Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 69. Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС

Поясніть причини прагнення країн вступити до складу ЄС.

1. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

Економічне співробітництво з іншими державами Україна намагається будувати на основі рівноправності та взаємної вигоди. Проте це не завжди вдається. Як ви знаєте, через ускладнення відносин нашої країни з Росією остання з головного торговельного партнера України перетворюється на другорядного.

Одночасно зростає торговельний оборот із країнами ЄС. На сьогоднішній день до ЄС і НАТО входять усі західні сусіди України — Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія. Головним торговельним партнером України серед її європейських сусідів є Польща. Увійшовши до ЄС і НАТО, країна розвивається швидкими темпами. Навіть у кризовому для світу 2008 р. приріст ВВП Польщі склав 18%. Україна поставляє Польщі метали, продукцію сільського господарства, отримує хімічні вироби та продукцію машинобудування. Польща для України є стабільним партнером і найбільшим ринком серед колишніх соціалістичних країн із високою купівельною спроможністю населення.

Як ви розумієте поняття «купівельна спроможність»? Від чого вона залежить?

В останні два роки торгівля зі Словаччиною базувалася на реверсивних (зворотних) поставках із цієї держави до України природного газу.

Важливим торговельним партнером України є Угорщина, що, як і Польща та Словаччина, стабільно розвивається. Ринок країни, незважаючи на невелику кількість населення, є доволі містким, що пов’язано з більшою заможністю її громадян. Україна поставляє до Угорщини електричні машини, руди, деревину й вироби з неї, чорні метали, одяг тощо, натомість отримує продукти нафтопереробки, машини й обладнання, пластмаси, фармацевтичні продукти, каучук, гуму тощо.

Мал. 1. Імпорт природного газу в Україну.

Торгівля з Румунією для України є вигідною, оскільки протягом останніх років наша країна продає цій державі товарів більше, ніж купує. Румунія імпортує машини й обладнання, руди металів, продукцію харчової промисловості. Основним румунським товаром, який купує Україна, є нафта і продукти її переробки. Із Румунії до України надходить також різноманітний садовий і городній посадковий матеріал. Таким чином, сальдо торгівлі є додатним.

Дуже вигідним, хоча й незначним торговельним партнером для України є Молдова. Наша держава поставляє до Молдови в декілька разів більше товарів, ніж отримує від неї. З України до Молдови надходять продукти харчової промисловості, метали й вироби з них, продукція хімічної промисловості, у першу чергу добрива, машини, прилади та електроустаткування. Із Молдови нам постачають продукцію рослинництва, текстильні матеріали та вироби з них, машини й обладнання. Молдова для України не є значним ринком збуту продукції, оскільки це невелика держава з невисоким рівнем життя населення та подібним асортиментом продукції сільського господарства й харчової промисловості.

Від’ємним для України є зовнішньоторговельне сальдо з Білоруссю. Загальний обсяг торговельного обороту між країнами становить 3—5 млрд дол. США. Білорусь до України поставляє бітум, ліс, машини й обладнання, зокрема сільськогосподарську техніку й транспортні засоби. З України ця держава отримує продукцію агропромислового комплексу, метали та вироби з них, продукцію машинобудування, зокрема двигуни і транспортні засоби, вироби хімічної промисловості.

За допомогою карт атласу та мал. 1, 2 складіть у зошиті картосхему експортних та імпортних потоків України і країн-сусідів. Зробіть відповідні висновки.

Україна має значні можливості для подальшого розвитку торговельного співробітництва із сусідніми й віддаленими державами. Це пов’язано з наявністю в нашій країні мінерально-сировинних ресурсів, рекреаційно-туристичної бази, сприятливих умов для розвитку сільського господарства тощо. Для реалізації цього потенціалу необхідні проведення ринкових реформ із використанням успішного їх досвіду в сусідніх країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині) та реальна боротьба з корупцією.

Доберіть додаткову інформацію про підготовку молодих українських спеціалістів у навчальних закладах країн ЄС та найближчих країнах-сусідах України.

