Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 22. Міжнародна система відліку часу

Як погода та час впливають на ваше життя?

1. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ВІДЛІКУ ЧАСУ. Міжнародна система відліку часу ґрунтується на поділі поверхні Землі на 24 годинні пояси. Наша планета робить повний оберт навколо своєї осі із заходу на схід, або проти годинникової стрілки (якщо дивитися з боку Північного полюса), приблизно за одну добу — 24 години. Результатом цього руху є наявність добового ритму, тобто постійна зміна дня і ночі.

Усі живі організми пристосувалися до цих періодичних змін. Одні ведуть активний спосіб життя вночі, інші, як і людина, — вдень.

Уся поверхня Землі (360°) умовно поділена на 24 годинні пояси, отже, за одну годину (360° : 24 години) Земля обертається на 15°. У межах одного такого поясу годинники показують єдиний час. Час у сусідніх (на захід та на схід) годинних поясах відрівняється на одну годину. Відлік поясів здійснюється із заходу на схід від початкового (нульового), або Гринвіцького годинного поясу. Його середній меридіан проходить через астрономічну обсерваторію у Гринвічі (Лондон, Велика Британія) (мал. 1). У 1883 р. вчені домовилися, що саме цей меридіан має географічну довготу 0 градусів, 00 мінут і 00 секунд.

Мал. 1. Гринвіцька астрономічна обсерваторія з пам'ятним знаком на місці проходження нульового меридіана.

У 1879 р. на засіданні Канадського інституту в Торонто інженер Стендфорд Флемінг запропонував користуватися зручним для всіх поясним часом. Він висловив ідею запровадження космічного часу — поділу нашої планети меридіанами на 24 годинні пояси завширшки 15°. У світі цей поясний час ввели в 1884 р. На рік раніше його почали використовувати в США й Канаді, а в Україні — з 1924 р. (мал. 2).

Визначте різницю в часі між столицею України й наведеними на мал. 2 містами та столицями окремих країн світу.

СЛОВНИК

Годинний пояс — регіон земної кулі, який має єдиний стандартний час для юридичних, комерційних та соціальних цілей.

A time zone is a region of the globe that observes a uniform standard time for legal, commercial and social purposes.

Мал. 2. Час у містах і столицях окремих країн світу.

Мал. 3. Лінія зміни дат.

2. МІЖНАРОДНА ЛІНІЯ ЗМІНИ ДАТ. ГОДИННІ ПОЯСИ. КАРТА ГОДИННИХ ПОЯСІВ. У час глобалізації громадяни України вільно мандрують планетою в усіх можливих напрямках. Нерідко вони стикаються з необхідністю перетину годинних поясів, а інколи й Міжнародної лінії зміни дат. Це умовна лінія на поверхні земної кулі, що розмежовує частини нашої планети, час у яких відрізняється на цілу добу. Міжнародна лінія зміни дат проходить переважно 180-м меридіаном у Тихому океані. Якщо, наприклад, ви летите із заходу на схід через 180-й меридіан, вам доведеться повернутися на один день назад. Якщо ж ви рухаєтеся Тихим океаном у протилежному напрямку (зі сходу на захід), то до календарної дати додаєте один день (мал. 3).

Кожен годинний пояс має номер. Незручно, коли невелика за площею країна поділена на два годинні пояси, і в них різний час. Тому на практиці межі годинних поясів проводять у межах політико-адміністративних кордонів, оскільки районам, що розташовані в тісному комерційному або іншому сполученні, зручно мати один і той самий час.

У європейських країнах час Гринвіцького годинного поясу називають західноєвропейським. Наступний на схід перший годинний пояс називається середньоєвропейським, у цьому ж напрямку за ним іде східноєвропейський пояс.

Понад 93 % території України лежить у другому східноєвропейському годинному поясі. Лише крайня західна її частина розташована в першому (або середньоєвропейському), а крайня східна — у третьому годинному поясі, де місцевий час відрізняється від поясного більш ніж на пів години (мал. 4).

Для нашої держави характерна світова практика проведення меж годинних поясів державними кордонами. Тому на всій території України запроваджено єдиний час східноєвропейського годинного поясу.

У межах України східноєвропейський поясний час називається київським. Тому в засобах масової інформації використовується вираз «за київським часом». За цим часом живе вся наша країна: здійснюється рух транспорту, діє телефонний і телеграфний зв’язок, відбуваються спортивні змагання, транслюються телепрограми тощо.

