Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Україна у світі

§ 68. Місце України у світі

Охарактеризуйте переваги та недоліки географічного положення України.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ.

Міжнародні зв’язки України розширюються завдяки розвитку міжнародного географічного поділу праці, глобалізації соціально-економічного життя, безперервному вдосконаленню транспорту, особливостям її географічного положення.

Світове господарство базується на різних формах міжнародного співробітництва. Найважливішими для України є міжнародні економічні зв’язки. Це поняття ширше за поняття «міжнародна торгівля». Міжнародні економічні зв’язки України охоплюють торгівлю товарами, інвестиції, міграції робочої сили, науково-технічне співробітництво, міжнародний туризм тощо.

За останні роки суттєво змінилася зовнішньоторговельна політика України. Такі зміни відбуваються перш за все через загострення відносин із Росією. Україна була вимушена шукати інші ринки збуту власної продукції та джерела постачання нафти і природного газу.

Мал. 1. Зовнішня торгівля України з найбільшими країнами-партнерами за січень—жовтень 2015 р.

За допомогою статистичної інформації Державної служби статистики України проаналізуйте дані щодо сучасного стану зовнішньої торгівлі України, зробіть відповідні висновки (електронний режим доступу: ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/zed.htm).

2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ.

Зовнішньоекономічна політика — це цілеспрямована діяльність держави у сфері зовнішньоторговельних відносин з іншими країнами щодо змін структури зовнішньої торгівлі, збільшення експорту та зменшення імпорту, забезпечення країни дешевою сировиною, енергією, готовими товарами. Зовнішньоторговельна політика має два напрямки: вільна торгівля і протекціонізм. Протекціонізм є діями держави, спрямованими на захист вітчизняної економіки від іноземної конкуренції.

Мал. 2. Географія українського експорту у 2016 р. порівняно з 2013 р.

Мал. 3. Обсяги експорту окремих товарних груп у 2016 р.

СЛОВНИК

Зовнішньоекономічна політика — сукупність ціле спрямованих державних заходів щодо реалізації економічного потенціалу країни на зовнішньому ринку та задоволення власних потреб за рахунок товарів і послуг іноземного виробника.

У І кварталі 2017 р. обсяг українського експорту товарів і послуг зріс на 28% порівняно з 2016 р. Основними торговельними партнерами України є ЄС (38,4%), Росія, Туреччина, Іран, Єгипет, США, Ізраїль. За останні два роки відбулася докорінна зовнішньоторговельна переорієнтація України з Росії на країни ЄС (мал. 1, 2).

Україні у світі та Європі належать декілька рекордів, які вказують на потенційно великі можливості нашої держави щодо перетворення на одного з європейських, а за деякими групами товарів і на світового лідера. Так, Україна сьогодні є одним із провідних експортерів соняшникової олії (60% світового експорту в 109 країн світу), меду (перше місце в Європі та п’яте у світі), волоських горіхів, борошна. Вона входить у групу світових лідерів за експортом яєць, фундука, електроенергії, виплавкою чорних металів, видобутком залізних і марганцевих руд, вирощуванням зернових культур тощо (мал. 3).

В Україні було створено найбільший у світі транспортний літак, аналогічного якому за десятки років не спромоглася виготовити жодна держава. У країні працює третя за потужністю у світі та найпотужніша в Європі атомна станція в Енергодарі (Запорізька АЕС).

За допомогою мал. 1—3 знайдіть і покажіть на політичній карті світу країни, із якими Україна підтримує найтісніші торговельно-економічні зв'язки.

Доберіть додаткову інформацію про місце продукції промисловості та сільського господарства України у світі. Підготуйте повідомлення за цим питанням.

Країна має значні можливості для розвитку туристичної галузі. Так, на Правобережжі планується відбудова старовинних замків і фортець. Крім того, Україна володіє значними запасами лікувальних мінеральних вод («Нафтуся», «Миргородська», «Куяльник», «Бермінводи» тощо) та лікувальних грязей. Перелік рекреаційно-туристичних ресурсів європейського та світового значення в Україні є досить великим.

3. ПОЛІТИЧНІ ТА ІНШІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ.

У нашій країні політичні та інші відносини визначаються вищими органами державної влади. Двосторонні зв’язки з Китаєм, Литвою, Польщею, Канадою та іншими країнами мають характер довгострокового стратегічного партнерства.

Українські науковці, діячі у сфері культури, туризму, що відрізняються високим рівнем професіоналізму, представляють нашу країну у світі. Не варто забувати і про спортсменів, які завдяки власним здобуткам на змаганнях різного рівня також визначають місце України у світі.

За допомогою офіційного сайта Національного олімпійського комітету України (електронний режим доступу: noc-ukr.org) підготуйте повідомлення про останні здобутки українських спортсменів.

ВИСНОВКИ

• Розвиток міжнародного географічного поділу праці, глобалізація соціально-економічного життя, удосконалення транспорту, особливості географічного положення сприяють розвитку міжнародних зв'язків України.

• Міжнародні економічні зв'язки України охоплюють торгівлю товарами, інвестиції, міграції робочої сили, науково-технічне співробітництво, міжнародний туризм тощо.

• За останні два роки відбулася докорінна зовнішньоторговельна переорієнтація України з Росії на країни ЄС.

• Україна має значний потенціал для розвитку й співробітництва з країнами ЄС та інших регіонів світу.

• Роль і місце України у світі визначають не лише економічні, а й політичні, культурні зв'язки, спортивні здобутки, розвиток туризму.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні форми політичних, економічних, культурних та інших зв'язків України з державами світу.

2. За допомогою додаткових джерел поясніть місце України у світі за основними показниками соціально-економічного розвитку.

3. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку відносин між Україною та окремими країнами Європи, Америки, Азії, Африки, Австралією.

4. За допомогою мал. 1—3 (с. 208—209) проаналізуйте показники та зміни географії зовнішньої торгівлі України. Зробіть відповідні висновки.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.