Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 60. Росія

Пригадайте з курсу історії України, які українські землі свого часу входили до складу Російської імперії.

Офіційна назва — Російська Федерація. Столиця — Москва (понад 9 млн жителів). Кількість населення — 146,4 млн осіб. Площа — 17 млн км2 (перше місце у світі). Державна мова — російська. Грошова одиниця — рубль (мал. 1).

Мал. 1. Державні символи країни: герб і прапор.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Географічне положення найбільшої у світі за площею країни, якою є Росія, однозначно оцінити не можна. Понад 75% її території розташовано в Азії і менше ніж 25% — у Європі. На північному заході Росія межує з Норвегією та Фінляндією, на заході — з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею та Білоруссю, на південному заході — з Україною, на півдні — із Грузією, Азербайджаном та Казахстаном, на південному сході — із Китаєм, Монголією та Північною Кореєю. Має морські кордони зі США та Японією.

Знайдіть на карті країни, із якими межує Росія.

Мал. 2. Динаміка в'їзду громадян Китаю до Росії.

Мал. 3. Озеро Байкал.

Характерною особливістю географічного положення Росії є значна відокремленість її частин одна від одної. Особливо сильно це відчувається в наш час, коли населення сходу країни бажає переселитися до її європейської частини, а їхнє місце займають переселенці з Китаю (мал. 2), які активно заселяють Сибір і Далекий Схід, перетворюючись у деяких місцевостях на національну більшість.

Мал. 4. Дерева, поширені в Росії: 1) кедр; 2) модрина; 3) ялина.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Рельєф Росії переважно рівнинний: майже 70% її території займають рівнини і плоскогір’я. На околицях країни височать гори з найвищою точкою горою Ельбрус (5642 м) на Кавказі.

Більша частина Росії лежить у помірному кліматичному поясі. Мільйони квадратних кілометрів її території, що охоплюють арктичний і субарктичний пояси, майже не придатні для життя. Лише вузька смуга Чорноморського узбережжя Кавказу належить до субтропічного поясу. Кліматичні умови на такій великій території доволі різноманітні. Так, у Якутії розташований Полюс холоду всієї Північної півкулі (у районі міста Оймякон, -71 °С). Майже вся територія Сибіру й Далекого Сходу вкрита вічною мерзлотою, що ускладнює господарську діяльність, особливо будівництво.

Росія має величезні запаси прісної води. Серед 2 млн озер виділяються найбільше за площею солоне озеро світу Каспійське море та найглибше прісне озеро Байкал (мал. 3).

Ґрунтовий покрив країни різноманітний, але переважають малородючі підзолисті та арктичні ґрунти. Близько 65% території Росії лежить у зоні лісів. Ялина, ялиця, сибірський кедр і модрина є дуже цінними породами дерев (мал. 4). Тваринний світ доволі багатий. Серед промислових тварин виділяються соболь, песець, білка, єнотоподібний собака, марал тощо.

Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації — найбільший у світі. Крім водних, лісових, рекреаційних ресурсів виділяються мінерально-сировинні. Світове значення мають запаси вугілля, нафти, природного газу, торфу. Великими є поклади залізної руди та руд кольорових металів, кам’яної і калійної солей, сірки, апатитів, алмазів, азбесту, різноманітних будівельних матеріалів.

3. НАСЕЛЕННЯ.

Населення Росії розміщене дуже нерівномірно. Його кількість останнім часом суттєво зменшується. Цей процес характерний для етнічних росіян і угро-фінських християнських народів. Водночас швидкими темпами зростає кількість мусульманського й тюркського населення.

За густотою населення (понад 8,5 осіб/км2) країна посідає лише 174-те місце у світі. Майже 80% населення живе в європейській частині країни. Величезні простори Сибіру й Далекого Сходу майже безлюдні та не мають постійного населення. Поширене осередкове розселення.

Міське населення становить 73%. У країні налічується 15 міст-мільйонерів. Крім столиці Москви, найбільшими містами є Санкт-Петербург (5,1 млн), Новосибірськ (1,5 млн) та Єкатеринбург (1,4 млн осіб).

Знайдіть на карті атласу найбільші міста Росії.

Середня тривалість життя чоловіків становить 59,8 року, а жінок — 73 роки. Росіяни складають 77,7% населення. Переважна кількість національних меншин живе на власних етнічних територіях. У Росії дуже багато неврахованих іммігрантів, здебільшого китайців (понад 5 млн осіб). Також численними є татари (3,7 %) та українці (1,3 %).

4. ГОСПОДАРСТВО.

Росія — індустріально-аграрна країна. За класифікацією ООН вона належить до країн із перехідною економікою.

