Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 58. Нові індустріальні країни

1. Знайдіть на карті світу нові індустріальні країни. 2. У яких частинах світу вони розташовані? 3. Що вам відомо про них?

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН.

Вам уже відомо, що тип країни — це сформований комплекс властивих їй умов, ресурсів та особливостей розвитку. Вони визначають роль і місце країни у світовому співтоваристві на певному етапі всесвітньо-історичного процесу. Уся ця сукупність ознак будь-якої країни, з одного боку, робить її схожою на інші країни, а з другого, — виокремлює серед інших (див. таблицю).

Таблиця

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН (2015 р.)

Регіон

Країна

ВВП за ПКС, млрд дол. (МВФ)

ВВП на одну особу, дол. (МВФ)

Індекс людського розвитку

Реальні темпи зростання ВВП, %

Африка

ПАР

0,723

13 165

0,666 (середній)

1,0

Північна Америка

Мексика

2,227

17 534

0,756 (високий)

2,5

Південна Америка

Бразилія

3,192

15 615

0,755 (високий)

-3,0

Азія

Китай

19,392

14 107

0,727 (високий)

6,8

Індія

7,965

6162

0,609 (середній)

7,4

Індонезія

2,842

11 126

0,684 (середній)

4,8

Малайзія

0,815

26315

0,779 (високий)

4,7

Філіппіни

0,741

7254

0,668 (середній)

6,5

Таїланд

1,108

16 097

0,726 (високий)

3,5

Трансконтинентальний

Туреччина

1,588

20 438

0,761 (високий)

4,0

Проаналізуйте дані таблиці та зробіть відповідні висновки.

До нових індустріальних країн відносять Малайзію, Таїланд, Філіппіни, Мексику, Аргентину та інші держави. Ця група країн не є усталеною. Деякі дослідники зараховують до неї також Сингапур, Тайвань, Південну Корею, Бразилію тощо. Майже всі вони в недалекому минулому були слаборозвиненими державами. Сучасний стан їхньої економіки характеризується високими темпами промислового розвитку, активною участю в міжнародному поділі праці.

Ці держави швидко й стабільно розвиваються, поступово наближаючись до групи високорозвинених країн. Причина їхньої відносної відсталості в розвитку продуктивних сил пов’язана з тим, що впродовж багатьох років він гальмувався військовими диктатурами, тоталітарними режимами, політичною та економічною залежністю від інших держав. Багато із цих країн мають значні природні й трудові ресурси, які зараз активно залучаються в національний господарський комплекс.

За допомогою додаткових джерел знайдіть інформацію про Малайзію та особливості її економічного розвитку.

Разом зі спільними рисами кожна з нових індустріальних країн має власні особливості розвитку. Соціально-економічне піднесення цих країн пояснюється не лише правильно обраною загальною для всіх держав моделлю розвитку, а ще й урахуванням місцевих особливостей. До них належать специфіка природних умов і ресурсів, історичних традицій, національної ментальності населення тощо.

2. ТАЇЛАНД. МЕКСИКА.

Таїланд не тільки здійснив глибоку структурну перебудову власного суспільства, але й повною мірою використав власний природно-ресурсний потенціал. Ураховуючи географічне положення, теплий клімат упродовж усього року, велику протяжність морського узбережжя, національні традиції тайців, що цікаві для інших народів світу, в основу розвитку економіки було покладено не важку промисловість, а рекреаційно-туристичний комплекс.

Мал. 1. 1) Буддійські храми Бангкока; 2) буддійські монахи в храмі Аютайї; 3) парк Міні-Сіам у Патаї; 4) шоу на крокодиловій фермі в Патаї.

Іноземні туристи із цікавістю спостерігають за релігійним життям тайців. їх вражає пошана, якою оточені буддійські монахи (буддизм — державна релігія Таїланду). Монахи не займаються виробничою працею, їх утримують інші члени суспільства. Відповідно до філософії буддизму, подати монаху вважається доброю справою, яка буде зарахована в майбутньому житті (мал. 1).

