Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 67. Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини

Пригадайте особливості географічного положення України. Поясніть його переваги та недоліки.

1. ГЕОПОЛІТИКА.

Великий вплив на формування політичної карти світу і в цілому політичної ситуації на нашій планеті мають геополітичні чинники, тобто чинники, пов’язані з дією географічного довкілля.

Найбільший внесок у становлення та розвиток геополітики як науки зробили німецькі географи. Деякі з них розглядали держави як живі організми, що борються між собою за «місце під сонцем».

Поясніть, чому і в який спосіб між державами відбувається боротьба за «місце під сонцем».

СЛОВНИК

Геополітика — наука, яка вивчає вплив географічних чинників переважно на зовнішню, а також внутрішню політику держав.

Природа й природні ресурси, до яких належить і площа території, є важливою умовою розвитку будь-якої держави. Кожна країна повинна мати достатній простір для задоволення своїх внутрішніх потреб. З іншого боку, вплив території — це вплив її природних умов і в цілому географічного середовища. Клімат, харчування та навіть географічний краєвид, як стверджував російський геополітик П. Мілюков, впливають на природу й внутрішній стан людини. Формується певний менталітет (характер, образ мислення) народу. Він обов’язково позначається на внутрішній і зовнішній політиці тієї країни, у якій цей народ переважає (мал. 1).

Спираючись на мал. 1, поміркуйте, як географічне середовище впливає на риси характеру людини. Поясніть це на прикладі Росії, Італії та Алжиру.

Мал. 1. Географічні краєвиди: 1) Озеро Байкал узимку (Росія); 2) Італійські Альпи; 3) пустеля Сахара (Алжир).

За допомогою політичної карти світу назвіть країни, які мають найбільшу та найменшу площу. Поясніть, чи впливає величина їхньої території на рівень економічного розвитку.

Географічне положення країни, тобто її розміщення відносно інших об’єктів і територій на поверхні Землі, має велике значення. Різні умови й результати розвитку нації та країни є наслідком їх розташування в зоні тундри або субтропічній зоні, у гірській місцевості або на рівнині, на морському чи океанічному узбережжі або в ізоляції від них.

Якщо країна межує з нестабільними, кризовими, агресивними державами, це негативно позначається на її соціально-економічному розвитку. На територію цієї країни спрямовуються потоки біженців, озброєні формування, порушуючи спокій і стабільність внутрішнього життя (мал. 2).

Що ж є рушієм усіх процесів, які відбуваються в природі та суспільстві? Це нерівність і нерівномірність. Рівність породжує застій. Атмосферний тиск, температура, вологість, сонячне тепло розподіляються планетою нерівномірно. Тому в природі все перебуває в постійному русі. Надто велика нерівномірність породжує природні катаклізми (катастрофи) — землетруси, тайфуни, торнадо, повені, селі тощо. Чим більша нерівномірність — тим сильніша катастрофа.

Так само і в суспільстві. Відсутність нерівності призводить до застою та розпаду.

СЛОВНИК

Географічна стратегія (геостратегія) — політична наука, що визначає засоби й методи для досягнення геополітичної мети окремої держави або союзу держав (збереження та збільшення могутності, мінімалізація збитків і відновлення докризового стану в несприятливих умовах кризи тощо).

Дуже великі нерівність і нерівномірність породжують у державі та її відносинах з іншими країнами соціальні й політичні потрясіння. Тому завданням будь-якого раціонально організованого суспільства є досягнення оптимального ступеня нерівності. За таких умов відбувається рух уперед і можна уникнути суспільних катастроф.

2. ГЕОСТРАТЕГІЯ.

Життя будь-якої людини, усвідомлює вона це чи ні, має певну мету. Так само і з країнами. Мета держави на міжнародній арені є її геостратегією. Це поняття тісно пов’язано з поняттям «геополітика». Воно визначається цілком об’єктивною потребою будь-якої держави у виживанні, збереженні та розвитку (експансії) в умовах потенційно ворожого оточення з боку інших держав, які також усіляко намагаються відстояти своє право на більш вигідні умови.

Геополітика будь-якої держави або створених державами міжнародних організацій відбувається на різних просторово-територіальних рівнях — глобальному, регіональному і субрегіональному (локально-сусідському). Якщо раніше існував доволі чіткий розподіл країн за їхньою роллю на різних просторово-територіальних щаблях суспільного розвитку, то зараз у зв’язку з глобалізацією ситуація змінилася. У минулому ролі в міжнародних відносинах були наперед розписані й розподілені. Великі держави творили глобальну і регіональну політику, а малі вдовольнялися субрегіональною. Сьогодні перевагу у світі отримують невеликі за площею й кількістю населення держави, які керуються гаслом «управлятися локально, а діяти глобально». Саме в цьому сенсі та з урахуванням глобальної тенденції перед Україною як середньою за розмірами державою відкриваються дуже великі перспективи.

Мал. 2. Біженці в Європі.

ВИСНОВКИ

• На формування політичної карти світу і в цілому політичної ситуації на планеті значно впливають чинники, пов'язані з дією географічного довкілля.

• Ресурси та площа території є важливою умовою розвитку будь-якої держави. Природні умови і географічне середовище впливають на формування менталітету кожної нації.

• На соціально-економічний розвиток країни впливають інші країни. Завданням будь-якого раціонально організованого суспільства є досягнення оптимальних умов для розвитку й уникнення суспільних катастроф.

• Геополітика держав та міжнародних організацій відбувається на трьох просторово-територіальних рівнях — глобальному, регіональному і субрегіональному (локально-сусідському).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте суттєві ознаки понять «геополітика» і «геостратегія».

2. Поясніть причини, із яких держави конкурують між собою.

3. Оцініть вплив географічного положення країни на її розвиток на прикладі конкретної держави.

4. Поясніть, чому геополітика держав та міжнародних організацій відбувається на трьох рівнях.