9 грудня є Всесвітнім днем боротьби з корупцією (із 2004 р.). За допомогою інтернет-джерел знайдіть додаткову інформацію про різні підходи до розв'язання цієї проблеми, що існують у різних країнах. Який світовий досвід боротьби з корупцією може бути корисним для України? Поділіться цією інформацією з однокласниками на уроці географії.

Мал. 2. Структура експорту та імпорту України за січень—березень 2016 р.

Мал. 3. Вартість туристичних послуг у 2015 р. порівняно з 2014 р.

2. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ.

Україна підтримує та налагоджує з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС різні види економічних і культурних зв’язків. Проте розвитку окремих із них перешкоджає політична та економічна ситуація, що склалася на сході країни. Так, наприклад, несприятливим є інвестиційний клімат, тому інвестори з різних країн не поспішають вкладати кошти в міжнародні економічні та освітні проекти за участю України. Також скоротився приплив іноземних туристів до нашої країни (мал. 3).

За допомогою офіційного сайта Міністерства освіти і науки України (mon.gov.ua/activity/mizhnarodni-zvyazki) дізнайтеся про міжнародне співробітництво України в галузі науки та освіти.

Іноземні туристи забезпечують надходження валюти до бюджету країни, що їх приймає. У зв’язку із цим проблема збільшення активного міжнародного туризму виступає важливим напрямком підвищення економічного зростання як окремого регіону, так і країни в цілому.

Багато країн світу намагаються вирішити проблеми платіжного балансу за допомогою міжнародного туризму, залучаючи до себе якомога більше туристів з інших країн (Чорногорія, Болгарія, Таїланд, В’єтнам, Єгипет тощо).

Позитивний імідж привабливого туристичного напрямку для України формують міжнародні спортивні змагання, наприклад успішне проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. Тоді, за підсумками 2012—2013 рр., Україна вперше потрапила до міжнародних туристичних рейтингів і путівників (Globe Spots, TripAdvisor, The National Geographic Traveler, The Lonely Planet тощо). У зв’язку із цим очікувалося поступове зростання туристичного потоку. Однак політична ситуація та економічне становище в країні поставили туристичну галузь практично на межу занепаду. Порівняно з 2012 р. кількість організованих туристів скоротилася майже на 90%, а в цілому в’їзний потік знизився наполовину. Згідно з даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей, якщо у 2013 р. кількість туристів в Україні складала 24,6 млн осіб, валютних надходжень від них — 5,825 млрд дол., то у 2014 р. — 13,2 млн туристів і 2,732 млрд дол.

ВИСНОВКИ

• Україна намагається будувати економічні відносини з іншими державами на основі рівноправності та взаємної вигоди.

• Події останніх років в Україні змінили пріоритети відносин нашої країни з країнами-сусідами: зріс торговельний оборот із країнами ЄС — Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією та зменшився — із колишнім основним партнером — Росією.

• Україна поставляє до сусідніх країн метали, електричні машини, руди, деревину та вироби з неї, продукцію сільського господарства, а отримує хімічні вироби, природний газ, продукти нафтопереробки, машини й обладнання, пластмаси, фармацевтичні продукти, каучук, гуму і продукцію машинобудування.

• Україна має значні можливості для подальшого розвитку торговельного, освітнього, наукового, туристичного співробітництва із сусідніми й віддаленими державами.

• На розвиток міжнародного співробітництва України з країнами ЄС і країнами-сусідами впливають політична ситуація та економічне становище в нашій державі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні форми політичних, економічних, культурних та інших зв'язків України з державами світу.

2. Складіть перелік товарів іноземного походження, які придбала ваша родина в Україні, у своєму населеному пункті.

3. Оцініть можливі напрямки співробітництва України з країнами світу та перспективи входження України у світовий економічний простір. Для виконання цього завдання скористайтеся додатковими джерелами (офіційним сайтом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України тощо).

4. Поясніть причини змін географії зовнішньої торгівлі України.

5. За допомогою мал. 3 (с. 212) проаналізуйте зміни, які відбулися в туристичній галузі. Поясніть причини цих змін.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.