Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Практична робота 3. Визначення азимутів і дирекційних кутів, румбів, географічних і прямокутних координат, крутизни схилів, абсолютних та відносних висот точок за топографічною картою

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: читати топографічну карту та практично користуватися нею; визначати за топографічною картою азимути і дирекційні кути, румби, географічні і прямокутні координати, крутизну схилів, абсолютні та відносні висоти точок; оцінювати практичне значення топографічних карт для життєдіяльності людини.

Обладнання: олівець, лінійка, циркуль-вимірювач, топографічна карта.

Завдання

1. За даними таблиці визначте магнітний азимут умовного напрямку CD за формулою Ам = А - d. Результат запишіть за зразком.

№ з/п

Істинний (географічний) азимут А

Магнітне схилення d

Магнітний азимут Ам

1

132°

-3°44'

135°44'

2

263°

+1°43'

3

34°

+1°06'

4

157°

+3°24'

5

108°

-2°49'

2. За даними таблиці обчисліть істинний і магнітний азимути за формулами А = α + γ, А = Ам + δ, Ам = α - (δ - γ), якщо дирекційний кут напрямку АВ становить α = 178°30'. Результат запишіть за зразком.

№ з/п

Зближення меридіанів γ

Магнітне схилення d

Істинний азимут Аі

Магнітний азимут Ам

1

-1°26'

+0°16'

177°04'

176°48'

2

+2°46'

+ 1°39'

3

-0°57'

+2°31'

4

-1°06'

+2°08'

5

-2°15'

-3°24'

3. За даними таблиці визначте дирекційні румби, користуючись залежністю між румбами і дирекційними кутами (табл. на с. 50). Результат запишіть за зразком.

№ з/п

Дирекційний кут α

Дирекційний румб r

1

135°44'

Пд Сх 44°16'

2

34°23'

3

304°54'

4

98°06'

5

128°40'

4. Знайдіть на топографічній карті найвищу позначену на ній точку, назвемо її А. Визначте її географічні та прямокутні координати.

5. Знайдіть на топографічній карті найнижчу позначену на ній точку, назвемо її В. З’єднайте цю точку з найвищою точкою А прямою лінією. Визначте істинний азимут і дирекційний кут напрямку АВ за допомогою транспортира.

6. Обчисліть відносну висоту точки А щодо точки В.

7. Знайдіть на топографічній карті джерело (за допомогою умовного знака) та визначте його абсолютну висоту.

8. Визначити крутизну схилу лінії між двома будь-якими потовщеними горизонталями, використовуючи графік закладань.

9. Зробіть висновки про інформативність топографічних карт (можливість давати різнобічну, точну й детальну характеристику місцевості: оцінювати рельєф, крутизну схилів, абсолютні й відносні висоти точок, визначати кути орієнтування, координати точок).