Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Практична робота 2. Визначення способів зображення об’єктів на тематичних картах

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: працювати з тематичними картами атласу; розпізнавати різні способи картографічного зображення на тематичних картах; використовувати легенду карти та різні способи зображення об’єктів на тематичних картах.

Обладнання: тематичні карти атласу для 8 класу.

Завдання

1. Знайдіть приклади всіх способів картографічного зображення в атласі.

2. За результатами пошуку заповніть таблицю для всіх способів за зразком.

3. Зробіть висновки про поєднання різних способів картографічного зображення на картах.

4. Які емоції та почуття ви переживали на початку роботи, під час її виконання та завершення?

Дослідження. За допомогою традиційних та інтернет-ресурсів доберіть джерела інформації для створення тематичної карти (учитель/учителька надає варіанти тематичних карт).