Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Країни з перехідною економікою

§ 59. Загальна характеристика країн із перехідною економікою

Як ви розумієте поняття «перехідний вік»? Опрацювавши матеріал параграфа, спробуйте пояснити, чи подібне до нього поняття «перехідна економіка».

1. СОЦІАЛІСТИЧНА ТА КАПІТАЛІСТИЧНА СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

Економічне змагання між соціалістичною та капіталістичною системами господарювання наприкінці 1980-х рр. виграла остання. Ніби спеціально, із метою виявлення більш ефективної моделі економічного розвитку, після Другої світової війни деякі країни були розділені на дві частини (Корея, В’єтнам, Китай, Німеччина) (мал. 1). Ці різні частини однієї нації почали реалізовувати різні принципи розвитку суспільства — соціалістичні (комуністичні) і капіталістичні (ринкові). Протягом дуже короткого періоду часу стало зрозуміло, що соціалістична система програє капіталістичній. Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х рр. соціалістична система зазнала остаточної поразки й розпалася. У деяких соціалістичних країнах, наприклад у Китаї, із метою збереження влади комуністичний режим почав будувати капіталізм (ринкову систему).

СЛОВНИК

Перехідна економіка — особливий стан національного господарства (економічної системи) на етапі його становлення (еволюції до зрілого врівноваженого стану) і реформування (еволюції до нової економічної системи, нового врівноваженого стану). Тривалість переходу від однієї економічної системи до іншої може тривати від кількох років до кількох століть.

Мал. 1. 1) Північна та Південна Корея; 2) Північний та Південний В'єтнам; 3) ФРН та НДР.

Знайдіть на політичній карті світу країни, які після Другої світової війни були розділені на дві частини. Чи змінилася ситуація сьогодні та як саме?

Розпад соціалістичної системи супроводжувався зростанням кількості країн на політичній карті світу. Так, на території колишнього Радянського Союзу виникло 15 незалежних держав, колишньої Югославії — шість, Чехословаччина розпалася на Чехію та Словаччину. Німецька Демократична Республіка увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччина.

Знайдіть на карті країни, які входили до складу колишньої Югославії.

Ураховуючи особливості становлення суверенітету молодих незалежних держав, своєрідність динаміки й рівня завершеності економічних реформ, а також політико- та економіко-географічне положення, ступінь інтеграції до ЄС і НАТО, виділяють дві групи постсоціалістичних країн перехідної економіки.

До постсоціалістичних країн Євразії в Центральній Європі належать Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Албанія; в Азії — Монголія.

Знайдіть ці країни на політичній карті світу.

Молодими незалежними державами на території колишнього СРСР стали Україна, Білорусь, Росія, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан. Останнім часом три країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія), увійшовши до складу ЄС і НАТО й успішно здійснивши реформи, перейшли до першої підгрупи країн із перехідною економікою.

Знайдіть на політичній карті світу країни Балтії.

2. ОСОБЛИВОСТІ КРАЇН ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ.

Головні особливості країн із перехідною економікою характеризуються наявністю цілком сформованого господарства, яке за структурою мало чим відрізняється від структури господарства економічно розвинених країн. Майже всі вони є індустріальними або аграрно-індустріальними країнами. На сучасному етапі розвитку постсоціалістичним країнам не вистачає капіталу, іноземних інвестицій для розвитку найсучасніших галузей господарства. Більшість галузей промисловості працюють на застарілій, спрацьованій техніці, яка не здатна виробляти сучасну, конкурентоспроможну на світовому і внутрішньому ринку продукцію. Недостатнім є й рівень упровадження новітніх технологій у виробництво.

У цих країнах тільки формуються сучасні організаційно-управлінські структури ринкового господарства. Тут розпочалася доволі складна й нерідко суперечлива економічна перебудова на ринкових засадах. Деякі країни на цьому шляху досягли значних успіхів, наприклад Словенія, Чехія, Словаччина, Угорщина тощо. В інших країнах реформи штучно гальмуються, що призводить до кризових явищ у їхньому соціально-економічному розвитку.

Таблиця

КРАЇНИ СВІТУ ЗА ВВП НА ОДНУ ОСОБУ (ПКС) (за даними МВФ на 2016 р.)

Місце

Країна

ВВП на одну особу, дол.

36

Чехія

33 232

37

Словенія

32 085

39

Словаччина

31 339

40

Литва

29 972

41

Естонія

29 313

43

Польща

27 764

45

Угорщина

27 482

48

Росія

26 490

50

Латвія

25 710

52

Казахстан

25 145

57

Хорватія

21 625

58

Румунія

21 348

Куба (2013 р.)

20 646

61

Болгарія

20 327

67

Білорусь

18 000

69

Туркменистан

17 485

70

Азербайджан

17 439

74

Чорногорія

16 643

Весь світ

15 546

78

Китай

15 399

82

Македонія

14 597

83

Сербія

14 493

92

Монголія

12 275

103

Боснія і Герцеговина

10 958

104

Грузія

10 044

Косово (2015 р.)

9759

111

Вірменія

8621

113

Україна

8305

124

Узбекистан

6563

125

В'єтнам

6429

128

Лаос

5710

146

Киргизія

3521

154

Таджикистан

3008

У найменш сприятливій ситуації в цій групі країн опинилися пострадянські держави, що не зуміли швидко інтегруватися до міжнародних структур, які вже проявили свою ефективність і перспективність. Усі вони характеризуються внутрішньою політичною нестабільністю.

На практиці розвиток країн із перехідною економікою значно різниться. Деякі країни експериментують із ринковою реформою протягом декількох десятиліть, у той час як інші, що здобули незалежність не так давно, здійснили цей перехід значно швидше (наприклад Македонія, Сербія і Чорногорія). У деяких випадках реформи супроводжувалися значними політичними змінами, такими як повалення диктатора в Румунії або інтеграція з іншими країнами — об’єднання двох частин Німеччини. В інших випадках економічні реформи були прийняті діючими урядами (Китай, Лаос, В’єтнам).

У пострадянських країнах із перехідною економікою існують впливові сили, які свідомо гальмують перебудову суспільства, де влада належить злочинним олігархічним кланам, поширена корупція. Тут значну роль відіграє тіньовий капітал, а внутрішній ринок належить іноземним компаніям.

ВИСНОВКИ

• Розпад соціалістичної системи супроводжувався збільшенням кількості країн на політичній карті світу.

• Особливості становлення суверенітету молодих незалежних держав, своєрідність динаміки й рівня завершеності економічних реформ, політико- та економіко-географічне положення, рівень інтеграції до ЄС і НАТО дозволяють виділити дві групи постсоціалістичних країн перехідної економіки. Перша група — постсоціалістичні країни Євразії, друга — молоді незалежні держави на території колишнього СРСР.

• На сучасному етапі розвитку постсоціалістичним країнам не вистачає капіталу та іноземних інвестицій для розвитку господарства. Найменш сприятлива ситуація склалася в пострадянських державах, де сучасні організаційно-управлінські структури ринкового господарства ще тільки формуються.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади та покажіть на карті країни з перехідною економікою, а також їхні столиці.

2. Назвіть ознаки країн із перехідною економікою.

3. Охарактеризуйте географічну специфіку та сучасні риси господарства країн із перехідною економікою.

4. Поясніть, що необхідно для проведення сучасного реформування господарського комплексу в країнах із перехідною економікою.

5. Проаналізуйте дані таблиці (с. 180) і зробіть відповідні висновки.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.