Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 75. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Поясніть, чому розвинені країни надають допомогу бідним країнам.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ВІДСТАЛОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ.

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, є найбільшою загальносвітовою проблемою. Ви вже знаєте, що велика нерівність і нерівномірність у розвитку окремих країн та їх груп є причиною загострення міжнародної напруженості. Наслідком цього можуть стати збройні конфлікти, тероризм, поява мільйонів біженців.

Щоб уникнути таких небажаних наслідків, людство має навчитися не допускати великої нерівності в розвитку країн і регіонів світу. На жаль, поки що контрасти між країнами не тільки не зникають, а й посилюються. Рівень доходів на одну особу таких країн, як Швейцарія і Норвегія, перевищує відповідний показник Ефіопії та Сомалі у 120 разів (мал. 1). Якщо порівняти випуск деяких видів продукції на одну особу в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, то тут різниця ще відчутніша — тисячі разів.

Поясніть, чому розвинені країни витрачають кошти з державних бюджетів, а світові фінансові установи та приватні особи вкладають гроші у вирішення проблем країн, що відстають у власному розвитку. Як ви вважаєте, чому ця допомога часто не дає бажаних результатів і не розв'язує проблеми?

Мал. 1. Бідні квартали в Африці.

Зростання кількості бідних, голодних, неписьменних людей, які змушені щоденно боротися за виживання, дестабілізує ситуацію у світі. Виникають локальні конфлікти, які можуть перерости в глобальні.

2. «ГОНКА ОЗБРОЄНЬ» ЯК ЧИННИК ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.

Звичайно, у світі виникають, поглиблюються або поступово вирішуються й інші глобальні проблеми. Наприклад, величезними є економічні втрати людства від «гонки озброєнь». Після Другої світової війни всі країни світу витратили вже понад 10 трлн дол. на озброєння й утримання армії. Цю величезну суму можна було б використати набагато продуктивніше, наприклад на ліквідацію глобальних проблем людства, бідності, хвороб тощо. Найбідніші, кризові країни, незважаючи на голод і злидні, продовжують вкладати величезні кошти у виробництво зброї. Так, Північна Корея, де панує голод, постійно фінансує виготовлення ядерної зброї та ракетне озброєння (мал. 2).

Проаналізуйте дані мал. 2 та зробіть відповідні висновки.

Разом із тим і ця проблема не є однозначною. Так, багато хто вважає, що винайдення атомної зброї відвернуло третю світову війну, оскільки якщо в цьому конфлікті не буде переможців, то втрачається і сам сенс війни. Армія, воєнна промисловість дали роботу багатьом мільйонам людей, які могли бути безробітними. Технічні досягнення у воєнній промисловості стали надбанням мирних галузей господарства.

Мал. 2. Витрати країн світу на воєнну промисловість (у % від ВВП).

І все ж загалом військово-політична конфронтація і «гонка озброєнь» є дуже небезпечними для людства. За підрахунками істориків упродовж останніх 6 тис. років мирними, тобто без воєн, були лише 292 роки. Сучасна проблема збереження миру на Землі включає в себе й таке поняття, як тероризм, що поступово набуває глобального характеру. Тероризм передбачає застосування найжорстокіших методів залякування та насилля, у тому числі фізичне знищення людей, для досягнення певних цілей. Зростання кількості терористичних актів у світі та непередбачуваність їхніх наслідків активізує зусилля світової громадськості в боротьбі з тероризмом.

Усі проблеми людства тісно пов’язані між собою. І як наслідок, загострення однієї проблеми викликає поглиблення інших. Проте хоча б часткове вирішення однієї глобальної проблеми так само пом’якшує вплив інших.

ВИСНОВКИ

• Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, вважається найбільшою загальносвітовою проблемою, оскільки вона є причиною загострення міжнародної напруженості та може призвести до збройних конфліктів, тероризму, появи мільйонів біженців.

• Зростання кількості бідних, голодних, неписьменних людей, які змушені щоденно боротися за виживання, дестабілізує ситуацію у світі. Відбуваються локальні конфлікти, які можуть перерости в глобальні.

• У світі виникають, поглиблюються або поступово вирішуються й інші глобальні проблеми. Одним із чинників їх загострення є «гонка озброєнь».

• Усі проблеми людства тісно пов'язані між собою, і загострення однієї з них викликає поглиблення інших.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте сутність проблеми подолання відсталості країн, що розвиваються.

2. Охарактеризуйте географію глобальних проблем: голоду, війни і миру та ін. Зробіть відповідні висновки.

3. Оцініть місце і роль географічної науки в сучасному світі, у різних сферах життя суспільства на прикладі пошуку можливих шляхів вирішення глобальних проблем людства.

Практична робота 18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок» планети, обговорення

1. Розгляньте карту атласу «Глобальні проблеми людства».

2. Проаналізуйте зміст карти та визначте:

1) два регіони з найбільшою концентрацією глобальних проблем;

2) п’ять країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем;

3) географію «гарячих точок» планети.

3. Проведіть обговорення за отриманими даними.

Проект. Взаємозв'язок і взаємозалежність глобальних проблем людства

1. За додатковими джерелами знайдіть інформацію про взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства.

2. Підготуйте повідомлення на основі цієї інформації.

3. Зробіть відповідні висновки.

Джерела Інтернету

• http://www.un.org/un70/ru/content/70ways — 70 напрямків діяльності Організації Об’єднаних Націй

• http://ru.unesco.org/themes/uchimsya-zhit-vmeste — ЮНЕСКО: навчаємося жити разом