. Спрогнозуйте наслідки продовження процесів горотворення в Карпатах і Кримських горах.

Таблиця

ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