Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 18. Державна територія та географічне положення України

Пригадайте план, за яким характеризують географічне положення материка.

1. ПОНЯТТЯ «ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ». ФІЗИКО-, ЕКОНОМІКО-, ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. Географічне положення будь-якої країни є одним із вирішальних чинників у її взаємодії з іншими державами.

Фізико-географічне положення (ФГП) України, тобто розміщення її в певних природних межах (форми рельєфу і тектонічні структури, великі річки, моря та океани, кліматичні пояси й природні зони) окреслює положення країни щодо того, наскільки сприятливими для життя й господарської діяльності населення є природні умови та ресурси країни. Загалом природні умови України є одними з найсприятливіших у світі.

Німецькі кліматологи вважають, що за всім комплексом природних умов для розвитку держави найкращою у світі є територія Вінницької області. Визначено й населений пункт, де сконцентровані ці сприятливі умови, — місто Немирів.

За допомогою атласу та плану характеристики географічного положення материків (пригадайте матеріал 7 класу) складіть характеристику ФГП України. Укажіть його переваги та недоліки.

Мал. 1. Україна на політичній карті Європи.

Економіко-географічне положення (ЕГП) — положення країни щодо сусідніх держав, суспільно-економічних утворень та явищ. Політико-географічне положення (ПГП) — розміщення щодо військово-політичних блоків, центрів напруженості та регіональних конфліктів. Транспортно-географічне положення (ТГП) — положення щодо міжнародних шляхів сполучення. Існує також поняття сусідського положення (СП) — оцінка можливостей економічного співробітництва з країнами-сусідами, положення щодо мінерально-сировинних баз світу.

На відміну від ФГП, ЕГП України можна оцінити як середньосприятливе. Жодна з країн, що безпосередньо межує з нашою державою, не належить до високорозвинених в економічному відношенні держав — країн Великої сімки (G-7): США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада. Сусідство України з такими кризовими державами, як Молдова, Білорусь і Росія, створює проблеми для розвитку нашої держави. Вигідним для України є сусідство з країнами Європейського Союзу (ЄС) — Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією (мал. 1, 2). Їх успішний розвиток є прикладом для нашої держави. Загалом ЕГП є положенням щодо інших об’єктів і територій, які мають господарське значення, промислових і сільськогосподарських об’єктів, промислових районів, транспортних шляхів.

Мал. 2. Морські кордони між Україною та іншими державами.

Таблиця

ЕГП ТА ПГП УКРАЇНИ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

ЕГП та ПГП України

Переваги

Недоліки

Сусідами України на суходолі є сім країн, а головними «воротами» України в Європу — кордон із Польщею

Найдовша ділянка державного кордону припадає на агресивно налаштовану Російську Федерацію

Розташована у Східній Європі на перетині транспортних шляхів між країнами Європи та Азії (із заходу на схід та з півночі на південь)

Територіальна віддаленість від розвинених капіталістичних країн Європи: Німеччини, Великої Британії, Франції та інших

Має вихід до Атлантичного океану через річку Дніпро, порти Азовського та Чорного морів

Наявність на території країни військово-морської бази Росії (місто Севастополь, АР Крим)

Безпосередній вихід до річки Дунай створює можливість здійснення економічних зв'язків із вісьмома країнами Європи (Румунія, Болгарія, Сербія, Хорватія, Угорщина, Словаччина, Австрія, Німеччина)

Безпосередня близькість території країни до конфліктонебезпечних зон (мал. 4, §17) та наявність осередків військових конфліктів і окупованих територій у межах самої країни

Вигідне транзитне положення щодо основних паливно-сировинних баз регіону Євразії

Територія країни є буферною зоною між країнами НАТО та ЄС на заході й Росією на сході

  • 1) За мал. 1 та політичною картою Європи в атласі назвіть країни, з якими Україна має спільні кордони. Укажіть їхні столиці.
  • 2) Складіть картосхему транспортного коридору між Балтійським і Чорним морями.

