Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Країни, що розвиваються

§ 52. Диференціація країн, що розвиваються

Назвіть риси господарства вашого регіону. Які галузі набули найбільшого розвитку? Які проблеми вони мають?

1. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРАЇН.

На сьогодні до країн, що розвиваються, належать понад 120 держав у різних регіонах світу: Африці, Азії, Латинській Америці, Океанії. Саме в цих країнах проживає більша частина населення планети. У другій половині XX ст. у країнах, що розвиваються, відбулися значні зміни: зріс національний дохід, сформувалося сучасне господарство, визначилося і стабілізувалося їхнє місце в міжнародному поділі праці.

Зараз ці країни є важливими постачальниками на світовий ринок найрізноманітнішої сировини. Серед них є не тільки аграрні, а й аграрно-індустріальні держави. Проте на шляху самостійного розвитку країни, що розвиваються, зазнають значних труднощів. Це нестабільна політична ситуація, корупція, високий рівень злочинності тощо. У багатьох країнах донині не вирішена продовольча проблема. Гостро постають проблеми зайнятості населення, правляча верхівка нерідко намагається уникнути контролю з боку закону та розкрадає національні ресурси. Усе це відбувається в умовах багатоукладності господарства, залежності економічного розвитку від розвинених країн, хронічного відставання від світового рівня технологій та продуктивності праці.

Країни, що розвиваються, відрізняються одна від одної не тільки розмірами території, кількістю населення, природними умовами і ресурсами, історичними особливостями розвитку, а й структурою господарства, можливостями наукового й технічного потенціалу.

Мал. 1. 1) Сучасний аеропорт у Бангкоку (Таїланд); 2) традиційне житло на палях тайського рибалки; 3) сучасний метрополітен у Бангкоку.

Слід зазначити, що існують різні підходи щодо класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Наприклад, важко назвати Індію, Китай, Бразилію країнами, що розвиваються. Так, індійські марсоходи вже досліджують Марс; Китай щороку складає конкуренцію США за обсягами ВВП; Бразилія випередила за обсягами ВВП більшість європейських країн. Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт і Бахрейн вдало використали свої прибутки від експорту нафти для розвитку переробної промисловості. Цей перелік можна продовжити. Проте водночас показники ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) свідчать, що Китай, Індія та Бразилія посідають досить невисокі місця у світі (відповідно 78-ме, 123-тє, 80-те). За цим показником вони відстають навіть від Чилі (53-тє місце) та Куби (58-ме місце).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГРУП КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ.

Серед країн, що розвиваються, можна виділити досить багато підгруп. Зупинимося на основних із них.

Індустріально-аграрні країни мають порівняно зрілу структуру господарства. До них належать Індія, Пакистан, Таїланд (мал. 1), Філіппіни, Індонезія — в Азії, Венесуела, Перу (мал. 2), Колумбія, Еквадор, Ямайка — у Латинській Америці, Марокко, Туніс, Єгипет — в Африці.

За мал. 1 поясніть, як різниться життя людей у країнах, що розвиваються.

У цих країнах відбуваються процеси, які свого часу супроводжували економічне піднесення сучасних країн нової індустріалізації: активна взаємодія місцевого та іноземного капіталу, швидке зростання молодої промисловості, збільшення питомої ваги переробних галузей господарства. Швидкими темпами тут зростає енергетика, розширюється транспортна інфраструктура, розвивається сфера обслуговування, відбувається збільшення інвестицій у науку, формуються національні кадри управлінців та бізнесменів.

Знайдіть на політичній карті світу індустріально-аграрні країни. Назвіть їхні столиці.

Іншою групою є нафтодобувні країни, які сформували потужний нафтодобувний і нафтопереробний комплекс. Це Саудівська Аравія, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати (мал. 3), Ірак, Іран тощо.

Завдяки величезним фінансовим надходженням від торгівлі нафтою вони мають сприятливі умови для розвитку сучасного господарства, фінансування містобудівництва та різних соціальних програм. Деякі з них за показниками ВВП на одну особу належать до найбагатших країн світу.

Знайдіть на політичній карті світу нафтодобувні країни. Назвіть їхні столиці.

Мал. 3. 1) Готель «Атлантіс» на штучних островах у Дубаї (ОАЕ); 2) сучасне житло пересічного громадянина ОАЕ; 3) старовинні традиційні транспортні човни в Дубаї.

Мал. 2. Столиця Перу місто Ліма.

Найменш розвинені країни утворюють численну групу та мають дуже слабкий розвиток продуктивних сил. Це переважно аграрні або доіндустріальні країни, де існують традиційна система господарства та докапіталістичні (здебільшого феодальні) відносини. У сільському господарстві таких країн працює понад 85—90% населення, промисловість перебуває в зародковому стані. До найбідніших належать приблизно 20—30 країн світу: Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Еритрея, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Руанда, Сомалі, Танзанія, Чад, Буркіна-Фасо, Гвінея-Бісау, Афганістан, Камбоджа, Ємен, Бангладеш тощо (мал. 4).

Спробуйте пояснити, чому більшість населення цих країн зайнята в сільському господарстві. Чи є високопродуктивною їхня праця?

Знайдіть на політичній карті світу найбідніші країни. Назвіть їхні столиці.

Серед великої кількості країн, що розвиваються, можна виділити ще кілька підтипів. Це країни з переважанням монокультури в сільському господарстві, які ще називають «банановими республіками». Вони виходять на світовий ринок з одним-двома експортними продуктами. Сюди ж належать невеликі острівні країни та країни, що експортують продукцію гірничодобувної промисловості.

Мал. 4. 1) Школа в Бангладеш; 2) навчальний заклад в ОАЕ.

Стає зрозумілим, що частина країн, що розвиваються, невдовзі увійдуть до складу розвинених держав світу. Однак більшості з них доведеться пройти тривалий і складний шлях перетворень. На сьогоднішній день у населення й керівництва більшості країн, що розвиваються, відсутня політична воля до кардинальних соціально-економічних перетворень. У деяких із цих країн поширена корупція, панують олігархічні клани, національне багатство розкрадається й вивозиться за кордон.

ВИСНОВКИ

• На сьогодні до країн, що розвиваються, належать понад 120 держав, у яких проживає більшість населення планети. Серед них є не тільки аграрні, але й аграрно-індустріальні держави. Здебільшого країни, що розвиваються, є постачальниками на світовий ринок різноманітної сировини.

• Основними проблемами господарства цих країн є нестабільна політична ситуація, значне поширення корупції, високий рівень злочинності, багатоукладність господарства, залежність економічного розвитку від розвинених країн, значне відставання від світового рівня технологій та продуктивності праці.

• Країни, що розвиваються, відрізняються одна від одної за багатьма показниками та поділяються на індустріально-аграрні, нафтодобувні, найменш розвинені країни тощо.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть суттєві ознаки країн, що розвиваються, поясніть їхню географічну специфіку.

2. Наведіть приклади країн, що розвиваються, та покажіть їх на карті. Укажіть їхні столиці.

3. Охарактеризуйте сучасні риси господарства та суспільства країн, що розвиваються.

4. Поясніть сучасні проблеми в господарстві країн, що розвиваються.

5. Поясніть, чому до групи країн, що розвиваються, належать і ті, які мають високі показники ВВП на одну особу.