Об’єктами туризму для європейців є численні «хатки духів», яких тайці поважають і бояться, тому намагаються вимолити їхню прихильність. «Хатки духів» розміщують перед будинками, у паркових зонах готелів і навіть перед офісами. Сподіваючись, що духи охоронятимуть територію та будуть добрими до оточуючих, тайці приносять їм їжу, квіти та ароматизовані палички.

Таким чином, сприятливі для відпочинку природні умови Таїланду, екзотичні для іноземців вірування та побут тайців, давня історія країни, величезна кількість храмів, присвячених Будді, створюють об’єктивні передумови для розвитку рекреації і туризму в цій країні.

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про Королівство Таїланд.

Мексика обрала зовсім інший напрямок для власного розвитку. На країну припадає понад 25% промислового виробництва всієї Латинської Америки. Тут також набула розвитку туристична галузь, але її роль допоміжна. Мексика взяла курс на розвиток гірничодобувної промисловості, яка перетворилася на найрозвиненішу галузь країни. За видобутком срібла й графіту країна посідає перше місце у світі, ртуті — третє, марганцевих руд і нафти — четверте (мал. 2). Швидко розвиваються галузі обробної промисловості, зокрема чорна й кольорова металургія, нафтопереробна, хімічна, машинобудівна, легка й харчова промисловість. Випереджальні темпи розвитку характерні для електроенергетики Мексики, де переважають ТЕС. У промисловості панує державна власність.

Мал. 2. Видобуток нафти з родовища Чиконтепек на східному узбережжі Мексики.

Отже, успіх нових індустріальних країн полягає не лише в проведенні ринкових реформ, а й у правильному врахуванні й використанні всього комплексу специфічних для країни рис і особливостей. Наприклад, Малайзія обрала розвиток неметало- і трудомісткої електронної промисловості. Аргентина намагається створити потужний господарський комплекс на основі поєднання найрізноманітніших галузей сучасного господарства.

За допомогою додаткових джерел знайдіть матеріал про одну з нових індустріальних країн та особливості її економічного розвитку. Поділіться цією інформацією з однокласниками.

ВИСНОВКИ

• Група нових індустріальних держав не є усталеною. Сучасний стан економіки цих країн характеризується високими темпами промислового розвитку, активною участю в міжнародному поділі праці. У недалекому минулому ці країни були слаборозвиненими.

• Причинами відносної відсталості в розвитку продуктивних сил цих країн є те, що впродовж багатьох років він гальмувався військовими диктатурами, адміністративно-командними режимами, політичною та економічною залежністю від інших держав.

• Успіх соціально-економічного розвитку нових індустріальних країн пояснюється обраною моделлю розвитку, урахуванням місцевих особливостей, специфічних рис природних умов і ресурсів, історичних традицій, національної ментальності населення тощо.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть країни, які входять до складу групи нових індустріальних. Покажіть їх на карті атласу.

2. Укажіть та охарактеризуйте причини відсталості цих країн у недалекому минулому.

3. Поясніть важелі, завдяки яким нові індустріальні країни набули розвитку.

4. Чому група нових індустріальних країн не є усталеною?

5. Яку із цих країн ви хотіли б відвідати? Поясніть, чому.

Дослідження. З'ясування особливостей і відмінностей подачі країнознавчого матеріалу на основі аналізу різних країнознавчих джерел інформації (енциклопедія, туристичний путівник, довідник «Країни світу»). Написання короткої аналітичної довідки

1. Знайдіть та прочитайте кілька країнознавчих статей у журналі «Географія та основи економіки в сучасній школі».

2. Порівняйте їхній зміст із матеріалами відомих інтернет-джерел, наприклад Вікіпедії.

3. Зробіть відповідні висновки та підготуйте власну статтю країнознавчого змісту для шкільної географічної газети.

4. Скористайтеся інтернет-ресурсом http://geo.koltyrin.ru/strany_mira.php під час збирання та оформлення власних матеріалів.

Практична робота 15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу

1. Проаналізуйте матеріал атласу відповідно до змін у галузевій структурі господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу.

2. Знайдіть відмінності галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу за вибором (Африка та Азія, Азія та Латинська Америка).

3. Зробіть відповідні висновки.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.