Існують різні одиниці вимірювання часу — тисячоліття, століття, рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина. Ними ми користуємося в повсякденному житті. Проте існують й інші одиниці вимірювання часу, про які багато хто навіть не чув: мікро-, мілі- і наносекунда, пікосекунда і фемтосекунда, атто- і зептосекунда, іоктосекунда або гіга та світовий рік. Дізнайтеся про них із додаткових джерел знань або спитайте у вчителів фізики, хімії та біології.

3. МІСЦЕВИЙ, ПОЯСНИЙ ТА ЛІТНІЙ ЧАС. Вам уже відомо, що через будь-яку точку земної поверхні можна провести меридіан.

Мал. 4. Реальний відлік часу в країнах Європи та розподіл їх територій у межах годинних поясів (поясний час).

Мал. 5. Використання літнього часу. Синій — регіони, що переходять на літній час. Оранжевий — регіони, у яких скасовано перехід на літній час. Червоний — регіони, де переходу на літній час ніколи не було.

Місцевий час саме і є часом меридіана певного місця. Він визначається положенням Сонця над лінією горизонту. Таким чином, місцевий час залежить від географічної довготи того чи іншого місця.

Візьмемо для прикладу два найбільші міста нашої країни — Київ і Харків. Якщо в Києві, який розташований на 31° сх. д., 12 година, то в Харкові, який лежить на 36° сх. д., у цю саму мить місцевий час становить 12 год 20 хв. Розрахунки тут доволі прості. Наша планета за 4 хв обертається на 1°. Різниця в градусах східної довготи між Києвом і Харковом становить 5° (36 - 31). Отже, місцевий час Києва відрізняється від місцевого часу Харкова на 20 хв (4 хв помножити на 5°). Зрозуміло, що постійно користуватися місцевим часом вкрай незручно. Рухаючись на захід або схід, нам довелося б із кожним новим градусом довготи переводити стрілки годинника назад або вперед на 4 хв.

Ви знаєте, що Земля обертається із заходу на схід. Саме через це в усіх точках земної поверхні на схід від меридіана певного місця полудень настає раніше. Тому годинник там показує більше годин або хвилин. Усі точки, які лежать на захід від вашого меридіана, відстають у часі.

За мал. 4 назвіть країни та їхні частини, які відповідно до годинного поясу мали б виділяти в межах своїх країн території, де поясний час відрізнявся б на одну годину. Які країни Європи дійсно розташовані в межах єдиного годинного поясу?

Ви вже, мабуть, помітили, що в житті людини має значення протяжність світлового дня. Так само вона має значення і для країни, її економіки, освіти, медицини, армії. Із метою заощадження електроенергії та повнішого використання періоду світлового дня уряди багатьох держав світу ввели так званий літній час. Особливе його значення в країнах помірного кліматичного поясу. Літній час відрізняється від поясного на одну годину вперед (мал. 5). Він починається в останню неділю березня о 3 годині ночі місцевого часу, а закінчується — в останню неділю жовтня. Уперше переводити годинники запропонував Бенджамін Франклін ще в 1784 р. Тоді це було зроблено з метою скорочення витрат.

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про англійця Вільяма Віллетта, який пропагував використання літнього часу.

Із 2021 р. кожна країна Європейського Союзу (ЄЄ) самостійно вирішуватиме, за яким часом — зимовим чи літнім — їй краще жити, адже у 2019 р. Європарламент підтримав (410 голосами проти 192) рішення про скасування переведення годинників. Зараз у ЄЄ, як і в Україні, переводять годинники в березні та жовтні.

Понад 70 країн світу щорічно запроваджують літній час. Однак у нього є не лише прихильники, але й противники. Вони вважають, що такі періодичні зміни порушують усталені біологічні ритми людей, а це призводить до збільшення різних негативних розладів в організмі. Крім того, заощадження електроенергії виявилося не дуже значним.

ВИСНОВКИ

  • Міжнародна система відліку часу заснована на поділі Землі на 24 годинні пояси.
  • Міжнародна лінія зміни дат — умовна лінія на поверхні земної кулі, що розмежовує частини нашої планети, у яких час відрізняється на цілу добу.
  • Місцевий час є часом меридіана певного місця.
  • Літній час запроваджується через необхідність заощадження електроенергії та повнішого використання періоду денного часу в господарстві та житті людей.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Поясніть позитивні й негативні наслідки переходу на літній час.
  • 2. Порівняйте природно-кліматичні умови країн, які запроваджують літній час, і тих, які від нього відмовилися.
  • 3. Обчисліть місцевий час для Львова, Вінниці, Черкас і Луганська, коли в Києві місцевий час становить 12 год.
  • 4. Проаналізуйте, чому в приекваторіальних країнах ніколи не вводився літній час.