У структурі промисловості Росії провідну роль відіграє паливно-енергетичний комплекс. Росія посідає перше місце у світі за розвіданими запасами, видобутком та експортом природного газу (32 % світових запасів); за видобутком нафти (друге місце — за її експортом); за розвіданими запасами кам’яного вугілля (23% світових запасів); за запасами торфу (47% світових запасів). Щорічно видобувається також 250 млн т вугілля. Основна проблема добувної промисловості полягає в тому, що видобуток сировини здійснюється в усе більш екстремальних умовах. Крім того, він просторово відірваний від споживачів: більшість населення проживає на заході країни, а природні ресурси розташовані на сході.

Як на формування ціни на корисні копалини впливає те, що їх видобувають в екстремальних умовах і вони просторово відірвані від споживача?

Країна посідає перше місце у світі за запасами та виробництвом нікелю, розвіданими запасами олова, цинку, титану, ніобію, залізних руд (близько 28% світових запасів), срібла; друге місце — за розвіданими запасами золота й платини та перше — за її експортом. Росія має три металургійні бази: Уральську, Центральну й Сибірську. За обсягами виплавки чорних металів країна посідає четверте місце у світі. На базі металургії набуло розвитку багатогалузеве машинобудування, яке дає до 20% продукції промисловості (мал. 5). Тут традиційно добре розвинений військово-промисловий комплекс.

Хімічна промисловість випускає мінеральні добрива, сірчану кислоту, соду. Розвинені лісова й деревообробна промисловість. Легка промисловість представлена понад 30 галузями. Майже 80% швейних підприємств розміщується в європейській частині країни.

Підприємства харчової промисловості розташовані по всій території країни. Виробництво олії та цукру зосереджене на півдні європейської частини. На Далекому Сході виловлюють 60% риби. Борошномельна промисловість орієнтується на райони вирощування зерна, м’ясна — на сировинні зони та споживача (великі міста).

Сільське господарство країни представляють агрохолдинги. Обсяги виробництва в галузі рослинництва дещо переважають обсяги виробництва у тваринництві. За обсягами збору пшениці Росія посідає п’яте місце у світі, ячменю — перше, картоплі — друге; за поголів’ям великої рогатої худоби країні належить шосте місце у світі, свиней — п’яте.

СЛОВНИК

Агрохолдинг — холдингова компанія, група юридичних осіб, що здійснює сільськогосподарську діяльність (займається виробництвом продуктів харчування, тобто забезпеченням населення продовольством) і діяльність із реалізації сільськогосподарської продукції.

Мал. 5 Продукція сільськогосподарського машинобудування Росії.

Мал. 6. Російська залізниця.

Мал. 7. Магістральний нафтопровід.

Велика площа країни визначає роль та значення транспорту. Довжина залізничних колій становить близько 120 тис. км (мал. 6), автомобільних доріг — 750 тис. км. Велику роль у перевезенні вантажів відіграють трубопровідний (мал. 7) і річковий транспорт. Майже 40 % усіх перевезень припадає на морський транспорт. Найбільші порти країни: Новоросійськ, Мурманськ, Находка та інші, що функціонують у межах 12 морів.

14 лютого 1992 р. між Росією та Україною були встановлені дипломатичні відносини. У Києві працює посольство Російської Федерації, а в найбільших містах України — консульства.

ВИСНОВКИ

• Понад 75% території Росії розташовано в Азії і менше 25% — у Європі. Вона межує суходолом із 14 країнами і має морські кордони зі США та Японією.

• Більша частина території переважно рівнинної Росії розташована в помірному кліматичному поясі. Майже вся територія Сибіру й Далекого Сходу вкрита вічною мерзлотою, що ускладнює господарську діяльність, особливо будівництво.

• Природно-ресурсний потенціал Росії є найбільшим у світі. Населення розміщене дуже нерівномірно, його кількість останнім часом зменшується. Середня тривалість життя чоловіків становить 59,8 року, жінок — 73 роки.

• За класифікацією ООН Росія — індустріально-аграрна країна з перехідною економікою. У структурі промисловості провідну роль відіграє паливно-енергетичний комплекс. У сільському господарстві переважає рослинництво. Велика площа країни зумовлює велику роль і значення транспорту.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Оцініть особливості географічного положення країни для її економіки та зовнішніх зв'язків з іншими країнами світу.

2. За допомогою карт атласу назвіть міста-мільйонери Росії. Які з них розташовані в її азіатській частині?

3. Оцініть природно-ресурсний потенціал країни.

4. Охарактеризуйте географічну специфіку та сучасні риси господарства Росії.

5. Поясніть, яке значення для розвитку країни має транспортний комплекс.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.