Транспортно-географічний рейтинг України, наданий британською консалтинговою фірмою «Рендал», є найвищим у Євразії. Які підстави, на вашу думку, були для цього?

ПГП України характеризується як позитивними, так і негативними рисами. Несприятливим є сусідство з Росією, яка вчинила агресію проти нашої держави. У той самий час Україна має широкий (понад 2590 км) вихід до країн ЄС і НАТО. Таке географічне розміщення відкриває перед Україною перспективи входження до європейських і світових економічних, політичних і військових структур, які вже довели власну ефективність. Фактично таке положення є буферним між країнами НАТО та Росією. Буферність території країни створює нові проблеми із сусідами.

За таблицею охарактеризуйте особливості ЕГП та ПГП України.

2. ЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПІ ТА СВІТІ, ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ Й ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ. Завдяки особливостям ФГП Україна володіє природно-ресурсним потенціалом світового значення, який вона використовує для своїх потреб. Розташування нашої країни в помірному кліматичному поясі Північної півкулі визначає головні риси її фізико-географічних (природних) умов. Про це свідчить і теорія «кліматичних оптимумів» американського науковця Самуеля Гантінгтона: найсприятливіші умови для соціально-економічного розвитку і процвітання мають держави помірного кліматичного поясу. Особливістю географічного положення України також є те, що вона розташована на ділянці земної кори зі складною та різноманітною геологічною будовою, де молодий Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс поєднується з Українським кристалічним щитом — однією з найдавніших геологічних структур планети. Тектонічні плити й величезні западини також визначають надзвичайне різноманіття та багатство корисних копалин України.

Наша держава має потенційно (тобто за певних умов) вигідне ЕГП і ПГП у Європі та світі.

3. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ РИСИ, ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ, ЇХ НАСЛІДКИ ТА ЗМІНИ В ЧАСІ. Значний вплив на формування сучасної політичної карти світу мають геополітичні чинники. Вони є дією комплексного географічного середовища на внутрішню і зовнішню політику держави.

Геополітичне положення України надзвичайно складне.

Упродовж усього періоду існування праукраїнських держав у всіх їхніх проявах (від трипільської цивілізації через Велику Скіфію, Велику Сарматію, Готію, Антський союз, Русь-Україну, Козацьку державу і сучасну Україну) у виникненні, розквіті й занепаді цих державних утворень головну роль відігравали геополітичні та геостратегічні (роль держави на політичній карті світу) чинники.

СЛОВНИК

Геополітика — наука, що вивчає вплив географічних чинників переважно на зовнішню, а також внутрішню політику держав.

Geopolitics as a science studies the influence of geographical factors mainly on foreign and domestic policy.

Україна має один із найдавніших у світі державних символів — герб Тризуб. Зображення тризуба археологи знаходять повсюдно на монетах, стінних розписах, печатках, цеглі, посуді.

За однією з гіпотез, це знак триєдинства світу та поєднання символів поширених колись культів сонця та якоря. Що саме означає тризуб, достеменно не відомо. Праця Олександра Бєлова та Георгія Шаповалова «Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт» — одне з багатьох досліджень на цю тему.

ВИСНОВКИ

  • Географічне положення — це розміщення певних об'єктів і територій щодо інших природних та економічних об'єктів і соціально-політичних утворень та територій.
  • Україна розташована на території, яка має надзвичайно сприятливі для розвитку держави природні умови й ресурси.
  • Геополітика вивчає вплив географічних чинників на внутрішню й зовнішню політику держави. Геостратегія є місією держави на політичній карті світу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Оцініть вплив географічного положення будинку, де ви живете, на ваше життя, і вплив географічного положення України на перспективи її розвитку.
  • 2. Поясніть вплив країн-сусідів України на подальший розвиток нашої держави.
  • 3. Спрогнозуйте подальші зміни ПГП України.